Globalt Fokus: Sandhedens time nærmer sig for Nicolai Wammen

DEBAT: Regeringens udmelding om en ny handlingsplan for verdensmålenes opnåelse er positiv, men det er for tidligt at åbne champagnen. I virkeligheden er det sandhedens time, skriver formanden for Globalt Fokus.

Af Rasmus Stuhr Jakobsen
Formand for Globalt Fokus

I starten af september meldte finansminister Nicolai Wammen ud, at regeringen er i færd med at udarbejde en handlingsplan for verdensmålenes opnåelse i Danmark, og han inviterede alle interesserede til at bidrage med indhold. En opfordring, Nicolai Wammen gentog, da han i sidste uge mødtes med det store, tværsektorielle organ, som jeg selv er en del af, 2030-Panelet.

Den opfordring vil jeg hellere end gerne gribe, for det er positivt, at vi nu ser regeringen lægge de første brikker i det store puslespil om en bæredygtig udvikling af Danmark. Selv samme udvikling har nemlig reelt stået stille i over et år, og det er derfor for tidligt med champagnen. Vi må i stedet finde sjippetovet frem, hvis Danmark skal i topform.

Ingen drivfaktor
Tomgangen skyldes ikke så meget covid-19, som den skyldes manglende politiske stillingtagen til en reel, bæredygtig udvikling af Danmark.

Det har haft den negative konsekvens, at verdensmålene og 2030-dagsordenen som politisk ramme ikke er drivende for politisk udvikling i Danmark:

Ingen af partierne på Christiansborg har kritisk gennemset egne politikprogrammer med fokus på, om en gennemførsel vil bidrage til en reel bæredygtig udvikling.

Ingen partier har foreslået lovgivning ud fra et argument om, at Danmark er langt fra at opnå et bestemt eller flere verdensmål (eller delmål).

Og regeringen har ikke med verdensmålene i hånden haft øje for, om positive effekter af et tiltag inden for ét område af den bæredygtige udvikling (for eksempel transport) medfører negative konsekvenser inden for andre områder (for eksempel miljø).

Det er ellers præcis en af styrkerne i 2030-dagsordenen – at verdensmålene i princippet giver en formel for at identificere positive og negative bidrag på tværs af politik- og ressortområder og dermed muligheden for at handle på dem.  

Det er et problem, fordi vi ikke rykker os i Danmark. Vi har skabt vores velfærdsstat på et ikke-bæredygtigt grundlag, og det er tid til, at vi får omstillet vores velfærdssamfund til at kunne udvikle sig på bæredygtig vis. Det er også et problem globalt, fordi Danmark er et af de lande, som har de bedste forudsætninger for at udvikle sig i en bæredygtig retning og derfor har et ansvar for at inspirere andre lande.

Sandhedens time
På den baggrund er det positivt, at Nicolai Wammen nu kommer med en handlingsplan.

Det er også positivt, at både 2030-netværket i Folketinget og Nicolai Wammen som finansminister har taget godt imod 2030-Panelets ”Gør Verdensmål til Vores Mål” rapport, som opridser 197 indikatorer, der er relevante i en dansk kontekst, og som hver med sine data indikerer, hvor langt Danmark reelt er fra at opnå verdensmålene.

Sammenholdt med de data om Danmark, som Danmarks Statistisk leverer ind i FN-systemet, begynder der nu at tegne sig et billede af, hvor vi står i Danmark – og spørgsmålet er, om ikke sandhedens time er kommet for regeringen?

Det mener jeg, for med en egentlig handlingsplan vil vi (igen) få et politisk afsæt, hvorfra vi kan udvikle Danmark i en bæredygtig retning samlet set; komme med bud på løsninger, som måske også kan bruges internationalt; og samtidig gennemse, om regeringen gør sit arbejde.

