Debat: Et stærkt økosystem for impact-virksomheder og ngo'er er afgørende for den bæredygtige omstilling

DEBAT: Lad os sammen bygge et stærkt økosystem rundt om impact-virksomheder og iværksættere og ngo’er, så vi sikrer, at Danmark (for)bliver et endnu stærkere foregangsland i den bæredygtige omstilling og dermed bibeholder den grønne førertrøje.

Af Anne Katrine H. Larsen, Claus B. Billehøj, med flere
Se dokumentationsboksen

Danmark er på mange måder et foregangsland, når vi taler innovation, teknologi og bæredygtighed, og vi anerkendes i resten af verden for vores bidrag til den grønne omstilling på trods af vores størrelse.

Men selv om vi står stærkt, betyder det ikke, at vi er i mål. Der er stadig et uforløst udviklingspotentiale, hvis vi skal sikre den bæredygtige omstilling inden 2030.

Det gælder særligt, når vi taler bæredygtige forretningsmodeller, som leveres af de såkaldte impact-iværksættere og impact-virksomheder. Deres forretningsløsninger leverer en positiv påvirkning (impact) af samfundet, som er afgørende for den grønne omstilling.

Men hvad skal der til for at sikre tilstrækkelig opbakning til, at økonomisk vækst og bæredygtighed går hånd i hånd, og hvorfor er det vigtigt?

Impact-iværksættere og virksomheder spiller en afgørende rolle
For at nå i mål med den bæredygtige omstilling er der brug for, at flere aktører tager ansvar i Danmark. Store som små.

Vi kan ikke effektivisere os til en bæredygtig omstilling. Vi er nødt til at opfinde, udvikle og skalere nye løsninger på samfundets største udfordringer.

En ofte overset måde at gøre det på er ved at forbedre vilkårene for nytænkende og skalerbare forretningsløsninger – og her tænker vi særligt på at forbedre vilkårene for både nye og etablerede impact-virksomheder.

Men selv om mange nye danske iværksættere stifter initiativer og udvikler løsninger i de her år, går udviklingen fra idé til tilstrækkeligt stort positivt impact ikke hurtigt nok. Derfor skal vi forbedre mulighederne for, at den nye generation af iværksættere og deres forretningsløsninger kommer mere i spil, så de hurtigere kan levere større impact.

Udfordringerne ved det nuværende økosystem 
Selv om Danmark på mange måder lykkes med at løfte i flok, er der områder, hvor vi stadig halter efter andre nationer. Vi er særligt udfordret, når vi taler om et sammenhængende og supporterende økosystem rundt om impact-virksomheder og iværksættere, der arbejder med flere forretningsmæssige parametre end traditionelle virksomhedstyper.

Det kræver en særlig forståelse, tilgang, kompetencesæt, værktøjer, rollemodeller, partnerskaber og vækst- og finansieringsmodeller, som de forskellige aktører i økosystemet ikke tidligere har været optaget af og indstillet på.

Det samlede økosystem, som udgøres af virksomheder, investorer, iværksættere, fonde, kommuner og ngo’er, skal samarbejde mere. Et samarbejde, der skal sikre, at den rette viden og relevante finansieringskilder når frem til de bæredygtige iværksættere tidligt på deres rejse mod at levere størst muligt impact som virksomhed eller ngo.

Det er vigtigt, at vi på den ene side opnår en bredere forståelse og anerkendelse af potentialet i formålsdrevne iværksætteres løsninger, og på den anden side i fællesskab bliver bedre til at understøtte ildsjæle og talenter, der skaber positive forandringer i vores samfund med deres innovative forretningsløsninger.

Lad os bygge et stærkt økosystem rundt om impact-virksomheder og ngo’er
Netop nu florerer begreber som ’klimakontrakt’ og ’bindende klimamål’ i den offentlige debat uden videre planer for reel handling. Det er tid til, at de toneangivende aktører på tværs af impact-feltet samles i et dedikeret økosystem og leverer deres bud på, hvordan vi sætter skub på den bæredygtige omstilling.

Et økosystem, der gør aktørerne i stand til at skalere de løsninger, der kommer os alle sammen til gode. Impact-økosystemet er stadig for fragmenteret, og vi skal formulere fælles løsningsforslag, der skaber og skalerer flere og mere omfattende grønne forretningsløsninger.

Idémagere, investorer og beslutningstagere skal simpelthen bringes sammen fysisk og digitalt og dermed lette dialogen på tværs af sektorer og engagere, diskutere og co-create bedre løsninger, der bringer Danmark fremad.

DISIE tager sammen med en række partnere fra økosystemet et vigtigt skridt, når vi samler det fragmenterede økosystem i Danmark. Initiativet kalder vi ’Days of Impact’.

Sammen skal vi udvikle modeller for partnerskaber og formulere fælles løsninger på tværs af økosystemet, der skal indfri de ambitiøse og nødvendige verdensmål inden 2030.

De rette værktøjer
Det betyder konkret, at vi skal udvikle og udbrede de rette værktøjer for at kunne understøtte iværksætterne bedst muligt. Det er nemlig dem, der repræsenterer de nye og nødvendige løsninger, som vi som samfund skal leve af i fremtiden.

Samtidig skal vi sikre bedre indsigt i iværksætternes udfordringer og synliggøre deres forretningspotentiale. Herudover skal vi etablere flere tværsektorielle partnerskaber, der både skal løse konkrete udfordringer og øge forståelsen mellem de forskellige sektorer og aktørerne i dem.

På den måde sikrer vi, at økosystemet får de rette værktøjer til at lykkes, når vi går sammen og faciliterer et forskelligartet fællesskab med et samlet mål for Danmark og for resten af verden.

Lad os sammen bygge et stærkt økosystem rundt om impact-virksomheder og iværksættere og ngo’er, så vi sikrer, at Danmark (for)bliver et endnu stærkere foregangsland i den bæredygtige omstilling og dermed bibeholder den grønne førertrøje.

Forrige artikel Globalt Fokus: Det er altafgørende, at blended finance kommer de fattigste til gavn Globalt Fokus: Det er altafgørende, at blended finance kommer de fattigste til gavn Næste artikel Unicef: FN skal stimulere til kollektiv handling Unicef: FN skal stimulere til kollektiv handling