Her er FN's oplæg til nye bæredygtighedsmål

DOKUMENTATION: FN er med generalsekretær Ban Ki-moon i spidsen kommet med et oplæg på 17 nye bæredygtighedsmål, der skal erstatte de nuværende 2015-mål. Se dem her.  

FNs generalsekretær Ban Ki-moon fremlagde torsdag den 4. december efter års forarbejde sin synteserapport, som han kalder ”Vejen til værdighed i 2030: Gør en ende på fattigdom, forandre alle liv og beskyt planeten”.

Her var seks fokuspunkter for de kommende mellemstatslige forhandlinger om en ny global dagsorden for bæredygtig udvikling efter 2015.

Det var 1. værdighed, 2. mennesker, 3. rigdom, 4. planeten, 5. retfærdighed, og 6. partnerskab.

Her under kan du se oplægget til alle de nye såkaldte bæredygtighedsmål, der skal erstatte de nuværende 2015-mål: 

1. Stop alle former for fattigdom.

2. Stop sult, sikre fødevaresikkerhed og forbedre ernæringen, samt promovere et bæredygtigt landbrug.

3. Fremme et sundt og godt liv for alle, i alle aldre.

4. Sikre en inkluderende undervisning af rimelig kvalitet, med mulighed for livslang læring for alle.

5. Sikre ligestilling mellem kønnene og give alle kvinder og piger mulighed for indflydelse.

6. Sikre alle lige adgang til vand og sanitære forhold, samt en bæredygtig håndtering af disse.

7. Sikre adgang til moderne energiformer, som er pålideligt, bæredygtigt og til at betale.

8. Promovere en vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst, samt i den forbindelse en fuld og produktiv beskæftigelse med anstændigt arbejde til alle.

9. Bygge en stærk infrastruktur, promovere en tilgængelig og holdbar industrialisering, der underbygger innovation.

10. Reducere ulighed i og mellem landene.

11. Sikre at byer og andre menneskelige bosættelser er tilgængelige, holdbare, sikre og bæredygtige.

12. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

13. Hastigt tage initiativ til bekæmpelse af klimaforandringerne og deres konsekvenser.

14. Bevare og bæredygtigt udnytte oceaner, have og marineressourcer til en bæredygtig udvikling.

15. Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af jordens økosystem. Samt sørge for en bæredygtig skovdrift, bekæmpe ørkendannelse og stoppe samt modarbejde nedbrydningen og ødelæggelsen af biodiversiteten.

16. Promovere fredfyldte og solidariske samfund for en fortsat udvikling af disse, sikre alle lige adgang til et retfærdigt retssystem og bygge effektive, ansvarlige, troværdige og vidtspændende institutioner på alle niveauer.

17. Forstærke anvendelsen af virkemidler til implementeringen og genoptage globale partnerskaber omkring bæredygtig udvikling.

Bæredygtighedsmålene skal forhandles endeligt på plads under topmødet den 15. september 2015 i FN's Generalforsamling.

Her indtræder Mogens Lykketoft som formand for Generalforsamlingen - læs interview med Lykketoft om den opgave.

,

Forrige artikel Udsigt over kontrasternes Indonesien Udsigt over kontrasternes Indonesien Næste artikel Lykketoft: Nye FN-mål bliver min vigtigste opgave Lykketoft: Nye FN-mål bliver min vigtigste opgave