Jernbaneforbund: Derfor er sagen om DSB’s indmeldelse i DI principiel

DEBAT: En kommende afgørelse i sagen om DSB’s indmeldelse i DI vil ikke normalisere forholdene for Jernbaneforbundets medlemmer. DSB fastholder opsagte lokalaftaler uanset udfaldet, skriver Henrik Horup, formand i Dansk Jernbaneforbund.

Af Henrik Horup
Formand, Dansk Jernbaneforbund 

De fleste, som følger den arbejdsmarkedspolitiske debat i Danmark, har nok hørt om arbejdsretssagen om DSB’s indmeldelse i DI i december 2017. Men hvad handler sagen egentlig om, og hvorfor er den så vigtig? 

Lad mig starte med at slå fast, at Dansk Jernbaneforbund selvfølgelig bakker varmt op om arbejdsgiveres ret til at organisere sig. Organiseringen af arbejdsmarkeds parter er hele fundamentet for den danske model. Retten hertil må og skal aldrig beklikkes. 

Problemet i DSB/DI-sagen er et helt andet – nemlig at en selvstændig offentlig virksomhed – altså en statslig virksomhed – har opsagt den statslige overenskomst med henvisning til indmeldelse i en privat arbejdsgiverorganisation.

En opsigelse, som vi ikke kender lovgrundlaget for, og som heller ikke umiddelbart rimer med gældende arbejdsmarkedsret. Manøvren synes oveni mest motiveret af et ønske om at reducere personaleomkostningerne betragteligt på den lange bane – selvom det modsatte hævdes.

Er det lovligt for DSB at blive medlem af DI? 
Selve retssagen handler grundlæggende om to spørgsmål: For det første, om der i DSB-loven (den lov, der udstikker rammer for DSB’s virksomhed) er hjemmel til at overgå til det private arbejdsmarkedssystem. Eller om Finansministeriet overtrådte sine beføjelser, da man gav DSB bemyndigelse til at melde sig ind i DI, opsige den statslige overenskomst og dermed administrativt overdrog forhandlingsretten til en privat arbejdsgiverorganisation uden om Folketinget.

For det andet, hvorvidt man fra Finansministeriets side ensidigt kan opsige hovedaftalen med OAO og overgå til den private hovedaftale – uden om de gængse spilleregler for opsigelser.

I begge tilfælde er det LO’s og vores påstand, at Finansministeriet har været alt for hurtige ved havelågen. 

Ude i den virkelige verden handler sagen om, hvorvidt en selvstændig offentlig virksomhed med et administrativt trylleslag kan gøre offentligt ansatte til privatansatte – uden at ændre virksomhedsstruktur og dermed undgå de regler, der ellers ville træde i kraft.

Afgørelsen vil ikke normalisere arbejdsforholdet
Dansk Jernbaneforbund har siden januar bedt om dokumentation for, at det er lovligt. Indtil dato har vi intet svar fået. I stedet har vi fået den stævning fra DA, der betyder, at Arbejdsretten nu skal afgøre spørgsmålet.

Udfaldet kender vi inden for en overskuelig fremtid. Afgørelsen bliver principiel, men den kommer desværre ikke til at normalisere forholdene for vores medlemmer i DSB – uanset udfaldet. 

DSB har opsagt alle gældende lokalaftaler i forbindelse med indmeldelsen i DI. Og DSB har meddelt, at den opsigelse står ved magt uanset retssagens udfald – og selvom opsigelserne officielt begrundes med indmeldelsen i DI.

Vi står derfor over for mange timers forhandlinger om løn, arbejdstider, tillidsrepræsentantorganisation og meget mere. Oveni mangler vi fortsat at få OK18 på plads for DSB’s tjenestemandsansatte. Deadline er 1. oktober 2018. 

Vi oplever desværre langtfra, at DSB har travlt. DSB lever øjensynligt godt med stor usikkerhed blandt medarbejderne, selvom usikkerheden hverken tjener jernbanen, passagererne, virksomheden eller medarbejderne.

