ITD: Godskørselsloven er en sejr for chaufførerne og et nederlag for foreningsfriheden

DEBAT: Den nyligt vedtagne godskørselslov er en sejr for lige og ordnede forhold for lastbilchauffører i Danmark. Ligeledes er det et nederlag for foreningsfriheden, eftersom 3F er blevet favoriseret, skriver Henriette Kjær, politisk chef i ITD. 

Af Henriette Kjær
Politisk chef, ITD

Folketinget har netop vedtaget en lov, der skal sikre ordnede forhold for lastbilchauffører inklusiv de udlændinge, der kører indenrigstransporter i Danmark.

Det er glædeligt, at det er lykkedes Folketinget at nå frem til en ordning, der sikrer chauffører ens forhold under udførelsen af ens arbejde. Det styrker en fair og lige konkurrence på vejene.

Hvis man skal køre med gods i Danmark, skal man have en godskørselstilladelse. Vognmændene er altså afhængige af at kunne få en godskørselstilladelse, og derfor er det naturligvis vigtigt, at udstedelsen af tilladelserne forløber ukompliceret og hurtigt.

Med den nye lov skal man opfylde et af tre kriterier for at få en godskørselstilladelse:

1. Man skal have tegnet en landsdækkende overenskomst med et samlet omkostningsniveau, der ikke afviger entydigt og væsentligt fra 3F’s chaufføroverenskomst

Eller

2. Man skal dokumentere at følge omkostningsniveauet i 3F’s overenskomst

Eller

3. Man kan overgive sig og blot tegne en 3F overenskomst.

Disse valgmuligheder kom dog først i hus efter voldsomme tovtrækkerier. I den oprindelige lovtekst var der nemlig ikke lagt op til, at andre end 3F’s overenskomst skulle være godkendt.

Det lykkedes trods alt at få forhindret dette åbenlyse monopol, og der er grund til at sende en tak til de politikere, der trak lovforslaget i den retning.

Kun 3F's overenskomst er tilladt
Men monopolet er ikke helt væk, for regeringen har overladt det ene og alene til 3F at fastsætte et omkostningsniveau for en hel branche.

Det giver organisationen en uhørt stor magt over et område, der er vitalt for at holde Danmark kørende – både bogstaveligt og i overført betydning.

Lovforslaget betyder nemlig, at det kun er 3F’s overenskomst, der er tilladt ved lovens ikrafttræden.

Ministeren har pure afvist at lade Færdselsstyrelsen godkende Kristelig Arbejdsgiverforening og ITD-Arbejdsgivers overenskomster. Og det er et problem.

For selvom lovforslaget giver mulighed for, at eksisterende godskørselstilladelser kan køre videre indtil 1. juli 2021, så kan der opstå situationer, hvor en tilladelse udløber og derfor skal fornys, eller hvor der er behov for en ny tilladelse.

Et retssikkerhedsmæssigt problem
Hvis det sker, inden Færdselsstyrelsen har fået behandlet og godkendt andre overenskomster, så har vognmanden reelt set kun 3F’s overenskomster at vælge imellem.

Desuden betyder lovændringen, at det er et såkaldt overenskomstnævn, der skal vurdere de landsdækkende overenskomster, der er indgået af andre end 3F.

Overenskomstnævnet er sammensat således, at der er et flertal af repræsentanter fra 3F og deres samarbejdspartnere – altså et flertal af de organisationer, som har arbejdet for, at der ikke skulle være plads til andre overenskomster end 3Fs i godskørselsloven.

Det er mildest talt ikke betryggende og udgør et retssikkerhedsmæssigt problem, og overenskomstnævnet har intet incitament til at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling af alternative overenskomster.

Udnyttet en god sag
Regeringen har altså benyttet en god sag – ordnede forhold for chauffører – til at snige magtfordrejende elementer ind i godskørselsloven.

Det er en skam, for det er muligt at sikre ordnede forhold uden at favorisere én specifik lønmodtagerorganisation.

Vi vil nu holde et vågent øje med, at ministeren lever op til de løfter, han højtideligt har givet til Folketinget om, at Færdselsstyrelsens sagsbehandlingstid til godkendelse af alternative overenskomster ”minimeres mest muligt”.

Dette må betyde, at blandt andet ITD Arbejdsgivers overenskomst godkendes i umiddelbar forlængelse af lovens ikrafttræden. Alt andet vil ikke blot være uanstændigt, men også et klart løftebrud.

Forrige artikel Benny Engelbrecht: Uacceptable forhold på vejtransportområdet skal stoppes Benny Engelbrecht: Uacceptable forhold på vejtransportområdet skal stoppes Næste artikel Vognmænd om syltet infrastruktur: Nu holder Engelbrechts undskyldninger ikke længere Vognmænd om syltet infrastruktur: Nu holder Engelbrechts undskyldninger ikke længere