Cowi-direktør: Her får verden og virksomheder mest ud af verdensmål

DEBAT: Hvis FN's verdensmål skal helt ind i virksomheders og institutioners maskinrum, er der behov for at styrke udbuds- og forretningsmodeller, skriver Rasmus Ødum fra Cowi og giver sine bud på en kobling mellem profit og bæredygtighed.

Af Rasmus Ødum
COO, Cowi

Flere end tre millioner mennesker flytter fra landet og ind til byerne. Hver uge.

Tendensen øger presset på ressourcer i byerne og skaber et stigende behov for innovative og bæredygtige løsninger inden for blandt andet vandforsyning, energi, sanitet og infrastruktur. Løsninger, som kan understøtte realiseringen af FN’s verdensmål, ikke mindst SDG 11: Bæredygtige byer og samfund.

Cowis vision er – også længe før FN’s verdensmål blev formuleret – at skabe sammenhæng i morgendagens bæredygtige samfund. Med cirka 14.000 igangværende projekter inden for infrastruktur, energi, vand, miljø, byggeri og planlægning bidrager vi til bæredygtige løsninger hver eneste dag.

Vi gør det for at bidrage til langsigtet værdiskabelse i såvel virksomhed som samfund, og vores erfaring og økonomiske resultater viser, at det er muligt.

Bæredygtighed og forretning går hånd i hånd
Men hvad skal der egentlig til for at både vores klode, kommende generationer, men også danske virksomheder får mest muligt ud af verdensmålene?

Vi kender langt fra alle svarene, men her er tre bud:

 1. Nye udbuds- og forretningsmodeller, der bygger på sammenhængen mellem bæredygtighed og rentabilitet  
  Skal verdensmålene forankres som andet end en fælles referenceramme skal de integreres i virksomhedens forretningsmodel og stå centralt i kundedialogen.
  Det er vigtigt, at man som virksomhed får afklaret: Hvad er egentlig vores commitment? Hvad kan vi bidrage med, så det ikke bare bliver flotte ord? Hvordan kan vi involvere vores medarbejdere endnu mere? Hvad er kunderne villige til at betale for?
  Vigtigst af alt skal vi fremme udbudsmodeller, som sikrer inddragelse af bæredygtighedsprincipper på et tidligt tidspunkt.

 2. Mere viden om sammenhængen mellem bæredygtighed og lønsomhed
  Vi oplever, at flere kunder forholder sig til SDG’erne og efterspørger bæredygtige løsninger. I hvert fald på det strategiske plan.
  Når projekterne bliver sendt i udbud, er det dog fortsat sjældent et parameter, og bæredygtighed og profit er sjældent koblet.
  I Cowi har vi udviklet et redskab, som kan regne sammenhængen ud mellem eksempelvis bæredygtigt kontorbyggeri og større lønsomhed ved udlejning over tid. Redskabet bygger på international forskning, som netop viser, at der er en klar sammenhæng.
  Der er brug for endnu mere viden af denne art, som kan være med til at skubbe på en udvikling, hvor bidrag til SDG’erne bliver en integreret parameter – også når projekterne bliver sendt i udbud. 
  Her kan nogle af vores dygtige, danske uddannelsesinstitutioner blandt andet spille en væsentlig rolle.

 3. Indgå strategiske partnerskaber
  Vi kan ikke gøre ret meget alene. SDG’erne giver frem for alt et fælles sprog, en fælles platform og retning, som gør, at vi nemmere kan samtænke de økonomiske og de bæredygtige interesser og indgå vigtige strategiske partnerskaber, som kan øge effekten af det, vi gør hver især.
  At nå målet om langsigtede bæredygtige løsninger kræver ofte en bred inddragelse af interessenter ud over det "snævert" definerede projekt.

SDG’er kan ikke gøre det alene
Vi mærker efterspørgslen og muligheden for at bidrage i en bæredygtig retning mange steder i verden.

Det gælder eksempelvis i Zambias hovedstad, Lusaka, hvor Cowi bidrager til en forbedring af sanitetsforholdene, blandt andet med seks nye spildevandsanlæg, 520 kilometer kloakering og 100 offentlige toiletter (SDG 6: Rent vand og sanitet).

Og i Sollihøgda Plussby i Oslo-regionen – et ambitiøst byudviklingsprojekt, hvor målet er at skabe en by, som producerer mere energi, end den bruger, blandt andet ved hjælp af cirkulær økonomi, intelligente mikronet, nulemissionsbygninger og intelligente mobilitetsløsninger (for eksempel SDG 11: Bæredygtige byer og samfund).  

Skal verdens voksende byer forblive egnede for mennesker at bo i, kræver det ganske enkelt, at FN's verdensmål bliver placeret helt inde i kernen af byudviklingen som en fælles referenceramme for de nødvendige løsninger.

Den udvikling kan og vil vi gerne bidrage endnu mere til sammen med kunder og samarbejdspartnere.

Verdensmålene kan være med til at skubbe på udviklingen, men de kan ikke klare arbejdet alene.

Forrige artikel Ulrik Vestergaard: Internationalt udsyn er et must for moderne embedsmænd Ulrik Vestergaard: Internationalt udsyn er et must for moderne embedsmænd Næste artikel Vagthund efterlyser kontrol: Hvem skal holde øje med investorerne? Vagthund efterlyser kontrol: Hvem skal holde øje med investorerne?