Produktionsskoler fyrer lærere i stor stil

FYRET: Pressede produktionsskoler siger i stigende grad farvel til lærere. Det truer fundamentet under den nye forberedende grunduddannelse (FGU), mener Uddannelsesforbundet.

Produktionsskolerne bløder elever og fyrer lærere.

Nye tal fra Uddannelsesforbundet, som organiserer produktionsskole-lærerne, viser, at fyringerne har taget fart i 2017.

Mens 74 og 75 lærere blev afskediget på grund af aktivitetsnedgang på skolerne i 2015 og 2016, ligger tallet allerede på 122 for 2017.

Produktionsskoleforeningen har tidligere beskrevet, hvordan elevantallet er faldet drastisk, efter partierne bag finansloven 2017 nedsatte elevernes skoleydelse.

Det rammer nu også lærerstanden, hvilket især udfordrer den forberedende grunduddannelse (FGU), som sættes i søen fra august 2019.

Det mener Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

”FGU skal netop bygges op omkring de dygtige og erfarne lærere fra især produktionsskoler og VUC. Hvis man fyrer løs nu, så står vi jo og mangler lærerne, når FGU skal udvikles."

"Man kommer kort sagt til at mangle de nødvendige erfaringer og viden, som værkstedslærere på produktionsskolerne har,” siger hun.

Forbund: Fastfrys aktiviteten
Løsningsforslaget fra Uddannelsesforbundet er at garantere skolerne betaling for aktivitetsniveauet, som det var i 4. kvartal 2016.

Det skal gælde helt frem til FGU-opstarten i 2019.

”Det er helt afgørende, at der kommer en økonomisk sikring af produktionsskolerne, så de kan bidrage med lærere ind i FGU. Ellers får vi simpelthen ikke det FGU-tilbud, som politikerne har ønsket sig,” siger Hanne Pontoppidan og tilføjer:

”Der bør selvfølgelig laves en tilsvarende ordning for VUC, som sikrer dem, hvis de også oplever en markant aktivitetsnedgang.”

SF: Burde ikke koste noget
Blandt et bredt flertal i Folketinget er der tilsvarende bekymring for, hvad den aktuelle udvikling vil betyde for FGU.

SF’s undervisningsordfører Jacob Mark kalder Uddannelsesforbundets løsningsforslag for en ”rigtig god ide”.

”Det burde ikke koste noget,” siger han og forklarer:

”Man havde forhåbentlig ikke regnet med, at der ville ske så stort et fald i elevtallet. Der må være råd til at fastfryse den aktivitet, man forventede, ville være der.”

Socialdemokratiets erhvervsskoleordfører Mattias Tesfaye er dog ikke lige så  begejstret for det konkrete forslag.

”Vi har et sundt princip om, at pengene følger eleven. Vi er i en omstillingsperiode, hvor der kan være brug for midlertidigt at holde hånden under nogle institutioner. Men vi skal passe med generelle regler for alle skoler,” siger han.

Rød blok vil fremrykke højere ydelse
Sammen med de øvrige røde ordførere ønsker Mattias Tesfaye imidlertid at fremrykke den forhøjelse af skoleydelsen, som parterne blev enige om med FGU-aftalen

Ydelsen skal allerede øges fra næste år, lyder meldingen nu fra rød blok.

”En stor årsag til elevfaldet er, at man har skåret i skoleydelsen. Derfor må den naturlige løsning være, at vi allerede fra 2018 løfter ydelsen til det niveau, vi har aftalt fra 2019. Det stiller hele rød blok ændringsforslag til i finansloven,” siger Jacob Mark.

Mattias Tesfaye noterer sig, at udviklingen sker på et helt særlig kritisk tidspunkt på et særligt besværligt fagområde.

”De her lærere er ikke nogen, man trækker i en automat på et seminarium. De fleste af dem har både håndværksbaggrund og erfaring med gruppen af unge. Hvis vi fyrer 100, så vil mange af dem hurtigt få arbejde i det private – det er let som håndværker for tiden. Det er ikke bare lige til at fylde op igen,” siger han og konstaterer:

”Det er en afgørende periode, vi er inde i lige nu. Vi skal holde sammen på tropperne, indtil FGU kommer op at flyve.”

DF: Lad os se, hvad sker med finansloven
Dansk Folkepartis erhvervsuddannelsesordfører Marlene Harpsøe er enig i, at der skal sættes ind over for elevflugten og lærerfyringerne. 

”Vi skal have bremset udviklingen, og vi skal tage fat ved nældens rod. Den er, at skoleydelsen er blevet sat ned," lyder det fra DF'eren.

Hun giver dog ikke det store for rød bloks aktuelle udmelding.

