Organisationer: Frivillighed og mangfoldighed er på spil, når vi sparer på udviklingsbistanden

DEBAT: Vi skal værne om og styrke frivillighed i udviklingsprojekter med en stærkere udviklingsbistand. Ellers risikerer vi at miste mangfoldigheden og den internationale solidaritet i udvikling, skriver repræsentanter for DUF, Dansk Missionsråd, CISU og DH.

Af Chris Preuss, Peter Blum Samuelsen, Katrine Skamris og Thorkild Olesen
Hhv. formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, sekretariatschef, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, forkvinde for CISU – Civilsamfund i Udvikling, og formand for Danske Handicaporganisationer (DH)

I Danmark har vi en stærk tradition for frivilligt arbejde og engagement både lokalt og globalt.

Det er en tradition, vi ikke blot skal værne om, men også udbygge og styrke. Nu står vi i en situation med besparelser på udviklingsbistanden, hvor der er behov for en skarp politisk prioritering af det folkelige engagement, hvis den internationale solidaritet fortsat skal blomstre i de folkelige organisationer.

Foretages en sådan prioritering ikke, risikerer vi, at den frivillige kultur og mangfoldighed svækkes betydeligt.

Ligeværdige partnerskaber
Mange frivillige aktiviteter støttes af de såkaldte Puljeorganisationer, såsom DUF, CISU, DMRU og DH der dækker over 400 danske foreninger, hvis arbejde og engagement rækker ud over landets grænser. 

Vores frivillige ildsjæle er engagerede i udviklingsprojekter, der skabes med ligesindede i øjenhøjde og ligeværd i centrum. 

Danmark er nemlig et foregangsland i at udvikle partnerskaber, der er frivilligt drevet og ofte lokalt forankret – og det gør en kæmpe forskel. 

For når eksempelvis frivillige unge med handicap arbejder med ligestillede unge frivillige i Syd, skabes der nemlig en ganske særlig forståelse og udvikling i både partnerskaberne og hos de frivillige selv, som ikke kan opnås på andre måder.

Med frivilligt engagement er det muligt at skabe bæredygtige resultater, der stiller både Danmark og det Globale Syd stærkere.

Mangfoldigheden står på spil
Tusindvis af frivillige ildsjæle - fra rollespillere, spejdere og ungdomsklubber til kirkelige organisationer, unge med handicap og et væld af idébaserede organisationer – arbejder hver dag for at skabe stærke og omkostningseffektive resultater baseret på fælles værdier.

Mangfoldigheden er stor, men den er desværre truet. Vi risikerer nemlig at tabe mange frivillige kræfter på gulvet af den simple grund, at der er for få ressourcer til at dække de mange støtteværdige projekter og formål.

Det betyder i praksis, at organisationer ofte må vælge imellem at fastholde det allerede eksisterende engagement blandt frivillige og at engagere nye målgrupper som erhvervsskoleelever, menigheder og grønne organisationer.

Det kan virke som et luksusproblem, at flere ønsker at engagere sig, end der er midler til, men det har store konsekvenser. Når ressourcerne er for små til at engagere nye frivillige målgrupper, mindskes mangfoldigheden i det internationale arbejde, og hermed risikerer vi, at store grupper af potentielle frivillige vælger den internationale solidaritet fra. 

Det er problematisk, fordi en manglende mangfoldighed både mindsker muligheden for ligeværdige samarbejder med partnerorganisationer i det Globale Syd, ligesom det fører til en underrepræsentation af bestemte grupper i det internationale arbejde i Danmark, som ikke får samme mulighed for at opnå det udsyn, forståelse og kompetencer, som det internationale udviklingssamarbejde tilbyder.

Vi har brug for den diversitet, og de perspektiver, som forskellighed muliggør – både i Danmark og det Globale Syd.

Stærke resultater og stort udsyn
Den frivillige ånd og internationale solidaritet er ikke kommet over natten, men er tværtimod blevet plejet, vedligeholdt og udbygget igennem mange år.

Vi må ikke ende i en situation, hvor vi står i stampe eller endog risikerer at miste disse stærke værdier, da den internationale solidaritet og forståelse i høj grad bidrager til det danske samfund.

Frivillige bibringer både nye idéer, en stærk international forståelse og yderst brugbare egenskaber, og mister vi først alt dette, vil det tage lang tid at genopbygge.

Derfor er vi naturligvis begejstrede over, at Udviklingsministeren er bannerfører for en stærk politisk prioritering af det folkelige engagement, og der er ingen tvivl om, at Puljeorganisationerne kan løfte dette afgørende arbejde med de rette midler.

Vi håber at se, at det folkelige engagement reflekteres stærkt i de politiske prioriteringer for 2021 og i det fremadrettede arbejde mod en ny udviklingspolitisk strategi.

Forrige artikel Institut for Menneskerettigheder til Espersen: Menneskerettigheder er til gavn for os alle Institut for Menneskerettigheder til Espersen: Menneskerettigheder er til gavn for os alle Næste artikel Diis-forsker om verdensmål: Vi har ikke tid til endnu en middelmådig dansk plan Diis-forsker om verdensmål: Vi har ikke tid til endnu en middelmådig dansk plan