Ekspert: Dobbeltroller rammer NGO’er

DEBAT: Nogle konsulenter er vejledere for NGO’er, samtidig med at de skal bedømme selvsamme organisationer efter RAM-modellen. Det går udover udviklingslandene, og ikke de organisationer, der ikke leverer ordentlig bistand, skriver Henrik Nielsen, ph.d. og blogger på globalnyt.dk.

Af Henrik Nielsen
Ph.D. og blogger på globalnyt.dk

Da jeg for mange Herrens år siden arbejdede i Guinea-Bissau som associate expert i UNDP, havde jeg en chef, Monsieur Traoré, fra Burkina Faso. Traoré var en yderst velformuleret og skarp person, der mestrede det franske sprog til fuldkommenhed, ikke mindst skriftligt, og han havde en lang international karriere bag sig. Han var derudover politisk snu og meget charmerende. Desværre viste han sig også at være lidt hensynsløs, og en dag var han pludselig rejst og havde efterladt rigtig mange ubetalte regninger og knuste hjerter.

Nogle år senere mødte jeg ham tilfældigt på et hotel i Ouagadougou og spurgte ham, hvad der var foregået. Han fortalte mig så om den vanskelige situation, han havde været i. Guinea-Bissaus regering havde vanskeligt ved at leve op til de aftaler, den lavede med UNDP, og engang i mellem blev han kaldt ind af UNDPs Resident Representative, Madame King (der ikke var helt så sikker på fransk), og blev bedt om at udarbejde et diplomatisk, men umisforståeligt brev om, at man nu var nødt til at insistere på, at regeringen levede op til sine forpligtelser, at ”government ownership” ikke betød, at man kunne bruge logistikken, som det passede én, at man var enige om, at der skulle rapporteres og holdes regnskab osv, som man var blevet enige om. Traoré udarbejdede således et skarpt formuleret brev, der ikke efterlod ministeren nogen mulighed for at smyge sig udenom.

Ud over at være projektchef havde han imidlertid også haft en rolle som rådgiver for regeringen. Dagen efter blev han således kontaktet af ministeren, der havde fået et meget ubehageligt brev fra Madame King. ”Du bliver nødt til at hjælpe mig med at formulere et svar,” havde ministeren krævet, og så måtte Traoré i gang med at skrive til Madame King, at hun måtte vise forståelse for regeringens udfordringer, at man som donor ikke bare kunne diktere det hele, at hun selv havde insisteret på ejerskab osv. Traoré sad med andre ord og skrev breve til sig selv, og på et tidspunkt var det blevet for underligt.

Sammenblanding af niveauer
Og hvad har det med RAM-debatten at gøre? Jo, nogle gange virker det som om, at visse konsulenter (og i øvrigt ikke et ondt ord om dem) sidder lidt i samme situation som Monsieur Traoré. Disse konsulenter har designet RAM-systemet, de har holdt lange seminarrækker med de danske rammeorganisationer om de mange indikatorer, og hvordan de skulle rapportere, og til sidst, efter den første gang af rapporteringer, bliver de hyret ind af Ministeriet til at bedømme, hvem af organisationerne, der har leveret mest ”Value for Money” på en skala fra 1 til 5. Det er der ikke nødvendigvis noget dubiøst i, men det er lidt en sammenblanding af de lovgivende, udøvende og dømmende niveauer.

Jeg tænker tit på, hvad Monsieur Traoré mon laver nu om dage. Det er ikke usandsynligt, at han er blevet hyret ind af nogle af rammeorganisationernes partnerorganisationer i Syd. De har deres hyr med at leve op til de omfattende rapporteringskrav, og de smarte af dem har fundet ud af, at det kan betale sig at hyre en velformuleret konsulent ind, der kan levere varen i form af tilpas vellydende redegørelser om rettighedsbasering, empowerment, ownership, og hvad det alt sammen hedder. Og så kan de danske rammeorganisationer rigtig vise overfor ministeriet, at de har ”kapacitetsopbygget”.

Risikoen ved systemet er, at det bliver de organisationer i Syd, der ikke får fat i en Monsieur Traoré, der kommer til at betale prisen, i stedet for de organisationer, der ikke leverer ordentlig bistand.

Forrige artikel EL: Handel i sig selv skaber ikke udvikling EL: Handel i sig selv skaber ikke udvikling Næste artikel R: Lær af Filippinerne R: Lær af Filippinerne