Debat

Uddannelsesforbundet: Der er tydelige begrænsninger ved fjernundervisning

DEBAT: Lærerne har knoklet og været kreative med digital undervisning. Alligevel har især de sårbare elever lidt. Nu er der et efterslæb på det faglige – men især på det sociale og relationelle, skriver Hanne Pontoppidan.

Der er brug for at sætte ind overfor det sociale nærvær og relationerne ovenpå coronakrisens nødundervisning, skriver Hanne Pontoppidan.
Der er brug for at sætte ind overfor det sociale nærvær og relationerne ovenpå coronakrisens nødundervisning, skriver Hanne Pontoppidan. Foto: Uddannelsesforbundet
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Hanne Pontoppidan
Formand for Uddannelsesforbundet

Da lærerne overnight skulle erstatte undervisning med fysisk fremmøde med tastaturer, webcams og digitale platforme, var de ret uforberedte. Tre ud af fire lærere havde ikke erfaringer med fjernundervisning, viser en rapport fra Tænketanken DEA og eVidenCenter.

Alligevel har de trods et markant øget arbejdspres bedrevet fantastisk nødundervisning. Lad mig dog slå fast fra start: Det var nødundervisning. Fjernundervisning er noget andet, som har sin egen didaktik og pædagogik.

Men selvfølgelig skal vi samle op på erfaringerne fra nødundervisningen, så de skærper vores blik på fjernundervisningens muligheder og begrænsninger.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Survival of the fittest
Nødundervisningen har forstærket det hierarki, som præger Uddannelsesdanmark: De stærke har klaret sig godt. Dem, som har det svært, har fået det sværere.

På STU og FGU har det mange steder været svært at holde kontakten til udfordrede elever, og lærerne har dagligt måtte ringe rundt. Men bliver telefonen ikke taget, kommer selv den mest engagerede lærer til kort. Nogle elever har ikke engang en PC. Og ja, så må selv de mest engagerede elever opgive.

De vigtigste opgaver efter nødundervisningen må altså – udover at sætte ind fagligt – være at fyre op for det sanselige og sociale, for nærvær og relationer.

Hanne Pontoppidan, Formand for Uddannelsesforbundet

Også på praktiske linjer på FGU og på erhvervsuddannelserne har de unge haft voldsomme barrierer. De unge her valgte en uddannelse, hvor de kunne arbejde med hænderne og bruge sanserne. Det er svært digitalt, og det har kostet på motivationen.

Relationer er afgørende
Samværet mellem eleverne og relationen til læreren er helt afgørende for elevernes trivsel og faglige udbytte. Det viser forskning, og det viste nedlukningen. Det gælder både for ”stærke” elever og i endnu højere grad for dem, som ikke er det.

Vores lærere fortæller, at man på hold, hvor man har startet rent virtuelt op – på eksempelvis erhvervsuddannelserne – må starte forfra med at bygge relationerne. For mens det på distancen til nød kan lade sig gøre at fastholde relationer, som allerede er etablerede, er det svært at skabe nye.

De vigtigste opgaver efter nødundervisningen må altså – udover at sætte ind fagligt – være at fyre op for det sanselige og sociale, for nærvær og relationer. Det vil tage tid at indhente, så det er helt afgørende, at det bliver muligt at forlænge uddannelsesforløbet for dem, der har brug for det.

Læs også

Nogle elevgrupper har ganske vist blomstret under nedlukningen. De ”stille” elever og dem med social angst kan profitere af at lære hjemme – uden fysisk kontakt med andre.

Og selvfølgelig skal vi blive endnu klogere på, hvordan fjernundervisning kan sluse dem ind i fællesskabet.

Men vi skal ikke nøjes med at gøre unge med social angst til kloge unge, som kun kan sidde hjemme. Vi skal også lære dem at komme ud i samfundet. De skal lære at turde relationerne. Derfor kan fjernundervisning heller ikke for denne gruppe stå alene. De skal hjælpes ud i den fælles verden – ikke mindst via uddannelserne.

Summa summarum: Relationerne er vigtige for alle unge i uddannelse, og de er direkte afgørende for, om de sårbare unge kommer videre.

Sæt lærerne fri
Vi har også gjort os gode erfaringer. Vi har set, at når lærerne bliver sat fri og får et professionelt råderum at handle i, så er de fuldt ud i stand til at løse nye, udfordrende undervisningsopgaver med tårnhøj faglighed og stor kreativitet.

Derfor skal min klare anbefaling til det videre arbejde være, at man gør alt, hvad man kan for at sikre lærerne fleksibilitet og fagprofessionelle råderum, så vi fortsat kan få glæde af den kreativitet og det høje faglige niveau, som underviserne besidder, når de får rammerne.

Det har ikke været en gratis omgang. Der er trukket store veksler på lærerne i nedlukningsperioden.

Rapporten fra Tænketanken DEA viste også, at syv ud af 10 lærere oplevede øget arbejdspres. Så afslutningsvist kipper jeg med flaget for underviserne. Det er deres fortjeneste, at vi er kommet ud af nedlukningen med færre skader, end man kunne frygte. Hurra for indsatsen. Lad os nu bruge erfaringerne og sætte lærerne fri.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hanne Pontoppidan

Formand, Uddannelsesforbundet
lærer (Gedved Seminarium 1981), MPA (CBS 2008)