En handlingsplan indikerer jo en plan for nye initiativer og nye handlinger, der skal lede os væk fra samfundets nuværende levevej frem for blot at være en oversigt over allerede eksisterende tiltag. Om det også bliver tilfældet med den kommende handlingsplan, vil et første udkast til en handlingsplan vise os.

Husk nu Danmarks udfordringer
I fem år har vi hørt på, at Danmark er det bedste eller næstbedste land i verden, når det kommer til at opnå verdensmålene. For mig er det ikke en vigtig diskussion, for hvad hjælper det at ligge øverst i klassen, hvis hele klassen står til at dumpe? Og selvom Danmark har gode forudsætninger for at nå verdensmålene, har Danmark stadig fundamentale udfordringer.

Vores forbrug – og deraf udledning af CO2 ved de varer vi importerer – og mangel på varetagelse af vores miljø og natur, skaber negative omstændigheder for mennesker og miljø over hele verden.

Samtidig medfører blandt andet vores ulighed inden for økonomi, køn, etnicitet og handicap negative omstændigheder for mindretal og udsatte grupper herhjemme – fuldstændig i modsætning til det underliggende og centrale princip i 2030-dagsordenen om, at verdensmålene på ingen måde er nået i et givent land (eller i verden), hvis ikke de er nået for alle. 

Så lad mig slå én ting fast: Danmark er ikke et land i en ensporet bæredygtig udvikling. Vi er ikke verdensmestre i bæredygtighed, og vi bliver det ikke inden for den nærmeste fremtid med den retning og tempo, som det politiske system i Danmark lige nu arbejder ud fra. Til det er der for mange udfordringer at tage fat på.

I civilsamfundet har vi endnu engang vist det i årets SPOTLIGHT-rapport, og hvis det ikke overbeviser dig som læser, kan du kigge mod 2030-Panelet, hvor vi med et stort katalog af anbefalinger har vist, at der er rigeligt rum til forbedringer – i første omgang på det politiske niveau.

Ny stillingtagen
Derfor er tiden nu til, at regeringen må være ærlig, erkende Danmarks udfordringer og bruge handlingsplanen til at præsentere forsøgene på at løse dem. Som jeg ser det, kræver det et hidtil uset niveau af målrettet stillingtagen og handling i regeringen, i det politiske system og i det offentlige.

Ét instrument er vurderinger af hvert enkelt lovforslag, som regeringen allerede har meldt ud, at den vil fortsætte med. Det er positivt. Men der skal mere til.

Vi har brug for, at der fra øverste niveau laves konkrete målsætninger i hvert enkelt ministerium; at der hvert år er en høring i Folketinget, som tager udgangspunkt i en uafhængig rapport, hvori regeringens arbejde efterses; og at marginaliserede og udsatte grupper konsekvent høres i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslag og andre initiativer, der har til formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af Danmark og det danske samfund.

Den nye stillingtagen skal have en effekt ned igennem styrelser og ud i kommuner og regioner, så arbejdet med opnåelsen af verdensmålene bliver mere borgernært. Når handlingsplanen samtidig tager fat på de konkrete udfordringer, det danske samfund står overfor, må det være med fokus på, hvordan vi nedsætter vores forbrug? Hvordan bekæmper vi klimakrisen? Hvordan arbejder vi med uligheden i det danske samfund? Og så videre.

Om Nicolai Wammen tør at tage de nødvendige skridt, må sandhedens time vise os i løbet af efteråret. I Globalt Fokus og blandt vores 80 medlemsorganisationer står vi klar med vores både dybe og brede ekspertise i at udvikle bæredygtige samfund – og denne gang håber vi, at regeringen lytter.

Forrige artikel DH: Vi glemmer mennesker med handicap i international udvikling DH: Vi glemmer mennesker med handicap i international udvikling Næste artikel Ny temadebat: Hvad skal Danmark gøre med verdensmålene? Ny temadebat: Hvad skal Danmark gøre med verdensmålene?