Ny aftale sikrer gymnasier økonomisk belønning for at sende elever på EUD

AFTALT: Gymnasier, der afleverer elever til erhvervsuddannelser, kan qua ny aftale se frem til en kontant økonomisk belønning. Samtidig afsættes 25 millioner til nye uddannelsesafdelinger i tyndtbefolkede områder.

25 millioner til nye uddannelsesafdelinger i tyndtbefolkede områder og økonomisk belønning til de gymnasier, der sender elever videre til en erhvervsuddannelse.

Det er resultatet af en ny delaftale, som regeringen fredag har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og SF.

Med aftalen indføres et nyt taxameterprincip – henvisningstaxameteret – der betyder, at gymnasier, der hjælper elever over på en erhvervsuddannelse, præmieres økonomisk for indsatsen. Ordningen er tiltænkt de elever, der har valgt en forkert ungdomsuddannelse og skal sikre, at gymnasierne også har et økonomisk incitament til at hjælpe eleverne videre.

Login