Vores kvaler med DSB er altså langtfra afgjort med arbejdsrettens dom. Det er til gengæld de principielle spørgsmål, og det bliver heller ikke uinteressant. 

Forrige artikel 3F: Fremtidens grønne transport kræver opgør med nutidens sorte får 3F: Fremtidens grønne transport kræver opgør med nutidens sorte får Næste artikel Arbejdsgiverne: Vi spilder store samfundsressourcer på at holde i kø Arbejdsgiverne: Vi spilder store samfundsressourcer på at holde i kø
 • Anmeld

  Flemming Petersen · chefanalytiker

  Så skal jeg betale DIs tilskud til Konservative og Venstre

  Det kan da ikke være lovligt, at statsvirksomheder melder sig ind i arbejdsgiverforeninger. Hvad bliver det næste, de danske statsskove, politiet?

 • Anmeld

  Henrik Jensen · Selvstændig

  Vennerne skal tilgodeses

  DI er regeringens venner. Og kan DI få fe-otte millioner i kassen fra en stor offentlig arbejdsgiver, så er det sikkert lidt ekstra tilskud til partiernes valgkampe m.v.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Fagbevægelsen har fejlet hele vejen gennem de seneste 30 år

  Hvis fagbevægelsen havde interesseret sig for deres opgaver mens tid var ville både Postvæsen og DSB stadig være statsinstitutioner. Ligeledes var alle de menneskelige katastrofer som fagbevægelsen har nikket ja til ikke sket.

  Fagbevægelsen ligger som de har redt og fortjener at blive udslettet fra jordens overflade. Forhåbentlig vil det da kunne lykkes at stable ansvarlige fællesinstitutioner op på ruinerne.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Burde være ulovligt..

  Giver ingen mening at min 150 kr. 24 timers billet tkal tilfalde en borgerlig interesseorganisation som DI. DSB er statslig. Og skal forblive således.

  Utåligt også at jeg i 6 måneder har måtte bruge langt flere penge og tid på offentlig transport på Frederiksundsbanen. Uden økonomisk kompensation. Og nu skal jeg så betale til DSB via billetten? Det må være ulovligt. Det er ihvertfald et landforræderisk tiltag af den siddende regering.

  Hvor meget skal de betale som medlem? Ideen fra de blå må være at få det solgt til private før næste valg!

 • Anmeld

  Flemming Bock

  Fortilfælde

  I 70'erne oplevede vi at Dansk Sømandsforbund varslede strejke på Storebæltsfærgerne lige op til den travle påske. Og som sømandsbossen udtalte så skulle han personligt tømme østersøen for vand med en teske hvis det var det der skulle til at for vinde arbejdskampen.
  Så langt nåede han dog ikke. På rekord tid besluttede Folketinget at konvertere alle betydende sømandsjob til tjenestemandsstillinger uden strejkeret. Og så var den konflikt forhindret - sådan da.

  Det siger lidt om at vi har historiske tilfælde hvor privatansatte blev til offentligt ansatte overnite hvis det passede ind i arbejdsgiverens kram. Men det er dog aldrig sket uden kamp - og den gang udviklede sømændene fysiske blokader imod udførelsen af det 'strejkeramte arbejde', og arbejdsgiverne har vist ikke siden forsøgt sig med sådanne overgreb. Lige indtil det vi ser nu. så det skal bare stoppes med alle til arbejdskampens hørende midler. Det er og bliver et fælles anliggende for hele fagbevægelsen. God kamp.

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Privatisering

  Privatiser DSB og Post Nord.
  Og fyr de nuværende ledelser
  De er jo komplet inkompetente.
  Gør derimod ældrepleje og hvad som drejer sig om at hjælpe udsatte , udelukkende offentligt.
  Så ingen har et økonomisk incitament til at svigte udsatte borgere.

Regeringen opgiver ny havnelov inden valg

Regeringen opgiver ny havnelov inden valg

LUKKETID: Der kommer ikke nogen ny havnelov inden valget, men regeringen forsøger ifølge transportminister Ole Birk Olesen fortsat at få en politisk aftale på plads. Også det bliver svært, vurderer ordfører.