Nu begynder åbenhedsstriden i Katowice

COP24: Hvis landene skal have kunne stole på hinanden, bliver transparens nødt til at være en af grundstenene i Paris-aftalen. Men præcis hvor gennemsigtige landene skal være i rapporteringen over for hinanden, er svært at blive enige om og nedfælde på papir, viser COP24-forhandlingerne.

Af Jacob Hederos
Altinget: Sverige

KATOWICE: Forestil dig, at du er et land, som længe har haft en stor skovproduktion, som har ført til, at mange huse bygges i træ. Men samtidig har du ikke været særlig aktiv i din CO2-rapportering, blandt andet fordi du ikke har haft noget CO2-mål at arbejde hen imod.

Skal det nu være et krav, at du følger FN's klimapanel IPCC's retningslinjer for at rapportere CO2-udledning og optag af CO2 i jordbrugssektoren?  

Login