Her er Benny Engelbrechts to-do-liste

LOVKATALOG: Regeringen bebuder lovforslag om etablering af en Nordhavnstunnel i København, en jernbane over Vestfyn og den mulige indførelse af lovfastsat minimumsløn inden for godstransport.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) får ikke kun travlt med at forhandle en ny stor investeringsplan for infrastruktur og grøn mobilitet.

Hans ministerium skal også føre pennen på en række lovforslag spændende lige fra etableringen af en Nordhavnstunnel i København til justeringer af luftfartsloven i lyset af ny EU-regulering af droner.

Og så skal transportministeren være medafsender på et kommende lovforslag om ’fair vilkår’ på vejtransportområdet, som følger op på 3F og DA’s forslag om blandt andet at indføre lovfæstet minimumsløn på området.

Login