EL: Højrefløjen skal indse, at trængsel ikke løses med mere asfalt

DEBAT: Flere motorveje er ikke en bæredygtig løsning for den grønne omstilling af transporten. Vi skal i stedet sikre incitamenter for at mindske antallet af biler på vejene, skriver Enhedslistens Henning Hyllested.

Af Henning Hyllested 
Folketingsmedlem, Enhedslisten

Den grønne omstilling af transporten er helt uden tvivl tidens hotteste emne.

Under valget var Enhedslisten bannerfører for, at Danmark skal nå en reduktion i CO2-udledningerne på 70 procent i 2030. Den målsætning lykkedes det os at få ind i forståelsespapiret med regeringen, SF og Radikale Venstre. Så nu er det også disse partiers fælles målsætning. Det er meget positivt. 

Men at sætte en målsætning er den nemmeste del af øvelsen. Med et reduktionsmål på 70 procent er det uundgåeligt, at der skal tages fat – endda hårdt fat – på transportsektorens CO2-udledninger.

Det kræver omstilling af transporten, men også en omstilling af, hvordan vi tænker løsninger. Det betyder blandt andet, at rygmarvsreaktioner på trængselsproblemer – som vi ser fra Kristian Phil, der kun ser en løsning i motorveje – ikke holder længere. 

Fire fundamentale opgaver
Dybest set er der fire grundlæggende ting, der skal gøres: Vi skal stoppe stigningen i bilejerskabet. Vi skal vende udviklingen og have færre biler i fremtiden. Vi skal have en større andel af klimavenlige biler – på sigt 100 procent. Og vi skal have en målsætning om meget mere kollektiv transport og flere cykler.

Som det i dag ser ud, vil bilejerskabet frem mod 2030 stige i en sådan grad, at vi når op over tre millioner biler i Danmark. Det er en helt forkert retning.

Hvorfor? Ud over at det gør det markant sværere at nå vores reduktionsmål for nedbringelse af CO2, så betyder flere biler også mere vejstøj, mere partikelforurening og ikke mindst meget mere trængsel – der giver lange ventetider på vejene, og at pladsen i bykernerne optages af biler frem for mennesker.

For at bringe udviklingen på sporet skal vi sørge for incitamenter, der gør, at andre transportformer vælges frem for bilen. Det er mere og bedre kollektiv transport, meget mere cykeltransport og et stop for udbygningen af motorvejene. Flere veje betyder ikke mindre trængsel, men blot et kortvarigt pusterum, før vejene igen er proppet med endnu flere biler. Det ser vi, hver gang der bygges en ny motorvej.

Det er ikke en farbar vej frem mod mere mobilitet i vores samfund, og det er på tide, at højrefløjen indser, at trængslen ikke løses med mere asfalt!

Partiets plan
Hvordan får vi så andelen af nul-emissionsbiler til at stige? Enhedslisten har vist en mulig vej gennem vores klimaplan, hvor vi har peget på en række greb, som får os i mål med en 70-procents CO2-reduktion i 2030.

Særligt for vores plan er, at vi også – i modsætning til andre partier – har fundet finansieringen. En særlig finansieringsudfordring er her afgiftstabet ved en udfasning af fossilbiler. Her peger Enhedslisten på, at pengene primært skal findes gennem en grøn vejbenyttelsesafgift – ved roadpricing.

Efter min opfattelse er denne løsning helt åbenlys og den eneste plausible vej gennem omstilling af personbiltransporten. Det må og skal være efterårets hotteste emne – også hvis vi på sigt skal undgå, at klimaet bliver for hot.

Forrige artikel DI og BAT: Politikere skal vedtage tiårig plan for investeringer i infrastruktur DI og BAT: Politikere skal vedtage tiårig plan for investeringer i infrastruktur Næste artikel Ole Birk: Du kan ikke stole på Socialdemokratiets løfter om bedre veje Ole Birk: Du kan ikke stole på Socialdemokratiets løfter om bedre veje
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.