LA Ungdom: Lukkede grænser strider mod vores værdier

DEBAT: Den brede konsensus blandt Folketingets partier om en stram immigrationspolitik står i dyb kontrast til vestlige frihedsidealer, skriver Filip Steffensen og Signe Bøgevald Hansen fra Liberal Alliances Ungdom.

Af Filip Steffensen og Signe Bøgevald Hansen
Hhv. retsordfører og politisk formand, Liberal Alliance Ungdom

Da Socialdemokratiet i februar 2018 fremlagde deres nye asyludspil, udtalte partiets formand, Mette Frederiksen, at “ikke-vestlig indvandring er den største udfordring i Danmark.” 

Holdningen er ikke et socialdemokratisk særpræg, men ganske bredt accepteret i den politiske debat i Danmark.

For hvad enten man er socialdemokrat, DF’er eller venstremand, så lader det til, at lukkede grænser og mindre indvandring er løsningen på såvel velfærdsstatens, økonomiens og det vestlige samfunds udfordringer.

Medens nationalisme og indvandringsskepticisme er i fremgang overalt i Europa, er det vigtigt, at vi borgerlig-liberale værner om de værdier, som det åbne samfund prædiker.

Vi har igennem historiens forløb erfaret, hvilke uhyrligheder nativisme og isolation har bragt med sig. Lad os derfor vende ryggen til det lukkede samfund og hylde det åbne samfund i stedet.

Lad os følge Frihedsgudinden 
Mennesker fødes i forskellige vilkår. Nogle er privilegerede og fødes i lande som Danmark med fysisk og materiel sikkerhed. Andre fødes i fattige og undertrykkende lande som Syrien, Venezuela eller Ghana, hvor åndsfriheden kues, og befolkningen holdes i et jerngreb af autoritære ledere.

Disse vilkår har vi som individer ingen kontrol over, og det er netop heri, forsvaret for et åbent og tolerant samfund består. For med hvilken ret forsvarer vi de lukkede grænser, der afskærer mennesker for den frihed, der er grundlaget for den mest succesrige civilisation i menneskehedens historie - nemlig den vestlige civilisation?

Hvis vi oprigtigt tror på vestlige principper, så er det ikke nationalismen og de lukkede grænser, som vi skal dyrke. I stedet skal vi igen lade os inspirere af de visdomsord, som står skrevet på manifestationen af den vestlige verden, frihedsgudindens fødder: “Giv mig dine trætte, dine fattige, dine sammenstuvede masser, som længes efter at ånde frit.”

Lukkede grænser er en katalysator for uretfærdighed
Det lukkede samfunds sirenesang appellerer tydeligvis stærkt i en tid, hvor terrorisme og integrationsproblemer truer velfærdsstaten og sammenhængskraften.

Det afspejles ikke blot bredt blandt Folketingets partier, men også i den offentlige debat i Danmark, hvor nationalkonservative holdninger i langt højere grad har vundet indpas i debatten.

Disse holdninger er senest blevet udfoldet i den konservative debattør, Kasper Støvrings nye bog, “Gensyn med fremtiden”. Her beskrives det, hvordan det liberale demokrati og dets idealer har mistet sin appel blandt andet på grund den stigende indvandring fra ikke-vestlige lande.

Men der er dog stadig et stærkt, moralsk argument for et samfund med åbne grænser. For mennesker fødes under ulige vilkår. I de vestlige lande er vi begunstiget med demokrati, retsstat og tolerance, men dette er ikke tilfældet i alle lande.

I et land som Ghana, derimod, diskrimineres minoriteter systematisk, retstilstanden er direkte arbitrær, og endelig er store dele af befolkningen bundet af fattigdommens kvælende lænker.

Et utal af mennesker er verden over født under utålelige vilkår, som de ingen indflydelse kan udøve på. Denne uretfærdighed forstærkes af, at lande over hele verden lukker deres grænser og forhindrer mennesker i at rejse hertil for at få del i den frihed og de muligheder, som vi almindeligvis hylder og er stolte af.

