DH: Vi glemmer mennesker med handicap i international udvikling

DEBAT: Internationale udviklingsindsatser tager sjældent hensyn nok til mennesker med handicap i den region, de arbejder i. Det burde ikke være så svært, og derfor har Danske Handicaporganisationer udviklet et læringssite til formålet, skriver formand Thorkild Olesen.

Af Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer

Op imod 800 millioner mennesker med handicap lever i fattigdom, men når udviklingstoget sættes i gang, står netop denne gruppe alt for ofte efterladt på perronen. Og manglen på inklusion i internationale udviklingsindsatser har store konsekvenser for både børn og voksne med handicap, idet de på mange parametre har dårligere levevilkår.

At mennesker med handicap ofte overses skyldes ikke ond vilje eller ligegyldighed fra aktører såsom civilsamfundsorganisationer eller Udenrigsministeriet, men snarere misforståelser og manglende viden.

Mennesker med handicap glemmes
Ofte sættes der særligt fokus på, og tages skærpet hensyn til, bestemte målgrupper såsom kvinder og unge, som man gør en ekstra indsats for i mange udviklingsindsatser og –projekter.

Mennesker med handicap ekskluderes ofte utilsigtet fra deltagelse i indsatser og projekter, hvorfor de ikke opnår de positive effekter heraf. Det betyder, at denne gruppe ikke får del i samfundsudviklingen og den øgede velfærd, som resten af befolkningen gør.

Blandt andet anslås det, at en tredjedel af de 58 millioner børn, der ikke går i skole, har et handicap, og imellem 50-75 procent af mennesker med handicap oplever lavere beskæftigelse end andre samfundsgrupper.

’Leave No One Behind’ lyder parolen, men hvis vi virkelig skal realisere og leve op til dette ideal, er det afgørende at langt flere mennesker med handicap inkluderes i det almene internationale udviklingsarbejde på lige vilkår med andre grupper.

Det er en problematik, som handicapbevægelsen ikke kan løse alene, og derfor er det nødvendigt, at vi sammen og målrettet arbejder mod øget inklusion.

Inklusion er ikke svært
Der mangler i høj grad data, når behovet for inklusion af mennesker med handicap skal dokumenteres. Mange mennesker med handicap fremgår nemlig ikke af statistikker, hvilket gør det sværere at påvise og lokalisere behovet for inklusion i internationale udviklingsindsatser.

Desuden formoder mange, at der kræves særlige programmer eller indsatser for at bidrage til disse menneskers øgede levestandard, men sådan er det ikke. Blot ved opmærksomhed på at der er mennesker med handicap i ethvert lokalsamfund og igennem småjusteringer og omtanke, kan vi gøre en kæmpe forskel og inkludere langt flere.

Derfor har Danske Handicaporganisationer og Folkekirkens Nødhjælp lanceret et læringssite, rettet mod udviklingsaktører, med inspiration og forslag til, hvordan det er muligt at sikre og forbedre inklusionen. Det er forhåbningen, at dette læringssite bliver et skridt mod større mangfoldighed i internationale udviklingsindsatser og –projekter.

Danske Handicaporganisationer foreslår desuden, at mennesker med handicap indskrives tydeligt i den kommende udviklingspolitiske strategi. Inklusion af mennesker med handicap og marginaliserede grupper er et fælles ansvar og samfundsanliggende, som vi bedst styrker med fælles initiativer, indsatser og løsninger – også i internationalt udviklingsarbejde.

Forrige artikel NGO: Certificering er ingen garanti, men det er et skridt på vejen NGO: Certificering er ingen garanti, men det er et skridt på vejen Næste artikel Globalt Fokus: Sandhedens time nærmer sig for Nicolai Wammen Globalt Fokus: Sandhedens time nærmer sig for Nicolai Wammen
Podcast: Udviklingsministerens vigtigste opgave er nærmest umulig

Podcast: Udviklingsministerens vigtigste opgave er nærmest umulig

AJOUR: Den nye udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, vil forsøge at skabe modtagecentre uden for EU til asylbehandling. Men den opgave er nærmest umulig, mener aktørerne på udviklingsområdet. Hør mere om Mortensens vigtigste opgaver i dagens udsendelse.