VUC-rektor: Uligheden i adgang til uddannelse vil vokse

DEBAT: Besparelser og flytning af elever til FGU rammer VUC hårdt. Stordrift er løsningen, men kun de største og stærkeste vil overleve. Det gør sig desværre også gældende for undervisere og lærere, skriver Trine Larsen.

Af Trine Larsen
Rektor, HF & VUC Nordsjælland

I VUC-sektoren har vi de seneste år ikke været gode nok til at fortælle politikere og den brede befolkning, hvad det er, vi er så gode til: fleksibel og livslang uddannelse i voksenpædagogiske rummelige miljøer.

For rigtig mange er VUC den hurtigste og mest målrettede vej til videreuddannelse og job.

Vi er specialister i at løfte et meget bredt segment. De mange fag, kurser, niveauer, tilrettelæggelsesformer og ikke mindst dygtige fagprofessionelle lærere er vores særlige styrke.

Med dem kan vi til enhver tid designe forløb, som lige præcis gør en forskel for den enkelte.

Vi er uddannelsesverdenens 1813!

VUC rammes dobbelt
Problemet er bare, at vi har levet stille. Der er ingen, som har arbejdet for vores sektors berettigelse – måske er vi blevet taget for givet?

Vores målgruppe repræsenterer ikke en samfundsmæssig stærk stemme – de lever også stille og er taknemmelige for de muligheder vi giver dem. Vi har ikke været gode til at dokumentere den store forskel, vi gør ved at bringe mennesker videre.

Derfor bliver vi nu dobbelt hårdt ramt på vores eksistens.

Taxameterbesparelser i kombination med et reguleret optag på vores uddannelser i forbindelse med den nye Forberedende Grunduddannelse gør, at vi ikke bare skærer ind til benet i forhold til at levere undervisning af høj kvalitet.

Vi må samtidig − ikke overraskende − acceptere, at vi ikke kan have afdelinger uden kursister og elever. Når afdelingerne bliver for små, kan vi ikke tilbyde et pædagogisk og fagligt attraktivt miljø.

Den fleksibilitet, som er vores særkende, går fløjten – for det kræver økonomi og volumen at lave løsninger for den enkelte.

Mindre elevgrundlag lukker afdelinger
Men økonomi gør det ikke alene. De færre midler gør, at vi må konsolidere os og fokusere på de mange og ikke de få − som måske er dem, der samfundsmæssigt har mest brug for os?

På Mit VUC betyder det, at vi nu lukker vores mindre afdelinger i Frederiksværk og Frederikssund – elevgrundlaget er mere end halveret. De unge under 25 år skal have et andet tilbud et andet sted.

For at sikre, at de store og velfungerende afdelinger i Hillerød og Helsingør ikke lider samme skæbne, har vi valgt at satse på dem.

Det gør vi i en forventning om, at en del af vores målgruppe nok skal finde os her, hvor vi således forhåbentlig kan opretholde det brede tilbud af fag og niveauer, vi kender i dag.

Når taxametrene forringes, så skal lærerne løbe stærkere – hvilket medfører kvalitative forringelser. Det overflødige fedt er væk – tilbage står kun kerneydelsen.

Stordrift bliver løsningen
PÅ VUC er arbejdet med relationer nøglen til succes.

Når målgruppen for manges vedkommende kommer fra uddannelsesfremmede hjem, er dropouts fra andre uddannelser og enlige forsørgere med børn – så kræver det ressourcemæssigt meget af os som skole at sikre, at disse unge og voksne får det samme afsæt for uddannelsesmæssig succes.

Som skoler har vi to knapper at skrue på, når vi taler besparelser: flere på holdene eller lærerne skal løbe stærkere.

Det sidste kan i praksis ikke lade sig gøre, med mindre man har store skoler med mange fag, niveauer og tilrettelæggelser. Hvis man for eksempel kun har to hold matematik på en afdeling – hvordan skal man så effektivisere denne ene matematiklærers arbejdstid?

VUC-sektorens svar på taxameterforringelser og strukturelle begrænsninger bliver stordrift. Kun de store og de stærke overlever. Det samme må desværre siges at gøre sig gældende for elever og kursister.

De store og stærke skal nok klare sig og finde vej. De kan få hjælp hjemme, klare sig uden SU og så videre.

Men uligheden i adgang til uddannelse vil vokse – og det har en høj samfundsmæssig pris på lidt længere sigt. En pris, som set fra min stol langt overstiger de besparelser, der kan indhentes her og nu.

Forrige artikel Rektor: Politikerne sætter grundlaget for en fornuftig samfundsudvikling på spil Rektor: Politikerne sætter grundlaget for en fornuftig samfundsudvikling på spil Næste artikel Gymnasielærerne: Politikerne udhuler kvaliteten i gymnasiet Gymnasielærerne: Politikerne udhuler kvaliteten i gymnasiet