Dansk Elbil Alliance: Beskat transport efter klimabelastning og ikke værdi

DEBAT: Personbiler er overbeskattede, mens andre transportmidler er underbeskattede. Flytransport slipper helt for afgifter, selvom den er mest klimabelastende. Denne skævvridning skal den nye grønne transportkommission tage et opgør med, skriver Lærke Flader.

Af Lærke Flader
Branchechef i Dansk Elbil Alliance

Inden længe præsenterer regeringen sin grønne transportkommission.

Den skal komme med sit bud på, hvordan der hvert år kommer godt 50 milliarder kroner i statskassen fra transportsektoren, når alle nye biler er elbiler, opladningshybridbiler eller andre grønne biler fra 2030. I dag betales næsten 90 procent af de 50 milliarder af person- og varebiler, mens lastbiler og busser betaler de sidste godt 10 procent. Fly og færger betaler ingenting. Men sådan behøver det ikke at være.

Når kommission går i gang, skal kommissionen starte sit arbejde med at se på fordelingen af afgifterne på transportformerne bredt. Er det fornuftigt, at flytransport, som er den mest klimabelastende del af transporten, helt slipper for afgifter? Og betaler den tunge transport sin andel af afgifterne?

Afgifter skal fordeles
Økonomiske analyser viser, at personbiler er overbeskattede, set i forhold til deres negative konsekvenser for trængsel, forurening og ulykker, mens andre transportmidler er underbeskattede.

Derfor skal kommissionen ikke begrænses til at se på, hvordan hovedparten af regningen på de godt 50 milliarder kroner skal fordeles på de mange afgifter på personbiler; registreringsafgift, brændstofafgift og ejerafgift. Den bør også se på fordelingen mellem transportformerne.

I Dansk Elbil Alliance mener vi, at det er oplagt at se på andre skatter, som flyskatter. Sverige har netop indført en flyskat på mellem 43 og 285 danske kroner på en flybillet, afhængig af hvor langt man skal flyve. Det må også kunne lade sig gøre i Danmark.

Tidligere har både højre og venstre side af Folketinget også talt for kørselsafgifter for lastbiler. Måske er det på tide igen at se på, om det er en vej til at begrænse trængsel og samtidig fordele transportens afgiftsbyrde mere retfærdigt.

Klimabelastning
Når kommissionen har været igennem denne øvelse, vil størstedelen af afgifterne stadig ligge på personbilerne. Men måske kan byrden reduceres fra 90 til 80 procent af de 50 milliarder kroner. Det hele hjælper. Og så gælder det selvfølgelig om at indrette afgifterne på personbiler fornuftigt.

De nye bilafgifter skal være det modsatte af, hvad vi har i dag. I stedet for at beskatte bilernes værdi, skal vi beskatte deres klimabelastning. I stedet for at opkræve afgiften ved indregistrering, så danskerne skal tage banklån for at kunne betale deres bilafgifter, skal afgifterne betales løbende med halvårlige afgifter i hele bilens levetid. Her kunne vi starte med de grønne biler. Og i stedet for at beskatte grøn el fra vindmøller tre gange højere end diesel, skal afgiften på benzin, diesel og elektricitet afspejle deres CO2-indhold.

 

Forrige artikel Dansk Luftfart: Al indenrigsflyvning skal klimakompenseres i 2020 Dansk Luftfart: Al indenrigsflyvning skal klimakompenseres i 2020 Næste artikel Hæstorp til regeringen: Folkevalgte skal ikke fratages indflydelse på offentlig trafik Hæstorp til regeringen: Folkevalgte skal ikke fratages indflydelse på offentlig trafik