Nogle kulturer er bedre end andre
Hvor er den afgørende forskel mellem mennesker, der er født i Danmark, og de, som er født i eksempelvis Ghana, der retfærdiggør, at vi Danmark kan nyde gavn af frihed, velstand og retsstat, mens man som menneske født i Ghana må nøjes med fattigdom og undertrykkelse?

Sandheden er, at vi mennesker grundlæggende er gjort af det samme stof. Fornuften, kærligheden og empatien har vi alle mulighed for at føle.

At vi som mennesker deler nogle universelle træk betyder dog ikke, at kultur intet betyder. Alle kulturer er selvsagt ikke lige gode. Kulturer, der sætter individet før kollektivet, er bedre end de, der ikke gør.

Kulturer, der respekterer kønnenes ligestilling, er bedre end de, der ikke gør. Og endeligt er kulturer, der er kompatible med det liberale demokrati bedre end de, der ikke er.

Så selvom vi ikke skal afskære mennesker muligheder, kan vi alligevel stille krav til de, som ønsker at blive danske statsborgere. For det liberale demokrati og de principper, der følger med, stiller krav til dets borgere.

I kontrast til frihedsidealer
Man bør naturligvis ikke ligge andre til last økonomisk. Ligeledes skal man respektere ens medborgeres ret til den selvsamme frihed, som man selv nyder godt af. Det betyder, at man skal respektere det grundlag, hvorpå vores demokratiske samfund er bygget, hvorfor man derfor også skal være lovlydig.

Den brede konsensus blandt Folketingets partier, der vedrører, at immigrationspolitik stadig skal blive strammere og strammere, er ikke blot ærgerlig for de mange mennesker, der søger friheden og lykken i Danmark, men også i dyb kontrast med vestlige frihedsidealer.

Men vi borgerlig-liberale bør nødvendigvis insistere på, at der ingen grundlæggende og legitimerende forskelle er på mennesker, der retfærdiggør, at nogle fødes i frie og velstående lande, der beskytter deres rettigheder, mens andre fødes i ufrie og fattige lande, der kontinuerligt krænker deres rettigheder.

Forrige artikel Messerschmidt: Flygtningekonvention­en er en møllesten om halsen på Vesten Messerschmidt: Flygtningekonvention­en er en møllesten om halsen på Vesten Næste artikel Forskningsdirektør: Vi nærmer os sidste chance i klimakampen Forskningsdirektør: Vi nærmer os sidste chance i klimakampen
 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Indgangskontrol kender mange fra arbejdspladsen.

  Det er altid fornuftigt med en hærdebred dørmand ved indgangen - det afskrækker de værste ballademagere. Når man i øvrigt betænker hvilken rigorøs og tidskrævende kontrol vi alle skal gennem når vi rejser ud af landet så tror jeg nok tilrejsende vil have forståelse for vor grænsekontrol.

 • Anmeld

  S.a.

  Et forslag..

  Skribenten spørger til den afgørende forskel på kulturer, folk født i Danmark kontra problemlandene og hvorfor det går så forudsigeligt galt i ikke vestlige lande?
  islam / stammekultur kunne være det første forslag og samtidig grunden til at vi ikke kan blande vestlige og mellemøstlig/afrikanske befolkninger.
  Det kan ikke lade sig gøre uden store omkostninger for begge sider, det viser alle erfaringer. En sammenblanding af religioner, kulturer, stammebefolkninger, undertrykte mennesker og analfabeter fungerer ganske enkelt ikke.
  Selv indenfor de samme religioner og kulturer er der krige og udrensninger.
  Et bedre spørgsmål at stille, ville være om vi bare skal holde os for os selv, lade afrika og mellemøsten udradere sig selv og mens vi venter på det, lukke af for al ikke vestlig indvandring og starte en hjemsendelse af alle de uønskede?

 • Anmeld

  Henrik Dalgaard

  Hvor er det radikalt...

  LA's slægtskab med de radikale fremstår krystalklart i dette noget tågede indlæg.
  Synspunkterne er mavestyret nonsens fra 90'erne, og ikke det fjerneste belastet af nævneværdig indsigt.

  Ungdommeligt og naivt indspark, der glimrer ved det totale fravær af svar på en eneste af de bjerge af udfordringer Vi står overfor.

