Dansk Erhverv opfordrer til genberegning af metrotillæg

METRO: Metroselskabets økonomi er bedre end forudsat, da den nye Cityring og den medfølgende prisstigning blev besluttet. Dansk Erhverv opfordrer til at granske, om der fortsat er behov for dyrere billetter.

Lavere renter og flere passagerer end forventet har været med til at sikre Metroselskabet en god økonomi.

Det får nu Dansk Erhverv til at opfordre regeringen til at genberegne forudsætningerne bag den nye Metro Cityrings langtidsbudget for at se, om der fortsat er behov for at opkræve ekstra penge fra passagererne i form af det såkaldte kvalitetstillæg.

"Det er mange år siden, aftalen om Cityringen blev indgået, og både passagergrundlag, renteniveau og samfundsøkonomi har ændret sig siden. Derfor opfordrer vi til, at projektet regnes igennem igen, så det kommer til glæde og gavn for flest muligt," siger Jesper Højte Stenbæk, der er fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv.

Login