På plads i 11. time: Arriva og de ansatte er enige om lokalaftaler

PÅ PLADS: To dage inden deadline er det lykkedes de ansatte og Arriva at nå til enighed om løn- og arbejdsvilkår. Det har ikke været et kønt forløb, lyder det fra de ansattes tillidsrepræsentant.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Niels Frederik Rickers

Jeg kaldte forhandlingerne ’det umulige projekt’, fordi vi var så forskellige fra start. I dag står jeg selvfølgelig bag forliget. Men forløbet har ikke været kønt. Der er klart ting, vi kunne have gjort bedre.

Jakob Bro
Øverste tillidsrepræsentant i Arriva

Med en deadline 30. november og svære knaster i forhandlingslokalet så det indtil sidste minut ud, som om det ville blive mere end svært at nå at lande en aftale.

Men efter tre måneders intense forhandlinger kunne Arriva og Dansk Jernbaneforbund torsdag sætte pen til papir og skrive under på et forlig om nye lokalaftaler.  

”Set i forhold til hvor langt, hårdt og opslidende det her forhandlingsforløb har været, så er jeg glad for, at det er lykkedes at lande et forlig med Arriva omkring vores fremtidige arbejdsvilkår,” lyder det fra Jakob Bro, der er øverste tillidsrepræsentant for Arrivas medarbejdere.

Dokumentation

Her er hovedpunkterne i det nye forlig om lokalaftaler mellem Arriva og de ansatte:

Nye ændrede vilkår:

 • Tiden til tillidsmands arbejde reduceres – kontordage bevares dog stort set
  uændret.
 • Lkf. skal fra K21 også stå for fækalietømning ved forsyning.
 • Lkf. skal fra K20 IKKE længere foretage indsyn. (opgaven bortfalder)
 • Aftale om bonus ved kundetilfredshed/rettighed bortfalder.
 • Lkf’s tjekud tid (i dag 10 min.) fjernes helt fra K21
 • Ekstra overtidstillæg (100 kr.) ydes ikke fra K20 for frivilligt overarbejde
 • Senest fra K21 sker al registrering af overarbejde automatisk af Arriva.
  Lkf. skal således ikke længere udfylde lkf. rapport om mertid.
 • Der ydes fra K20 et særligt tillæg på mellem 150-250 kr. pr. time til lkf. for
  arbejde udført juleaften/nytårsaften. (nærmere definition af beløb/tidsrum
  følger senere). Pengene kommer fra en årlig velfærdspulje på 92.000 kr.
 • Alle 26 Weekendfriheder defineres nu så de skal indeholde både en lørdag
  ogen søndag.
 • Alle Lkf. optjener fra K21 mere frihed end i dag. I alt 13 timer mere til hver
  lkf. pr. år til afspadsering (første tilskrivning 1/1 2021)
 • Ny højtidsaftale fra K21 med bla. ændrede varslinger af højtiderne
  (Jul/nytår tidligere, påsken uændret, øvrige højtider senere) samt flere
  ferierækker i forårshøjtiderne.

Vilkår, der bevares uændret:

 • Ekstra overtidstillæg (100 kr.) bevares for så vidt angår al overtid der kan
  pålægges af Arriva. Dvs. overtid på normen for reserven og i reserveugerne
  i flexturene.
 • Den kollektive UA-tids optjening bibeholdes helt uændret. Der tilskrives
  således fortsat 51 timers UA-tid til alle Lkf som ferie hvert år.
 • 35 timers arbejdsuge bevares uændret, hvor financieringen fortsat er de
  skæve helligdage og de resterende 21 timer og 45 minutters UA-tid.
 • Arriva Fremmødetillægget bevares helt uændret.
 • Alle øvrige løn og tillæg bevares uændret (eksempelvis for Lkf-k, LKI)
 • Korrigeringsaftalen bevares uændret med maks. ændringer på 45 min.
 • Udlånsaftalen videreføres uændret.

FaktaLokomotivpersonalets Områdegruppe Arriva 


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024