Debat

BUPL: Vi skal give lærere og pædagoger større albuerum, så flere elever trives og føler sig trygge

Vi skal give pædagoger og lærere et større albuerum og mulighed for at arbejde med det, der giver mening lokalt. På den måde vil flere børn trives og føle sig trygge, og skolen vil kendetegnes ved den åndsfrihed, som fremgår af folkeskolens formålsparagraf, skriver Elisa Rimpler.

Pædagoger og lærere skal have større albuerum til i fællesskab at arbejde med det, der giver bedst mening lokalt, skriver Elisa Rimpler.
Pædagoger og lærere skal have større albuerum til i fællesskab at arbejde med det, der giver bedst mening lokalt, skriver Elisa Rimpler.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Elisa Rimpler
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Coronakrisen har slået fast med syvtommersøm, at skolens sociale, faglige og fysiske fællesskab er alfa og omega, når det handler om at skabe en skoledag, hvor trivsel og motivation er i top, og hvor børnene oplever medinddragelse og mening. Den har også vist, at digitale platforme og fællesskaber ikke kan erstatte det fysiske samvær og nærvær. 

Børns trivsel bliver ikke bedre med et trylleslag, fordi de krydser tærsklen til skolegården igen. Så det er mere oplagt end nogensinde, at de fagprofessionelle omkring børnene drøfter, hvad der skal til for at skabe det gode børneliv og den gode skole. Gerne sammen med børnene selv.

Men også at politikere lokalt og centralt bruger anledningen til at være nysgerrige på, hvordan de kan lave de nødvendige rammer for en skole, der anerkender og gør plads til den trivselsindsats, der er så afgørende for børns liv og fællesskaber. Og vejen er altså ikke at sovse den danske folkeskole ind i flere mål, proceskrav og detailstyring.

Trivsel hænger sammen med pædagogisk indsats
Heldigvis trives de fleste børn og har mod på livet, men velfungerende fællesskaber med plads til alle børn, også de børn der oplever udfordringer, hænger uløseligt sammen med en stærk pædagogisk indsats. At børn er sammen i og omkring den gode undervisning er afgørende.

De fagprofessionelle omkring børnene skal have ressourcerne og tiden til at gøre det, der skal til. Der skal være leg, krop, kreativitet og æstetik. Fordi vi ved, det understøtter børns fantasi, sprog, selvværd, identitet og ikke mindst deres sociale muskel.

Elisa Rimpler
Formand, BUPL

Og allerede i dag bidrager pædagoger til den vigtige opgave, fordi vores faglige blik er specialiseret og rettet mod den del af dannelsesopgaven, der handler om kulturer, relationer, inddragelse og menneskelig udvikling.

Vi skal høste coronakrisens gode erfaringer
Under coronaens første bølge høstede vi en masse gode erfaringer. Børn og elever følte sig mere trygge og set i denne periode, fordi lærerne og pædagogerne havde mere tid, oplevede mindre målstyring og dermed havde mulighed for at skræddersy en mere fleksibel hverdag.

Børn får lyst til at indtage verden, når de har det godt, føler sig anerkendt og oplever, at de hører til i fællesskabet. Derfor skal pædagoger og lærere have et større albuerum og mulighed for i fællesskab at arbejde med det, der bedst giver mening lokalt, for at skabe et stærkt klassefællesskab.

De fagprofessionelle omkring børnene skal have ressourcerne og tiden til at gøre det, der skal til. Der skal være leg, krop, kreativitet og æstetik. Fordi vi ved, det understøtter børns fantasi, sprog, selvværd, identitet og ikke mindst deres sociale muskel. Og dermed giver børn lyst til og mod på det, livet byder på.

I dag har vi gode erfaringer med, at lærere og pædagoger fagligt komplementerer hinanden. Med hvert vores perspektiv, kan vi give børnene de bedste forudsætninger. Det kræver mulighed for et tæt samarbejde i hverdagen.

