Debat

Cyklistforbundet til regeringen: Afsæt 200 millioner årligt til cyklisme

DEBAT: Cyklisme gavner vores børn, vores klima og vores helbred. Derfor skal politikerne kunne stave til mere end asfalt, når forhandlingerne om infrastrukturplanen går i gang, hvor cyklisme bør spille en afgørende rolle, skriver Klaus Bondam.

En ny infrastrukturaftale skal gøre det attraktivt at tage cyklen, skriver Klaus Bondam. 
En ny infrastrukturaftale skal gøre det attraktivt at tage cyklen, skriver Klaus Bondam. 
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Klaus Bondam
Direktør i Cyklistforbundet

Danmark anno 2020 kan beskrives på mange måder. For eksempel sådan her:

Danmark er et land, hvor børn er blandt de børn i Europa, der bevæger sig allermindst, hvor inaktiv livsstil ligger nummer to på listen over faktorer, der giver en for tidlig død, hvor livsstilssygdomme florerer og koster dyrt i sundhedsudgifter, og hvor vi bruger timer i køkørsel på landets veje samtidig med, at trængslen ifølge en ny DI-analyse årligt koster os 30 milliarder kroner.

Løsningen er ikke at nøjes med at bygge nye veje. Heller ikke havnetunneller eller Kattegat-forbindelse (som selvfølgelig også skal være en tog-forbindelse).

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Vi kan ikke løse nutidens udfordringer med fortidens løsninger, sådan som blå blok lagde op til i sin transportaftale fra marts 2019. Især ikke, hvis vi ønsker at give børn aktive og sunde transportvaner fra en tidlig alder.

Derfor siger vi: Kære Mette Frederiksen. Cyklen giver børn sundhed, trivsel og frihed til at bevæge sig rundt til det, som giver et godt børneliv: Kammerater, sport og fritidsaktiviteter. Du vil være børnenes minister. Brug transportområdet til at vise, at du er alle børns minister.

Vi er i det hele taget nødt til at gøre cyklen til et attraktivt valg for flere danskere i flere af hverdagens transportsituationer.

Klaus Bondam, Direktør, Cyklistforbundet

Gør cyklen til et attraktivt valg for flere
Børn og unge lever i dag et alt for stillesiddende liv, og færre og færre børn cykler til skole. Flere biler på vejene og længere vej til skole efter de mange skolesammenlægninger gør deres.

Men det hænger ikke sammen, når vi samtidig ved, hvor meget daglig motion og bevægelse gør for børns sundhed, trivsel og indlæring i skolen.

Vi har brug for et fornyet fokus på børns muligheder for at cykle i hverdagen. Vi har brug for mere tryg og sikker cykelinfrastruktur, så forældre tør lade børn cykle mere end i dag.

Vi er i det hele taget nødt til at gøre cyklen til et attraktivt valg for flere danskere i flere af hverdagens transportsituationer. Ikke mindst, fordi 39,1 procent af danske familier ifølge Danmarks Statistik slet ikke har bil, men er henvist til offentlig transport, gåben og cykling.

Det første store skridt på den vej er at ligestille bilen med offentlig transport og cyklen i den kommende infrastruktur-aftale og lade aftalen stå godt og grundigt på forståelsesaftalen fra juni 2019:

"En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det kræver blandt andet investeringer i den kollektive transport og cyklisme."

Læs også

To kroner til cyklen for hver 100 kroner til bilen
Er der da intet godt under solen? Jo! Flere får i disse år øjnene op for el-cyklen. El-cyklen indeholder et kæmpe potentiale for at øge cykeltransporten og flytte bilister over på cykel.

Det sidste bekræfter en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet. Her oplyser knap halvdelen af de adspurgte el-cyklister, at de bruger deres eldrevne cykel i stedet for bilen. Lad os få et politisk mål om en million danske el-cykler i 2030.

Lad os også gøre med op med den gammeldags tankegang, at investeringer i cykelinfrastruktur ene og alene er et kommunalt område.

Anlæggelse af lokal og tværkommunal cykelinfrastruktur bør langt oftere være en delt opgave mellem stat og kommune.

Vi opfordrer politikerne til via en bred og fremtidssikret forligskreds at oprette en flerårig cykelpulje på minimum 200 millioner kroner årligt, hvor kommunerne kan søge statslig medfinansiering af (super)cykelstier og andre cykelfremmende initiativer.

Det er to kroner til cykelinfrastruktur for hver 100 kroner, der går til bilinfrastruktur – og ikke en krone for meget.

Kære Mette Frederiksen. Med sådan en pulje vil du og din regering kunne styrke cykelområdet markant og samtidig hjælpe børn til at få gode og sunde transportvaner – vaner, som de tager med sig ind i voksenlivet med alt, hvad det betyder for folkesundhed, trængsel og klima.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Klaus Bondam

Tiltrædende direktør, krydstogtnetværket i Wonderful Copenhagen (31/3-23), fhv. borgmester for teknik- og miljø og beskæftigelse- og integration (R), Københavns Kommune
skuespiller (Skuespillerskolen ved Odense Teater 1992), toldbetjent (Distriktstoldkammer 1 1985), EDB-assistent (Købmandsskolen 1983)