Helene Liliendahl Brydensholt
 svarer 
Mattias Tesfaye

Hvordan og hvilke ansatte må indgå i opgørelsen for minimumsnormeringer på kommunalt niveau?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 799

Vil ministeren sende en påmindelse ud til kommunerne, hvori det står klart og tydeligt beskrevet, hvordan og hvilke ansatte, der må indgå i opgørelsen i forhold til lovkravet for minimumsnormeringer på kommunalt niveau?
Skriftlig begrundelse:
Blandt forældre, pædagoger og ledere, er der en del usikkerhed omkring, hvordan og hvad der må tælles med i opgørelsen af minimumsnormeringer på kommunalt niveau. Der er f.eks. kommuner, som Viborg og Høje Taastrup, hvor man tæller områdeledere med, hvilket ministeren har svaret, at man ikke må. Der henvises i den forbindelse til ministerens svar på BUU alm. del – spørgsmål 261 (2022 - 2023 2. samling).

Svar fra fredag den 12. april 2024

Der er udstedt bekendtgørelse nr. 1809 af 28. december 2023 om opgørelse af normeringer i daginstitutioner samt vejledning nr. 10119 af 28. december 2023 om opgørelse af normeringer i daginstitutioner, hvor det fremgår, hvilke typer af personale, der indgår i normeringsopgørelsen og hvilke typer, der ikke indgår.

Jeg forventer, at kommunerne efterlever de gældende regler. Jeg har derfor ikke planer om yderligere orientering af kommunerne om reglerne.

0:000:00