Bendtsen: Tænk jer grundigt om, Mellemfolkeligt Samvirke

DEBAT: Mellemfolkeligt Samvirkes præfabrikerede og enslydende mails til politikere har intet at gøre med et reelt ønske om at komme i dialog. Det er kædebreve og dårlig lobbyisme, fastholder Bendt Bendtsen (K) i en replik.

Af Bendt Bendtsen (K)
Medlem af Europa-Parlamentet 

Jeg kan berolige Nils Brøgger Jakobsen med, at jeg er i dialog med mange borgere om de emner, der optager dem mest.

F.eks. hvordan vi bekæmper de omrejsende tyvebander i Europa eller giver små virksomheder de bedste vilkår til at handle i Europa. Og så har jeg konstant fornøjelsen af at møde rigtig mange borgere, skoleklasser, foreninger, virksomheder og organisationer – både her i Europa-Parlamentet og i Danmark.

Det er den slags direkte borgerengagementer, der er givende, og som giver mig et værdifuldt grundlag for mit daglige politiske arbejde.

Dårlig lobbyisme
Derfor er jeg nødt til at gentage, at den form for kontakt, der består i at bombardere min arbejdsmail med tusindvis af enslydende præfabrikerede mails fra Mellemfolkeligt Samvirke, intet har at gøre med et reelt ønske om at komme i dialog.

Det er kædebreve og dårlig lobbyisme. Og det er en fuldstændig misforstået arbejdsmetode for en organisation, der gerne vil tages seriøst. Det medgav flere af de borgere, som jeg svarede, i øvrigt også.

Jeg kan kun opfordre Mellemfolkeligt Samvirke til at tænke sig meget grundigt om og tage deres metoder op til overvejelse.

Og lad mig gentage: Jeg er altid åben over for seriøse henvendelser. Og jeg tror faktisk på, at danskerne er i stand til selv at skrive mig en mail om det, som optager dem.

Forrige artikel DF: RAM-modellen skaber unødig bureaukrati DF: RAM-modellen skaber unødig bureaukrati Næste artikel ADRA: Korruption skal ikke ramme befolkningen ADRA: Korruption skal ikke ramme befolkningen