Debat

Debat om meldepligt: Gør op med søtransportens administrative byrder

DEBAT: I dag er der forskellige dataformater, procedurer og rapporteringssystemer på tværs af havne i EU. Det er derfor nødvendigt at ændre og ensrette den komplicerede proces, som søgodstransporten skal igennem.

En forenkling af reglerne på tværs af havne vil være til gavn for søfartens konkurrenceevne, klimaet og målet om at reducere trængslen på vejnettet. 
En forenkling af reglerne på tværs af havne vil være til gavn for søfartens konkurrenceevne, klimaet og målet om at reducere trængslen på vejnettet. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Katrine Skov Sørensen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henrik Beck, Jakob Svane, Jesper Sebbelin, Jørn-Henrik Carstens, Ove Holm, Rune Noack, Tine K. Pedersen,  Jacob K. Clasen
Hhv. politik- og kommunikationschef, Danske Speditører, konsulent, Danske Havnevirksomheder, sekretariatschef, Danmarks Skibsmæglerforening, politisk chefkonsulent, ITD, underdirektør, DTL, seniorchefkonsulent, DI Transport, direktør, Danske Havne, direktør, Danske Rederier

Danmark skal have en markant stemme i de politiske forhandlinger om meldepligtsdirektivet og være med til at løfte ambitionsniveauet. Det er nødvendigt for, at vi får et opgør med de administrative byrder ved havneanløb i EU.

Alt andet vil gå stik imod de ellers rigtige ambitioner fra EU-Kommissionen og den danske regering om at gøre søgodstransport til et mere attraktivt alternativ over lange afstande.

EU-kommissionen er netop kommet med sit forslag til revision af meldepligtsdirektivet, som sætter rammerne for meldepligt, når skibe anløber havne i EU.

Fakta
Deltag i debatten!

Som parter i Dansk Short Sea Promotion Center hilser vi forslaget velkomment, men vi lægger samtidig vægt på, at lovændringerne skal være ambitiøse.

Det er vigtigt, at meldepligten ved havneanløb i EU bliver forenklet markant. Det vil gøre søgodstransporten til en reel valgmulighed, når gods skal transporteres inden for eksempelvis Europa.

Det er vigtigt, at meldepligten ved havneanløb i EU bliver forenklet markant, det vil gøre søgodstransporten til en reel valgmulighed, når gods skal transporteres inden for eksempelvis Europa.

Søtransport er kompliceret 
Kommissionen vurderer, at forslaget fuldt udrullet vil medføre et skift af transport fra primært vej til sø, svarende til 3,4 milliarder ton gods fragtet en kilometer i 2030. Det vil ikke kun være til gavn for trængselsudfordringerne på det europæiske vejnet, det vil også udløse en CO2-reduktion på 1,8 millioner ton CO2.

I forslaget tydeliggør Kommissionen flere af de udfordringer, der i dag er en hæmsko for omstillingen fra vej til sø.

Kommissionen peger blandt andet på, at den nuværende lovgivning ikke har formået at ensrette dataformater, procedurer og rapporteringssystemer på tværs af havne i EU.

Et andet væsentligt element er genbrug af allerede indberettede data. Her fejler det nuværende direktiv også. Transport via søvej omfatter et utal af dokumentationskrav, -formater og indberetningssteder.

Til sammenligning kan en landtransport på tværs af EU gennemføres ved udstedelse af et enkelt fragtbrev.

Danmark skal lægge pres på forhandlingerne 
Vi er positive overfor, at politikkerne nu har fået øjnene op for de mange problemer, som den nationale implementering af det nuværende direktiv har medført.

Derfor er det vigtigt, at de politiske forhandlinger ikke mister flyvehøjde, men at lande som Danmark tør hæve ambitionsniveauet. Det er der brug for.

Derfor er det vigtigt, at der fra dansk side lægges pres på i de politiske forhandlinger, der nu går i gang. Kun en ambitiøs revision af direktivet, som gør op med administrative byrder og det virvar af forskellige dataformater og systemer, der er i dag, kan sætte skub i europæisk short sea shipping og multimodale transportløsninger i EU.

De danske myndigheder med Søfartsstyrelsen er allerede gået forrest internationalt i arbejdet for en ambitiøs tilgang til meldepligt.

Det bakker vi op om, og vi håber, at også danske ministre som Ole Birk Olesen og Brian Mikkelsen aktivt vil slå slag i EU-regi på det her felt.

Ambitioner her vil mindske de administrative byrder til gavn for søfartens konkurrenceevne, klimaet og målet om at reducere trængslen på vejnettet. Derfor er en tydelig dansk stemme i forhandlingerne afgørende.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Beck

Fhv. politik- og kommunikationschef, Danske Speditører (2015-2020), fhv. pressechef i Radikale Venstre (1993-95)
Cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1989)

Jørn-Henrik Carstens

Køreteknisk specialist, Færdselsstyrelsen
bilsagkyndig (1999)

Ove Holm

Underdirektør, erhvervspolitisk chef, DTL - Danske Vognmænd
cand.merc. (Handelshøjskolen i Århus. 1989)

0:000:00