Trængselskommission: National roadpricing er bedste løsning

TRÆNGSEL: National roadpricing vil være den bedste måde at komme Danmarks trængselsproblemer til livs, lyder det i rapport fra arbejdsgruppe i Trængselskommissionen. Gruppens formand ser lyst på muligheden for at indføre systemet.
Arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med mulighederne for et nationalt roadpricingsystem, kommer med sin midtvejsrapport torsdag.
Arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med mulighederne for et nationalt roadpricingsystem, kommer med sin midtvejsrapport torsdag.Foto: Colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Der vil helt sikkert være nogle, der synes, at det er urimeligt at betale til et roadpricingsystem. Det er umuligt at få afgiften til at ramme hundrede procent retfærdigt.

Per Homann Jespersen
Trafikforsker, RUC
Fakta

Arbejdsgruppen, der har beskæftiget sig med roadpricing:

  • Per Homann Jespersen, RUC (formand)
  • Niel Buus Kristensen, DTU
  • Harry Lahrmann, AUC
  • Ivan Lund, NOAH
  • Michael Svane, DI Transport
  • Thomas Møller Thomsen, FDM
  • Arbejdsgruppen har desuden indhentet bidrag fra eksterne eksperter.

”Der kommer en rigtig god løsning i morgen,” lød det fra statsministeren i februar, dagen før betalingsringen faldt og blev erstattet med Trængselskommissionen. Og den rigtig gode løsning er og bliver national roadpricing.

Sådan lyder det i midtvejsrapporten fra den arbejdsgruppe, der under Trængselskommissionen arbejder med mulighederne for et nationalt roadpricingsystem (læs rapport i linkboks).

“Til bekæmpelse af trængsel vurderes roadpricing at være det bedste system sammenlignet med andre løsningsmodeller,” lyder det i rapporten.

Gruppens formand, RUC-forsker Per Homann Jespersen, fortæller da også, at forløbet har fået ham til at se mere positivt på at indføre roadpricing i Danmark.

”Et nationalt roadprincingsystem vil være den bedste løsning, og jeg er faktisk blevet mere optimistisk i forhold til mulighederne for roadpricing gennem den her proces,” siger Per Homann Jespersen og fortsætter:

”Udbygning af veje og justering af lyskurve til grønne bølger kan også bidrage lidt, men kun med roadpricing kan man nå helt i mål.”

Svært at undgå utilfredshed
Gruppen har arbejdet med at sikre, hvad den kalder en retfærdig, men også en effektiv - og i øvrigt satellitbaseret (se bunden) - løsning. Det betyder, at man anbefaler differentierede takster, alt efter hvor og hvornår bilisterne begiver sig ud på vejen. I praksis vil det betyde, at taksterne vil være størst i det centrale København, mens yderområderne vil få en noget lavere sats.

”Det er vigtigt, at bilisterne kan se, at systemet er en fordel for dem, så man betaler dér, hvor de største problemer er. Det er vigtigt, at man ikke begynder at opkræve trængselsafgifter i områder, hvor der ikke er trængsel,” siger Per Homann Jespersen.

I forbindelse med betalingsringen var der utilfredshed med, at de bilister, der arbejder i byen, ville blive særligt straffet. Den diskussion vil man nok ikke komme uden om igen, hvis roadpricing bliver indført, som gruppen anbefaler, men Per Homann Jespersen mener alligevel, at der er markant forskel til betalingsringen.

”Her handler det om, hvor langt man kører, fremfor om man passerer et bestemt punkt, så jeg mener ikke, at det vil blive opfattet lige så uretfærdigt som betalingsringen,” siger Per Homann Jespersen.

Hvad med de bilister, der føler sig nødsaget til at køre et vist omfang i myldretiden i det centrale København?

”Der vil helt sikkert være nogen, der synes, at det er urimeligt at betale til et roadpricingsystem. En ny skat vil ikke være populær, og det er umuligt at få afgiften til at ramme hundrede procent retfærdigt,” siger han.

