Rektor til S og DF: Husk løftet om at stoppe nedskæringer

DEBAT: Gymnasierne vil hellere fokusere på, hvad de kan gøre for eleverne frem for at lede efter flere steder at skære ned. Derfor skal politikerne fra S og DF stå fast på at afskaffe omprioriteringsbidraget allerede fra 2020, skriver Martin Ingemann.

Af Martin Ingemann
Rektor, Egaa Gymnasium

Med S og nu også DF’s udmelding om endelig at fjerne den årlige to-procents grønthøster for alle  ungdomsuddannelser allerede fra 2020, er der nu langt om længe et flertal for ikke yderligere at stramme det økonomiske greb, som de seneste år har klemt luften ud af ungdomsuddannelserne.

Tak for det!

Det er da også på høje tid. For selvfølgelig har det konsekvenser, når man uden videre har reduceret investeringerne i de unges uddannelse med mere end 10 procent.

Pengene mangler stadig
På mit eget gymnasium har nedskæringerne siden 2016 betydet, at vi i 2019 har godt seks millioner mindre at skabe god uddannelse for. Det svarer til mere end 10 undervisere.

Og selv nu hvor nedskæringer ser ud til at stoppe, så mangler de allerede sparede millioner jo fortsat ude på skolerne. Men nu ser det heldigvis ud til at stoppe, og forhåbentlig kan vi nu begynde at skifte fokus.

Alt for længe har diskussionerne i elevråd, på ledelsesgangene og lærerværelserne handlet om, hvor der kan skæres, og hvad der skal fjernes.

Her er ikke tale om uvæsentlige eller ligegyldige opgaver, men opgaver som ekstra støtte til særlige elever, ekskursioner, frivillig undervisning, talentforløb, udvikling af samarbejde med grundskoler, elevtrivsel og meget, meget mere.

Alt det, der skal give de unge noget med, som er så meget mere end bare en uddannelse.

Man kan indvende, at skolerne fortsat giver de unge en uddannelse og sender dem videre i systemet. Det er da også korrekt. Medarbejderne løfter loyalt rigtig mange opgaver, selv om de nu er blevet 10 procent færre til det.

Eleverne arbejder målrettet med både uddannelse og dannelse, selv om de hvert år står to procent mere alene.

Husk løftet om at stoppe besparelser
Men vi skylder os selv at spørge, om ikke der nu er brug for at tale mere om, hvad vi gerne vil med de unges uddannelse, end hvad vi ikke vil.

Vi vil rigtig gerne være med til at skabe gode fremtidsrettede uddannelser for de unge, men vi – og de unge - har brug for, at politikerne står fast på deres løfter om at stoppe nedskæringerne.

Vi vil rigtig gerne være med til at implementere de mange visioner i stx-gymnasiereformen om innovation, om kreativitet, om digitale kompetencer og globalt udsyn. Alt det, som vi ved fremtidens arbejdsmarked vil kræve af de unge.

Vi vil virkeligt gerne være med til at løse udfordringerne med uddannelsestilbud til alle unge i hele landet, og vi vil mere end gerne være med til at skabe nysgerrige og handlekraftige unge, som er parat til at tage ansvar for deres egen fremtid og et medansvar for fællesskabet.

Vi gør det allerede, og vi er, sagt på Aarhus-jysk, faktisk rigtig gode til det.

Men eleverne har fortsat brug for fagligt kompetente undervisere og en skole, der kan løfte blikket fra regneark, nedskæringer og tilbagerulninger og i stedet fastholde fokus på det virkeligt vigtige: eleverne.

Det har vi stadig, det har vi altid haft og det vil allerhelst fortsætte med – og her har vi brug for politikernes opbakning.

Det er derfor helt afgørende, at S, DF og de øvrige uddannelsesorienterede partier nu står fast på deres klare udmeldinger og som lovet stopper de årlige nedskæringer allerede fra 2020.

Vi vil så meget hellere have fokus på eleverne end på at fodre grønthøsteren.

Forrige artikel Silkeborg Gymnasium: Besparelserne rammer selv de store gymnasier Silkeborg Gymnasium: Besparelserne rammer selv de store gymnasier Næste artikel Debat: Besparelser på VUC skaber ikke et Danmark i balance Debat: Besparelser på VUC skaber ikke et Danmark i balance