Lektioner sammen, for eksempel med brugen af co-teaching, kan være med til at styrke alle børns trivsel, og ikke mindst de børn, der er i udsathed. Og det er vi i den grad forpligtet på. For vi skal have en god skole for alle børn.

Skole og SFO/klub skal hænge bedre sammen
Fremtidens folkeskole hænger også uløseligt sammen med fremtidens fritidstilbud. Alle børn har ressourcer, vi kan tage udgangspunkt i. Og alle arenaer og fællesskaber er vigtige, når det handler om at give børnene et liv, hvor de udfordres, oplever og udvikler sig. 

Børn med faglige udfordringer kan opleve succes i mere sociale og legende rammer, mens det modsatte gør sig gældende for andre børn. Det ved de 15.000 pædagoger, der har deres daglige gang i folkeskolen og SFO’en – og det skal udnyttes langt bedre.

Læs også

Et styrket samarbejde mellem SFO, klub og skole kan, hvis det organiseres klogt, bidrage til et styrket helhedssyn for alle de fagprofessionelle på de enkelte børn og på fællesskaberne. Det kan dermed skabe nye pædagogiske afsæt, men også forpligte de fagprofessionelle mere på at skabe sammenhæng og kvalitet i alle aspekter af skoledagen.

Fritidslivet er ikke tjent med at være et appendiks til skoledagen, men har brug for en selvstændig tyngde, der modsvarer den betydning, det har for børnenes sociale liv og alt, hvad det kan bidrage til børnelivet i forhold til børnekultur, kreativitet, håndværk, natur og fællesskabende aktiviteter.

Fremtidens folkeskole, inklusive fritidsdelen, skal være kendetegnet ved den åndsfrihed, der fremgår af folkeskolens formålsparagraf. Det kræver noget af alle parter i og omkring folkeskolen. Pædagogerne er klar.

Temadebat: Hvordan skal fremtidens folkeskole se ud?

Folkeskolen har på det seneste klaret sig dårligt i nationale tests og undersøgelser som TIMSS 2019, mens elevernes kompetencer i matematik og læseevner bliver ringere.

Er det behov for ændringer af folkeskolen igen, eller skal folkeskolereformen fra 2014 have mere tid og ro til at blive implementeret? 

Det spørger Altinget Uddannelse om i denne debat.  

Her er debattørerne:

 • Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen
 • Jesper Bergman, direktør, TeachFirst
 • Agi Csonka, formand, Børnerådet
 • Rasmus Edelberg, formand, Skole og Forældre
 • Thomas Gyldal , formand, Børne- og undervisningsudvalget i KL
 • Caroline Holdflod, forperson, Lærerstuderendes Landskreds
 • Jens Joel (S), undervisningsordfører
 • Esben Kullberg, sekretariatschef, Foreningsfællesskabet Ligeværd
 • Gro Emmertsen Lund, ph.d. og konsulent, Taos Associate og en del af NO!SE
 • Ole Heinager, formand, Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier - Lederne
 • Camilla Louise Lydiksen, direktør, ADHD-foreningen
 • Gordon Ørskov Madsen, formand, Danmarks Lærerforening
 • Jacob Mark (SF), undervisningsordfører
 • Mai Mercado (K), undervisningsordfører
 • Lise Tingleff Nielsen, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Alexander von Oettingen, prorektor, UC Syd
 • Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer
 • Nicklas Hakmann Petersen (ALT), uddannelsesordfører
 • Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Elisa Rimpler, formand, BUPL
 • Lotte Rod (R), undervisningsordfører
 • Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef, Dansk Erhverv
 • Charlotte Rønhof, formand, Rådet for Børns Læring
 • Jakob Sølvhøj (EL), undervisningsordfører
 • Mette Fjord Sørensen, underdirektør, Dansk Industri
 • Mette Thiesen (NB), undervisningsordfører
 • Anders Thorsen, skolelærer
 • Esther Vyff, formand, Danske Skoleelever  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00