Concito: Vi skal holde op med at se elbiler som et mål i sig selv

DEBAT: Så længe bilparken vokser med et stort antal nye fossile biler, og de gamle ikke skiftes ud, er det omsonst kun at glæde sig over, at der også kommer flere elbiler til, skriver Concito.

Af Henrik Gudmundsson
Seniorkonsulent, Concito

Det er et vigtigt emne, Altinget har sat til debat her. Hvad skal der ske, når Bilkommissionens første anbefalinger snart foreligger? Grunden til, at det er vigtigt, er, at biltrafik udleder betydelige og stigende mængder CO2, og at det endnu ikke er lykkedes at få sat gang i en reduktion. Det risikerer at underminere mulighederne for at opfylde vores klimamål, både herhjemme og globalt. Hvordan vender vi udviklingen?

Det handler ikke først og fremmest om at nå frem til et bestemt antal elbiler. Hovedudfordringen er de mange fossile benzin- og dieselbiler, der allerede kører rundt, og de mange flere af slagsen, der stadig vil komme til i bilparken over de næste år.

Ingen tvivl om, at elbiler er langt bedre for klimaet end fossile, ikke mindst i et Danmark med stadig mere grøn strøm. Og flere elbiler vil være et vigtigt middel. Men deres antal bør ikke ses som et mål i sig selv. Det er reduktion af bilernes udledning, der bør være hovedmålet.

Det er ligesom. hvis man stirrer sig blind på flere vindmøller og glemmer den massive udbygning af fossil og anden afbrænding til el og varme, der samtidig finder sted globalt. En elbil er heller ikke nødvendigvis en erstatning for en fossil bil, men kan for eksempel være bil nummer to eller tre for dem, der har råd.

Den fossile bilpark øges, og indtil videre har det voksende el-bilsalg knap nok taget toppen af stigningen.

Gør beskatning til et centralt element
Vi kan se på Norge, det største foregangsland for elbiler. En massiv politisk satsning gennem snart mange år har ført til, at elbilerne er slået stærkt igennem. Fritagelse for både afgift og moms, muligheder for gratis parkering og opladning og gratis kørsel gennem de norske bomringe er blandt de stærke tiltag, som har gjort elbilen til det oplagte valg for mange.

Nogle af de tiltag vil også kunne inspirere i Danmark. I 2009 var der registreret 1.776 elbiler i Norge. Ti år senere, i 2019, var der 227.000 af dem. En vækst på over 12.000 procent. Men i samme periode er bilparken også vokset markant med 28 procent. Samtidig er den fossile bilpark ikke blevet mindre i Norge, tværtimod er den øget med 71.000 biler. Det betyder jo bare højere samlede udledninger.  

Derfor bør øget beskatning af fossile biler og deres kørsel være et centralt element i den indsats, der nu skal i gang. Det skal være dyrere at køre fossilt, sådan som Concito allerede pegede på i vores notat Klimavenlige bilafgifter fra 2016. Ligeså velbegrundet det kan være at give lempelser til elbiler, som medfører færre miljø- og klimaomkostninger, ligeså velbegrundet er det at øge beskatningen af den bilkørsel, der ophober mere CO2 i vores atmosfære.

En plus-/minusbeskatning kan implementeres både i faste, løbende og variable afgifter, herunder også i de kørselsafgifter, som man må formode vil indgå i Bilkommissions provenumodel. Da salg af fossile biler lige nu ikke direkte kan forbydes efter gældende EU-regler, må afgifterne bruges fornuftigt til at sætte en snarlig stopper for salget og gradvis gøre det mere uattraktivt at køre i en fossil bil. Det er måske ikke rimeligt at brandbeskatte folk, der tidligere har købt bil i god tro. Men fremadrettet kan vi ikke lade kortsynetheden råde i bilvalget.

I Danmark har vi ikke været ret gode til at sætte konkrete mål for bæredygtig transport, bruge de rigtige indikatorer og følge op. Nu gælder det om at komme på ret kurs i en fart. Hovedindikatoren må være en markant reduktion af CO2-udledning fra bilkørslen. Antallet af fossile kilometer og -biler er vigtige medvirkende faktorer. Og antallet af elbiler er en støttevariabel – ikke det store mål i sig selv.

Forrige artikel Bilimportører: Vi skal have en ny, grøn bilbeskatning Bilimportører: Vi skal have en ny, grøn bilbeskatning Næste artikel Aktører: Private vagter kan øge trygheden på stationer og i toge Aktører: Private vagter kan øge trygheden på stationer og i toge