V: Venstrefløjens bilfjendske kræfter må indse, at bilen er kommet for at blive

DEBAT: Fremtidens biler bliver grønnere, og vi skal sikre vejenes vedligeholdelse og udbyggelse. Den nye S-regering må ikke glemme vejene til fordel for initiativer, der berører langt færre mennesker, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører

Jeg blev i november 2006 udpeget som Venstres transportordfører, og nu har folketingsgruppen efter mine snart 13 år på posten betroet mig en ny tørn som partiets hovedordfører på området.

Det er jeg glad for og stolt over. For transport er et uhyre vigtigt og spændende politikområde, der berører rigtig mange danskeres hverdag, og som er helt afgørende for produktionen i det erhvervsliv, vi alle skal leve af. Desuden er høj mobilitet på kryds og tværs af landet afgørende for den vigtige sammenhængskraft i samfundet.

Nu venter store opgaver forude, herunder en velordnet og realistisk plan for omstillingen til grøn transport. Men på kort sigt har det prioritet at få lavet en ny politisk aftale om trafikale investeringer til erstatning for den blå aftale fra marts 2019, hvor det lykkedes at finde holdbar finansiering til de mest påtrængende vejprojekter landet over.

Venter på bedre veje
Rigtig mange glædede sig voldsomt over den blå aftale, herunder ikke mindst en række socialdemokratiske borgmestre, der ligesom vi andre venter med længsel på bedre veje. Det samme gælder virksomhederne og deres mange pendlende medarbejdere, der er totalt afhængige af bilen.

Desværre blev den blå trafikaftale annulleret med valgresultatet. Det røde flertal vil angiveligt en ganske anden vej, bl.a. med fortsat voldsomt fokus på investeringer i jernbanen, selv om banen reelt ikke kan bruges af rigtig mange borgere og virksomheder.

Hvorfor tog I så ikke de røde med i aftalen for marts, vil mange spørge? Svaret er, at de røde partier ikke ønskede at droppe den ufinansierede og overflødige fase 2 i Togfonden, herunder en ny jernbane ned gennem Østjylland og en jernbanebro over Vejle Fjord for at vinde nogle få minutter for forholdsvis få mennesker.

Derfor kom der desværre ikke en bred aftale. Vi kan ikke forsvare at bruge penge, der ikke findes, på noget, der ikke er brug for. Og da slet ikke, når der med rette råbes på bedre veje til fremtidens grønne biler, busser og lastbiler landet over.

Jeg vil på vegne af Venstre kæmpe hårdt for, at vejene ikke pakkes helt væk frem til næste valg. I den forbindelse håber jeg, at regeringen ikke lader støttepartierne Enhedslisten og SF få magt, som de har agt. I stedet bør regeringen lytte nøje til de mange fornuftige S-borgmestre og fagforeningsfolk rundt i landet. De ved godt, at de vejmæssige hængepartier står for tur.

Kollektiv trafik
Forbedring af cykelinfrastrukturen er også en vigtig opgave i de kommende år, hvor vi gerne skulle have endnu flere pendlere, skolebørn og motionister op på jernhesten. Den kollektive transport skal styrkes – ikke mindst ind og ud af de større byer.

Her er højklassede, grønne BRT-busser den oplagte, relativt billige løsning, frem for dyre og trafikhæmmende letbaner. Desuden skal jernbanen bringes på fode igen – med nye miljøvenlige tog, der kører til tiden. Bekæmpelse af støj fra den stigende trafik er også et vigtigt mål, som Venstre har klart fokus på.

Sammenfattende bliver arbejdet med en politisk aftale om nødvendige trafikale investeringer en hovedopgave i de kommende måneder.

Den tidligere regering gav prioritet til området. Det er mit håb, at den nye S-regering også kan se det bydende nødvendige i at sikre en moderne og effektiv infrastruktur. Herunder er ikke mindst gode veje en klar forudsætning for vækst, velfærd og sammenhængskraft i fremtidens samfund.

Det er på tide, at venstrefløjen og andre bilfjendske kræfter indser, at bilen er et enormt gode for det danske samfund – og at bilerne er kommet for at blive. Det nye er, at fremtidens biler vil være fuldkommen grønne.

Derfor er påstanden om veje og biler som ødelæggende for klimaet et falsum, som vi skal have manet i jorden. Hvor der er vilje, er der vej – til fremtidens grønne transport.

Forrige artikel Nye Borgerlige: Prioritér veje over skinner Nye Borgerlige: Prioritér veje over skinner Næste artikel Forsker: Afgifter på lange flyrejser er vigtigere end på korte rejser Forsker: Afgifter på lange flyrejser er vigtigere end på korte rejser