”Vi prøvede under FGU-forhandlingerne at få sat ydelsen op. Der var kun flertal for at gøre det fra 2019. Vi kunne ikke finde et flertal for at gøre det fra 2018.”

Jeg ved ikke, hvad der er sket i forhandlingslokalet, men nu lader der i alt fald til at være flertal?

”Det er bare lidt for sent, at de siger det. Det ærgrer mig helt vildt. Vi kunne have løst det for en måned siden. Det var Socialdemokratiet ikke klar til. Det klinger lidt hult, at de kommer på banen nu. Men vi er i gang med nogle finanslovforhandlinger, så må vi se, hvad der sker der.”

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) ønskede mandag ikke at udtale sig som emnet, da det "taler ind i de igangværende finanslovsforhandlinger."

Forrige artikel Carolina Magdalene Maier: Skolen var et fællesskab Carolina Magdalene Maier: Skolen var et fællesskab Næste artikel Stemmesluger nummer ét vil også have topposten i KL Stemmesluger nummer ét vil også have topposten i KL
 • Anmeld

  Anette Kjærager · Leder af UU tårnby

  Hvilke lærere trækker man i en automat?

  Matthias Tesfaye udtaler, at lærerne på vores Produktionsskoler ikke er nogen, som vi kan trække i en automat på seminarierne. Hvilke lærere kan da trækkes i en automat? Alle de almindelige lærere? Interessant udtalelse!

 • Anmeld

  Kim Hansen · Forstander

  Frit fald

  Det haster !!
  Vi er en af de skoler, der har været nødsaget til at reducere vores lærerstab med over 1/3 af lærerne i 2017. Vi er dybt afhængige af erfarne, gode og velkvalificerede lærerkræfter i den fremtidige etablering af FGU, så det er derfor yderst katastrofalt at blive tvunget til at skære så dybt.
  Jeg er fuldstændig enig med Mattias Tesfaye i at forsørgelsesgrundlaget til de unge skal bringes på plads allerede fra 2018, for vi kan ikke være bekendt at svigte målgruppen, som det var tilfældet med finanslov 2017.
  Den løsning kan bare ikke stå alene, hvis vi skal have en fornuftig start på FGUen.

  Så jeg må også støtte op omkring Hanne Pontoppidan. En fornuftig tilpasning af forsørgelsesgrundlaget til de unge fra 2017 sikrer ikke at vi får de rigtige lærerressourcer med over i FGU. Det tager for lang tid før vi er tilbage på det rigtige spor, og får rettet på fejlbeslutningen fra finansloven 2017, som jo også har væsentlige konsekvenser i 2018.
  Vi bliver derfor nødt til at fastfryse noget der ligner ultimo 2016 niveau, som jo allerede var reduceret væsentligt i forhold til tidligere år.

  Og hvis det, i øvrigt helt upassende, kun er økonomi vi kigger på, så betragter jeg FGU som en god og velment investering i at få målgruppen ud i den virkelige verden, og være gode samfundsborgere som bidrager i stedet for at forbruge af de offentlige finanser.
  Og det overrasker mig i den grad at man tror, at man kan investere uden at det koster penge, og lur mig, der kommer en kæmpe besparelse i 2017 grundet det faldende elevtal, og det lave forsørgelsesgrundlag.
  Men når man forsøger at købe billigt på den korte bane, så bliver det tit meget dyrere på den lange bane. Og i dette tilfælde oven i købet med store personlige konsekvenser for målgruppen.

 • Anmeld

  Thomas Jakobsen · Jobsøgende produktionsskolelærer

  Nye græsgange

  Jeg er en af de produktionsskolelærere der har fået en opsigelse. Det er på det personlige plan super trist, da jeg havde et arbejde, som jeg var glad for - og det giver utrolig stor mening for mig, at arbejde med de unge, som er farret lidt vild på deres vej mod job og uddannelse.
  Nu skal jeg så finde nye græsgange og andet arbejde. Jeg ville gerne have været en del af FGU'en, hvor jeg tænker at mine erfaringer og kompetencer kunne gøre stor gavn. I stedet finder jeg - forhåbentlig - andet arbejde.
  Det virker dybt tåbeligt, at fyre de mennesker, som man fra alle sider har travlt med at sige gør et godt stykke arbejde - og har gode resultater med de unge i målgruppen. Om et par år mangler vi og vores erfaringer. Men i stedet skal der så bygges nyt op fra grunden. Det kan kun være billigt på den korte bane og dyrt på den lange.

De sidder med i FGU-bestyrelserne

De sidder med i FGU-bestyrelserne

FGU: De foreløbige bestyrelser for FGU-institutionerne er næsten faldet på plads. Få oversigten over alle bekræftede medlemmer her.