Det Økologiske Råd: Erstat diesel med biogas i tunge køretøjer

DEBAT: Ud med fossile brændsler. Der er andre løsninger både her og nu og på længere sigt, der kan drive de tunge køretøjer fremad. Vi venter bare på de nødvendige rammevilkår, skriver Christian Ege og Jeppe Juul fra Det Økologiske Råd.

Af Christian Ege og Jeppe Juul
Sekretariatsleder og transportmedarbejder i Det Økologiske Råd

Vi skal have de fossile brændsler ud af transportsektoren. I dette debatindlæg fokuserer vi på de tunge køretøjer – lastbiler og busser.

Der er mulighed for at erstatte diesel med biobrændstoffer, el og de såkaldte elektrofuels (DME og metanol). Men der er forskel på, hvor tæt vi er på at kunne tage dem i anvendelse.

Inden for biobrændstofferne ligger de bedste muligheder i biogas. Det skyldes mange ting, blandt andet at biogas bidrager positivt i landbruget. Det kan sænke udslip af metan og lattergas fra husdyrgødning og samtidig omdanne kvælstof i husdyrgødningen, så den bedre kan erstatte kunstgødning, blandt andet i økologisk landbrug. Med biogas kan vi også sikre kredsløb med fosfor og sikre nedmuldning af det sværtomsættelige organiske materiale.

Desuden har vi brug for at bevare naturgasnettet med dets store lagerkapacitet som en mulighed for at afbalancere vindkraften – derfor skal vi erstatte naturgassen med biogas, og måske på sigt også med gas fra termisk forgasning.

Sænk afgiften på biogas
Biogas kan umiddelbart bruges i form af komprimeret biogas i busser, i skraldebiler og i lastbiler til distribution inden for en radius på 3-400 km. Der er allerede en del både busser og skraldebiler på biogas en række steder i landet, ligesom der er opført gastankstationer.

Det koster lidt ekstra at købe gasdrevne busser og lastbiler, og med den nuværende afgift på biogas til transport er det svært at tjene denne merpris ind igen. Derfor bør man sænke afgiften på biogas til transport.

I praksis kan man købe den såkaldte bionaturgas på certifikater. Det betyder, at biogassen er transporteret via gasnettet og dermed blandet med naturgas. Men via certifikatet holdes der øje med, at mængden nøjagtigt svarer til den mængde biogas, som er ledt ind i gasnettet. Dette er den rationelle måde at gøre det på, også miljømæssigt, fremfor at køre biogassen rundt i landet på tankvogne.

Den nævnte afgiftssænkning bør kun gives til biogas – i praksis bionaturgas købt på certifikater.

Biogas er billigst og bedst for klimaet
En rapport udført for Energistyrelsen viser, at biogas er både den billigste og mest klimavenlige løsning til tunge køretøjer, hvis man medregner alle effekter, herunder reduktionen af metan og lattergas fra husdyrgødning.

Men det kræver, at biogas laves på affalds- og biprodukter – udover husdyrgødning vil det for eksempel være organisk affald fra industri, husholdninger og serviceerhverv, samt dybstrøelse, halm m.v. Der skal ikke bruges majs eksempelvis – men det sker heller ikke i større omfang i Danmark.

Til langturslastbiler – de internationale transporter – kan man kun bruge flydende biogas. Der er endnu ikke et marked for dette, men det vil kunne etableres. Der er udfordringer med håndtering af flydende gas – det skal ske ved minus 160 grader – men der ser ud til snart at være styr på dette.

Elektrofuels (DME og metanol) er flydende brændsler og vil være lettere at håndtere til langturstransporter, men ifølge blandt andet Energistyrelsen går der endnu nogle år, før det måske vil være økonomisk attraktivt.

Sats på luftledninger
Eldrift er i dag et oplagt valg til busser i byerne, og mindre lastbiler til citydistribution er også i produktion. Større lastbiler med brug for længere rækkevidde vil kræve en betydelig udvikling af batteriteknologi - eller brug af ekstern elforsyning via enten luftledninger eller induktion via vejbanen.

Det er vores vurdering, at luftledninger vil være det mest sandsynlige at satse på. Men realistisk set kan man kun lave luftledninger på hovedstrækninger, for eksempel motorveje. Lastbilerne skal så have et batteri eller et alternativt brændstof, når de kører af motorvejen.

Der er således løsninger både her og nu og på længere sigt til at udfase de fossile brændstoffer fra tunge køretøjer. Vi venter bare på, at politikerne tilvejebringer de nødvendige rammevilkår.

Forrige artikel Elbil-alliance om stop for fossilbiler: Juster hellere på registreringsafgiften Elbil-alliance om stop for fossilbiler: Juster hellere på registreringsafgiften Næste artikel Venstre: Nej til forbud mod fossile biler Venstre: Nej til forbud mod fossile biler