Omlægning eller øgede indtægter?
Tænketanken KRAKA og 3F’s Transportgruppe udsendte tirsdag en analyse, der peger på, at det danske samfund med intelligente kørselsafgifter kan spare 4 milliarder kroner (læs analyse i linkboks). Analysen lægger op til at fjerne registreringsafgiften for i stedet at indføre et roadpricingsystem baseret på GPS.

Men helt at fjerne afgiften er ikke umiddelbart hensigtsmæssig, fordi der vil komme flere og større biler, og flere biler vil give mere bilkørsel, lyder det fra Per Homann Jespersen. Han fortæller, at med både FDM, DI og NOAH i arbejdsgruppen, har der naturligvis været forskellige synspunkter om spørgsmålet, men at man alligevel er blevet enige om, hvordan problemerne skal præsenteres. 

”Der er selvfølgelig uenighed om, hvordan det skal gøres. Min holdning er, at hvis man skal have det politisk igennem, er det klogt med en delvis nedsættelse af registreringsafgiften,” siger Per Homann Jespersen.

Desuden skal man heller ikke kimse af, at roadpricing kan være nøglen til at kickstarte store infrastrukturprojekter, som der ikke umiddelbart er finansiering til, lyder det fra Per Homann Jespersen:

”Roadpricing kan bruges som brugerfinansiering af nye store trafikprojekter. Det kan være en brugerbetalt bro over Roskilde fjord eller den store Kattegatforbindelse, der kan blive mulig på den her måde,” siger Per Homann Jespersen.

Kæmpe finansieringsbehov i Holland
Men hvad skal det koste at indføre et stort forkromet system, som vil betyde, at danske bilister skal have en form for GPS-sender i bilen? Det ved man ikke endnu, erkender Per Homann Jespersen, der fortæller, at det er et centralt spørgsmål, som gruppen vil arbejde videre med frem mod sommer, hvor Trængselskommissionens endelige strategi skal præsenteres.

I forbindelse med det stort anlagte projekt i Holland regnede man sig frem til et finansieringsbehov for svimlende 43 milliarder kroner over en 8-årig periode. Den største post var montering af udstyr i bilerne til godt 26 milliarder, mens driftsomkostninger lå på knap 19 milliarder over 8 år.

Men Holland har tre gange så mange biler, og desuden mener Per Homann Jespersen, at det hollandske skøn var meget højt sat. Han tror, at man i Danmark kan komme under ti milliarder, men vil ikke skyde nærmere på, hvor finansieringsbehovet lander.

”De hollandske beregninger var ikke særligt præcise, så det er meget usikkert, hvad det kommer til at koste. Men det er noget, vi vil analysere i det fremadrettede arbejde,” siger Per Homann Jespersen

Arbejdsgruppen vil arbejde videre med en lang række problemstillinger frem mod august 2013, hvor den endelige og samlede strategi fra Trængselskommissionen skal leveres.

Midtvejsrapporten udkommer i dag, torsdag.

Dokumentation

Anbefaler satellitbaseret system (GNSS):

"Der er i princippet 3 overordnede typer teknologier til rådighed: Kilometeraflæsning, mikrobølge-teknologien (DSRC) svarende til et brobizz-system og endelig GNSS-teknologien (herunder GPS), som indebærer satellit-positionering. Det er imidlertid alene GNSS-teknologien, der vurderes at være en relevant teknologi for et landsdækkende roadpricingsystem, når det er trængslen, der er i fokus. De øvrige kan enten ikke tilgodese de funktionskrav, der er, eller de bliver omkostningsmæssigt for dyre." 

Trængslens omfang: 

På årsbasis giver trængsel anledning til ca. 29 mio. ekstra køretøjstimer i Hovedstadsregionen ifølge publikationen ”Trængselsindikatorer for Hovedstadsregionen” fra 2012. Den samfundsøkonomiske værdi af forsinkelsestimerne svarer til ca. 8,5 mia. kr.

 

 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Homann Jespersen

Lektor emeritus, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC
civilingeniør (kemi) (DTU 1979)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024