Institut for Menneskerettigheder: Det er nu, vi skal holde fast i rettighederne

DEBAT: Hvis menneskerettighederne alene italesættes som en hindring og en begrænsning, underminerer vi opbakningen til dem, advarer Louise Holck, vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder, der netop har udgivet sin årlige beretning til Folketinget.

Louise Holck
Vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder

På 70-årsdagen for Verdenserklæringen om Menneskerettigheder 10. december 2018 mødte tusindvis af mennesker op på Rådhuspladsen i København for at opfordre politikerne til at "holde fast i menneskerettighederne". Demonstrationen var en reaktion på finanslovsaftalen for 2019 med beslutningen om at oprette et udrejsecenter på øen Lindholm og sænke integrationsydelsen.

Politiske beslutninger udfordrer menneskerettighederne
Finansloven var langt fra den eneste politiske beslutning, der udfordrede menneskerettighederne i 2018. I vores beretning til Folketinget, der netop er udkommet, peger vi på en række tilbageskridt.

Vi har fået indført et system, der sanktionerer børn helt ned til ti år uden at give dem de retssikkerhedsgarantier, voksne har. I fængslerne har skærpede disciplinærstraffe ført til en eksplosiv stigning i indsatte, der sidder i isolation i strafceller, og der er vedtaget et forbud mod at dække ansigtet til på offentlige steder.

Selvom vi ved Institut for Menneskerettigheder ikke vurderer, at de enkelte tiltag er i direkte strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, er de med til at svække beskyttelsen af borgernes rettigheder.

Støtte til menneskerettigheder vakler
En svækkelse, der måske hænger sammen med den måde, vi taler om menneskerettighederne. Ved Institut for Menneskerettigheder oplever vi, at især når det kommer til beskyttelsen af udlændinges rettigheder, vakler opbakningen til menneskerettighederne.

Det er, som om det pludselig er okay at snakke om forskellige menneskerettigheder til forskellige grupper. Styrken i menneskerettighederne er netop, at de gælder for alle mennesker, uanset hvem de er.

Det betyder ikke, at vi ikke kan diskutere menneskerettighederne og det system, der er sat i verden omkring dem. Selvfølgelig kan vi det, og det skal vi også. Menneskerettighederne er skabt af mennesker, og de skal udvikles af mennesker, men de kan også afvikles af mennesker.

Når politikerne siger 'gå til kanten', har det en betydning. Det får menneskerettighederne til at fremstå som en forhindring frem for en beskyttelse. En udfordring frem for en styrke.

Menneskerettighederne er centrale for fred og fremgang
Men menneskerettighederne er i virkeligheden en hjørnesten i den verdensorden, der i årtier har skabt fred og økonomisk fremgang i vores del af verden.

Alligevel ser vi lande som Polen og Ungarn vende menneskerettighederne ryggen. Det havde de færreste nok forestillet sig, da vi åbnede EU op mod øst. Forventningen var, at landene var i en udvikling mod mere demokrati, mod mere retsstat, mod flere menneskerettigheder. Ved at tage dem med i den Europæiske Union, ville vi sikre os, at udviklingen fortsatte.

Men det gjorde den ikke. De færreste af os har nok fantasi til at forestille os, at Danmark kan ende samme sted. Men for hver dag menneskerettighederne bliver italesat som en hindring, en udefrakommende begrænsning, undermineres opbakningen til de grundlæggende rettigheder, der beskytter det enkelte menneske mod overgreb.

Derfor er der brug for, at vi minder hinanden om, at vi skal holde fast i menneskerettighederne.

Forrige artikel Alternativet: Stop med at hjemsende flygtninge på tyndt grundlag Alternativet: Stop med at hjemsende flygtninge på tyndt grundlag Næste artikel Radikal Ungdom: Danmark har brug for et nyt paradigmeskifte Radikal Ungdom: Danmark har brug for et nyt paradigmeskifte