Elbil-alliance: God dialog skal føre til handling, Schmidt

DEBAT: Transportminister Hans Christian Schmidt (V) er villig til at mødes, debattere og lytte til argumenter. Nu skal den gode dialog kaste politisk handling af sig, skriver Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Af Lærke Flader
Branchechef i Dansk Elbil Alliance

Det er nu snart et år siden, at transportminister Hans Christian Schmidt (V) overtog ansvaret for transportpolitikken – igen.

For det er jo ikke første gang, at Hans Christian Schmidt har ansvaret for transportområdet, og det er derfor tydeligt, at vi har fået en minister, som både kender sit område og ved, hvad han mener.

I Dansk Elbil Alliance har vi haft fornøjelsen af at mødes med transportministeren flere gange. Den brændende platform for møderne har været luftforurening og støj i byerne, men også EU's CO2-reduktionsmål har været et tema.

Til sommer fremlægger EU-Kommissionen deres forslag til, hvor meget hvert land skal reducere udledningen uden for kvotesektoren. Her forventes Danmark at skulle skære 35-40 procent af CO2-reduktionerne fra transport- og landbrugssektoren samt individuel opvarmning. Det er regeringens opgave at fremlægge en strategi for, hvordan Danmark skal nå det mål – og i den proces fremlægger vi naturligvis vores forslag til løsninger.

Sats på elbusser
I Dansk Elbil Alliance har vi foreslået, at en del af alle tre udfordringer kan løses ved at satse langt mere på elbusser i rutedrift. Elbusser har et stort potentiale for at mindske udledningen af CO2 og samtidig reducere støj og partikelforurening i vores byer. Et notat fra Transportministeriet viser, at en elbus sparer klimaet for afbrænding af 285.000 liter diesel i løbet af sin levetid.

En analyse fra Siemens viser hertil, at elektrificering af busserne er den billigste grønne løsning. Hvis elbusser ligestilles med tog og letbaner i forhold til elafgiften, koster det kun 19 millioner kroner om året at udskifte samtlige dieselbusser i Københavns Kommune med elbusser. Hvor en letbane kun betaler en elafgift på 0,4 øre per kWh, så betaler en elbus 91 øre per kWh i 2017. Derfor er der brug for politisk opbakning til at udskifte diesel med el. Vi bør indrette elafgiften og trafiksselskabernes udbudsmodeller, så det bliver lettere at byde med elbusser i stedet for diesel.

Ladestandere og parkeringsafgift
Et andet vigtigt tema for Dansk Elbil Alliance er ladeinfrastruktur. Den tidligere regering startede med at give mulighed for opstilling af ladeinfrastruktur på rastepladserne langs motorvejene, så det bliver lettere at køre langt i elbil. Den udvikling ser ud til at fortsætte, så flere rastepladser kan blive udstyret med hurtige ladestandere, og så flere dermed vil vælge en elbil. Men det er vigtigt, at udbygningen følger med den teknologiske udvikling, samt at skiltningen til ladeinfrastruktur giver den nødvendige synlighed om elbiler.

Sidst, men ikke mindst, har vi talt en del med Hans Christian Schmidt om parkeringsafgifter for elbiler. I mange lande er gratis parkering en enkel og ukontroversiel måde at fremme elbiler. Samtidig giver det kommunerne mulighed for selv at administrere dette incitament, som kan justeres lokalt afhængigt af lokale klimaambitioner. I Danmark er vi kommet et stykke ad vejen – men desværre med en model, der gør det bureaukratisk og besværligt for kommunerne at administrere. Dermed frygter vi, at et ellers godt initiativ ikke bliver grebet af kommunerne.

Der er ingen tvivl om, at vi med Hans Christian Schmidt oplever en stor villighed til at mødes, debattere og lytte til vores argumenter. Det er vi glade for. Men vi håber også, at den lange og gode dialog vil kaste politisk handling af sig – i form af en tiltrængt håndsrækning til en øget elektrificering af transportsektoren. Til gavn for lokalmiljø, klima og arbejdspladser i Danmark.

Forrige artikel Rederier: Schmidt bakker op om færgefarten Rederier: Schmidt bakker op om færgefarten Næste artikel Alternativet: Vi savner grønne visioner fra Schmidt Alternativet: Vi savner grønne visioner fra Schmidt
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.