Opsamling: Alle vil af med forhadt omprioriteringsbidrag

DEBAT: Debatten om omprioriteringsbidragets konsekvenser viser over en bred kam, at besparelserne i uddannelsessektoren er upopulære. Læs debattens vigtigste pointer her.

Omprioriteringsbidraget blev vedtaget i 2016 af den daværende V-regering med støtte fra K, LA og DF.

Finansloven fra 2019 fastholdt omprioriteringsbidraget for en række uddannelser og de såkaldte to-procents-besparelser har igennem en årrække betydet færre penge på området.

Altinget spurgte elever, rektorer og lærere, hvordan de konkret mærker konsekvenserne af besparelserne.

Login