Axel Nielsen: Finanslov uden letbane truer nordjysk vækst

DEBAT: Aalborg Letbane skal tilbage på finansloven. Ellers går fremtidige job og investeringer i Nordjylland tabt sammen med den centrale infrastruktur. Det skriver tidligere K-minister Jakob Axel Nielsen fra CALUM og opfordrer politikerne til at overholde den oprindelige aftale.

Af Jakob Axel Nielsen
Direktør for bygnings- og ejendoms-renoveringsfirmaet CALUM og tidligere konservativ transport- og energiminister

Aalborg Letbane optræder ikke på regeringens forslag til finanslov for 2016. 

Heller ikke, selvom det var en klar aftale i forbindelse med finansloven for 2015, at staten skulle bidrage til finansieringen af letbanen. Og heller ikke selvom Aalborg Letbane udgør en meget lille del af den samlede finanslov. Det er en post på blot 41 millioner kroner for 2016. 

Til gengæld er nye jobs og udvikling i hele Nordjylland afhængig af, at Aalborg vokser. Og her har letbanen en afgørende betydning. 

Letbanen sikrer vækst og nye job
Væksten sker i disse år i de store danske byer. 

Det er her, befolkningstilvæksten er størst, ligesom antallet af beskæftigede er markant højere end i resten af landet. 

Det er derfor heller ikke tilfældigt, at der er lavet aftaler med staten om letbaner i de fire største byer – København, Århus, Odense og Aalborg. 

Alle fire steder indgår staten med en del af finansieringen, hvoraf langt den største andel dog kommer fra kommunen og regionen. 

Finansiel forskelsbehandling
Hidtil har staten behandlet de fire byer ens med finansiering af letbaneprojekter efter de samme principper. Med udspillet om at droppe det statslige tilskud til Aalborg Letbane lægges der op til en markant forskelsbehandling.

Aalborg er en by i rivende udvikling. En by, som jeg er stolt af, fordi byen havde modet til at investere i omdannelsen af blandt andet havnen og den tidligere Eternitfabrik. Store tidligere industriområder, der nu i stedet tilbyder butikker, cafeer og spændende kulturtilbud til glæde for alle nordjyder. 

Etableringen af letbanen vil både sikre tiltrækning af yderligere investeringer, ligesom den vil udgøre grundlaget for byens fortsatte udvikling. 

En udvikling, jeg som repræsentant for erhvervslivet i Aalborg ser som helt nødvendig og en garanti for en fortsat stærk infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft i vores område af landet. 

Nødvendigt med transportløsning i Aalborg
Aalborg Letbane er dog ikke kun vigtig i forhold til at sikre nye jobs og udvikling i Nordjylland. Den har også en væsentlig betydning som transportmiddel i Aalborg. 

Hver dag pendler 25.000 mennesker til byen for at arbejde, og 41.000 studerende til deres uddannelse. Når det nye supersygehus er klar i 2020, vil det betyde en markant forøgelse af trafikken. 

Den store trafikmængde kan ikke rummes på vejene i Aalborg, der i forvejen er hårdt belastede. Busser og biler er således ikke løsningen, det er letbanen derimod det bedste bud på. 

Der er i mine øjne ingen tvivl om, at Aalborg Letbane skal tilbage på finansloven, så den fortsatte vækst og udvikling i Norddanmark bliver sikret. 

Det var i øvrigt også en klar aftale med finansloven i 2015 – og aftaler er efter min mening til for at blive holdt. 

 

Forrige artikel Konkurrenceudsættelse af kommunale vejopgaver: Effekter for økonomi og kvalitet Konkurrenceudsættelse af kommunale vejopgaver: Effekter for økonomi og kvalitet Næste artikel ITD: Transportbranchen anbefaler et ja 3. december ITD: Transportbranchen anbefaler et ja 3. december