  Lærebøger er godt, men virkeligheden bør nok inddrages i et eller andet omfang.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Herre jemini

  Ja det i skriver er så naivt at det gør ondt, jeg har i den grad medlidenhed med jer.

 • Anmeld

  Poul Sivertsen · Hovedstyrelsesmedlem i Dansk Samling

  Hvad skal jeg skrive?

  Jeg ved ikke mit levende råd! Jeg er målløs! Det i skriver, har i læst det i en teoribog? Hvis det er sådan dansk ungdom tænker, ser det ikke godt ud!

 • Anmeld

  Renata Carlsen

  Befriende indlæg

  Dejligt at der endelig er et indlæg der taler midt imod den herskende konsensus, hvor vi lukker os om os selv i vores lilleputstat, hvor forskelle mellem mennesker forstørres og hvor vi vil bevare vores privilegier for os selv. Jeg er helt enig med forfatterne, hvorfor skal nogle have frihed og rettigheder bare fordi vi tilfældigvis er født et bestemt sted i verden.

 • Anmeld

  Kim H · Fotograf

  Stands ulykken!

  I førstehjælp er første prioritet at standse ulykken før man ringer 112. At L.A. vil gøre ulykken til katastrofe undrer ikke undertegnede.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Selvfølgelig...

  ..skal vi i Danmark have styr på, hvem der befinder sig i landet. MEN det skal gøres klogt, vidende og velgennemtænkt.
  Det skal gøres uden at nedgøre, at pege fingre af og at diskreditere mindretal.
  Hvorfor er det ved at blive legitimt at nedgøre og at mistænkeliggøre andre mennesker? Er det det, vi også vil opdrage vores børn til? Hvorfor er det blevet legitimt, at voksne mennesker diskrediterer og nedgør andre? Det accepteres da hverken i nærsamfundet, på arbejdspladsen eller i familien. Hvorfor accepteres det.. og udøves af mange af vores valgte ledere på politiske tillidsposter?
  Er det et resultat af, at vi i Danmark har det så trygt og godt, at vi er ved at udvikle en accept af egoisme og selvtilstrækkelighed,....og helt har mistet evnen til perspektivering og pli, når svære problemstillinger skal løses?
  At bilde sig selv ind, at man menneskeligt er bedre end alle andre fordi man har blå øjne, lyst eller rødt hår, er simpelthen fattigt og primitivt.

 • Anmeld

  christian holten

  Lukkede grænser er et misvisende udtryk

  Grænsen står åben for den der har et pas. At vise sit pas er jo ikke det store besvær. Masser af mennesker, også tilhængerne af de såkaldt åbne grænser, rejser jo gladeligt til London, selv om de dér skal vise deres pas. Det er nok ikke så farligt.

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Værdiskred hos LA

  Er der nogen der kan huske hvilke værdier LA efterhånden står for.
  Er sandheden ikke, at der er blevet solgt godt og grundigt ud, da man sagde ja til ministerposter og dertil hørende biler.
  Men sådan er det når man vælger at gå i regering , ansvarets åg tynger og forpligter.

  Tænk hvis DF også kunne trækkes ind i en regering ,så vi endelig kunne få øjnene op for, hvor meget hold der er i deres utallige udmeldinger om både dit og dat, eller om det meste bare kan henvises til tom retorik.
  Hvilken befrielse ville det ikke være for dansk politik,hvis man endelig kunne få et klart svar på dette.


 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Et land uden grænser er ikke noget land

  EU har begået en uoprettelig fejl som ødelækker vores gode velfærd og demokrati. ved at fjerne vores inder landegrænser og ikke samtidig sørge for at EU ydre grænser fungeret.
  Som har bevirket en massiv indvandring fra Mellemøsten med stort set kun muslimer.
  og
  jeg syntes med al respekt ikke, når sandheden skal frem, at de flygtninge vi modtage og har modtaget.

  På nogen måde, ligner eller agere som reelle Flygtninge.
  Der er noget galt.

  Hvorfor importere.
  Folk der går ind for sharia lov med stening og nakkeskydning