FN's generalsekretær: På vej mod en ny global aftale om migration

KRONIK: Som globalt samfund står vi over for et valg. Ønsker vi, at migration skal blive en kilde til velstand og international solidaritet eller blive et andet ord for umenneskelighed og sociale konflikter, spørger FN's generalsekretær, António Guterres.

Af António Guterres
FN's generalsekretær

Håndteringen af migration er en af de største udfordringer for det internationale samarbejde i vores tid. Migration medfører økonomisk vækst, mindsker ulighed og forbinder mangfoldige samfund. Ja, det er også en kilde til politiske spændinger og menneskelige tragedier.

Størstedelen af migranterne bor og arbejder lovligt. Men et desperat mindretal sætter deres liv på spil for at komme ind i lande, hvor de møder mistillid og misbrug. Demografisk pres og klimaforandringers konsekvenser for sårbare samfund vil sandsynligvis føre til øget migration i de kommende år.

Login