Forslag: Bonus for biogas kan sikre grøn omstilling af tung transport

DEBAT: Danmark taber terræn i forhold til vores naboer, når det gælder omstilling til biogaskøretøjer, og det faktum kan gøre det svært for os at nå EU-direktivet, om at lastbiler i 2030 skal udlede 30 procent mindre CO2 end i dag, skriver Morten Iversen.

Af Morten Iversen
Nordic Sustainability Manager, Iveco

Tirsdag 19. februar 2019 blev det i EU vedtaget, at nye lastbiler i 2030 skal udlede 30 procent mindre CO2 end i dag. Det nye CO2-reduktionsmål er en vigtig milepæl for den grønne omstilling af transportsektoren, fordi den tunge transport netop ikke var inkluderet i efterårets beslutning om en CO2-reduktion på 35 procent for nye biler og varebiler. 

Men den nye beslutning rejser samtidig et afgørende spørgsmål: Hvordan når vi målet? Svaret er ikke nødvendigvis enkelt, men biogas bliver en afgørende del af det – i hvert fald når vi snakker tung transport.

Biogas fortrænger fossile brændsler
Faktisk viser de seneste tal fra EU-direktiv 2018/2001 af 11. december 2018, at man reducerer CO2-udledningen i det grønne regnskab med 179 procent, når man skifter fra diesel til biogas. Det svarer til, at vi kan fjerne næsten to dieselkøretøjer for hvert eneste biogaskøretøj, der sendes ud på vejene.

Årsagen er, at brugen af husdyrgødning til fremstilling af biogas både gavner natur og landbrug, samtidig med at det fortrænger de fossile brændsler. Det er også forklaringen på, at biogas kan præstere en CO2-reduktion på over 100 procent.

Hertil kommer, at en række ekspertanalyser de seneste år har tegnet et entydigt billede af, at biogas som drivmiddel i den tunge transport er langt den billigste og mest effektive måde for samfundet at efterleve sine CO2-reduktionsmål på. En konklusion, som også Det Økologiske Råd slog til lyd for i februar 2017 her på Altinget.

Danmark sakker agterud
Så hvorfor er biogaskøretøjerne stadig ikke mere udbredte i Danmark? Her er det vigtigt at understrege, at teknologien allerede er på plads og har været det i de mere end 20 år, Iveco har leveret lastbiler, der kører på gas. Udbredelsen er godt i gang uden for Danmark, og i dag kører der over to millioner gaskøretøjer rundt på de europæiske veje. De kan tankes på over 3.300 tilgængelige CNG-stationer over hele Europa, inklusive Danmark.

Sverige er et af foregangslandene, og ifølge Energigas Sverige kørte der i slutningen af 2017 lidt over 55.000 gasdrevne køretøjer rundt, som kunne tankes op på flere end 180 offentligt tilgængelige tankstationer. Andelen af busser i Sverige, der kører på gas, er nu helt oppe på 17 procent.

Til sammenligning har vi i Danmark på nuværende tidspunkt 585 gasdrevne køretøjer ifølge De Danske Bilimportørers Bilstatistik. Altså kun omkring en procent af antallet, der kører i Sverige. De kan tankes op på de kun 17 tankstationer, der netop nu er etableret i Danmark. Andelen af gasbusser i Danmark er fortsat under to procent.

Skab økonomisk incitament
Hvad ligger der bag den helt enorme forskel på landene? En vigtig del af forklaringen er, at man fra den svenske regerings side har indført økonomiske incitamenter til at investere i køretøjer på biogas, blandt andet via det såkaldte Bonus Malus-afgiftssystem, som blev indført sidste år.

Sådan er det ikke i Danmark, hvor efterspørgslen på bæredygtig transport stadig primært kommer fra enkelte kommuner og private virksomheder, der for eksempel byder ind på kommunale transportopgaver.

Skal vi derfor rykke ved det store samlede billede, kræver det en langt mere målrettet politisk indsats. Her bliver folketingsvalget – som flere spår til at blive det første nogensinde med miljø som et af hovedtemaerne – en god anledning til at overveje, hvor længe vi fortsat vil lade den grønne transport køre uden om Danmark?

Forrige artikel Ole Birk Olesen: Den kollektive trafik er ikke i fare Ole Birk Olesen: Den kollektive trafik er ikke i fare Næste artikel Stephanie Lose: Yderkommuner kan blive taberne i sundhedsreformen Stephanie Lose: Yderkommuner kan blive taberne i sundhedsreformen
 • Anmeld

  Martin Sebastian Agdal · CEO

  HVO Syntetisk diesel produceret ud fra affald

  Biogas er en vej, og synspunkterne er helt fair, for vi møder samme problemer mht. politisk vilje og vej for vores grønne syntetiske HVO diesel, og som i modsætning til mange andre teknologier end ikke kræver investeringer i nyt materiel.

  Både svenskerne og normændene anvender HVO syntetisk diesel produceret ud fra slagteri-, fiskeri-, fritureaffald, og som kan anvendes på alle diesel motoren uden der skal foretages det mindste eller der er nogen driftsforstyrrelser. Ved at anvende HVO diesel frem for fossil diesel, giver dette alene en CO2 reduktioner på op til 90% uden der er investeret så meget som en krone i nyt materiel. Og ja, for at starte med at svare på det alle igen og igen spørg om, ja der er produkt tilrådighed for det som hele den kollektive trafik skal anvende i Danmark og vi kan levere det, men det koster mere at fremstille en liter HVO frem for en liter fossil diesel, og her er det kæden falder af, når der er fuld afgift på produktet i Danmark så det er tæt på usælgeligt i Danmark.

  Jeg ser derfor der skal gøres 2 ting, som kan sætte skub i den fossilfri udvikling, og som samtidig tilsikre fair og lige markedsvilkår for de ikke fossilfri produkter.

  1) Lige vilkår for alle ikke fossile brændstoffer. Dvs. enten er der afgift på disse, eller også er der ikke. I dag er nogle typer brændstoffer total afgiftsfritaget, mens andre modtager statsstøtte (biogas), og endelig er der biodiesel RME og syntetisk diesel HVO tilbage som er fuldt afgiftsbelagt. Det er unfair konkurrence, når målet og mange af egenskaberne er de samme.

  2) Stil krav om fossilfri kørsel fra regeringsside til alt kollektiv trafik, og hæv så CO2 reduktionen årligt i alle nye udbud, netop som i Sverig og Norge hvor man bl.a. er startet på 70% og så gradvis øger det. Jeg mener ikke man skal gå ind og vælger teknologi, men lader de fri markedskræfter vinde til gavn for mest muligt miljø for skattebogernes penge.

  Men HVO syntetisk diesel kan vi have en 100% fossilfri kollektivtrafik inden for en måned, og uden den mindste investering i nyt udstyr. Men det kræver først og fremmest, at der virkelig var en politisk vilje og forståelse, og ikke blot tale om den evige tomme snak der har stået på i et årti.

  Og for tvivler, så er her bl.a. en referance til hele Stockholm som nu drives fossilfrit og af stort set samme operatører og diesel busser som også anvendes i Danmark, blot på ikke fossilt HVO og med CO2 reduktioner på op til 90%.

  https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nu-ar-alla-sls-bussar-helt-fossilfria/reprid!DBHE1YFuyOkkXbkUuh8X2Q/