Globalt Fokus: Nicolai Wammen bør tage til verdensmål-eksamen i New York

DEBAT: Den kommende handlingsplan for verdensmålene er blot en ”årsprøve”. Den reelle eksamen finder sted i New York næste år, hvis regeringen ellers vil lade sig eksaminere internationalt i Danmarks bidrag til verdensmålene, skriver Rasmus Stuhr Jakobsen.

Rasmus Stuhr Jakobsen
Formand i Globalt Fokus

For nylig fejrede vi verdensmålenes 5-års fødselsdag, og vi er i den forbindelse mange, som har budt finansminister Nicolai Wammens udmelding om en ny handlingsplan for verdensmålenes opnåelse i Danmark velkommen.

Jeg håber at se Nicolai Wammen spille Danmark helt op i den internationale superliga for bæredygtig udvikling, men det kræver en mere ambitiøs handlingsplan, end hvad vi hidtil har været vidne til fra den tidligere regering.

Styrk monitoreringen
Det lyder måske lidt kedeligt, men det er et af de vigtigste områder af alle for at opnå verdensmålene: Monitorering. Altså en løbende måling af og evaluering på, hvordan arbejdet egentlig går.

I den tidligere regerings handlingsplan fra 2017 var monitoreringen af regeringens arbejde og Danmarks opnåelse af målene svag. Relativt vage målsætninger udvalgt af den tidligere regering selv tilsat en portion indikatorer – igen udvalgt af den tidligere regering selv – udmøntede sig i årlige såkaldte ’fremdriftsrapporter’ (se eksempel her).

Ingen uafhængig monitorering fra en ekspertgruppe. Ingen involvering af andre aktører i monitoreringen. Ingen drøftelser af evalueringen og ingen mulighed for at skabe ny (politisk) handling som følge af monitoreringen og evalueringerne i forsøget på at opjustere og opkvalificere arbejdet for en bæredygtig udvikling af Danmark.

Nicolai Wammen har mulighed for at gøre det bedre ved at integrere et stærkt opfølgningsværktøj i den kommende handlingsplan, som kan monitorere regeringens arbejde og Danmarks generelle opnåelse af verdensmålene, så vi løbende får svar på, om det går fremad, i stå eller tilbage.

Wammens eksamen
Men lige så vigtig som en løbende opfølgning er for opnåelsen af verdensmålene herhjemme, lige så vigtig er opfølgningen, hvis man ser udover Danmarks grænser.

For opnåelsen af verdensmålene er en universel opgave og derfor én samlende dagsorden, som alle lande i hele verden skal arbejde for at udleve, dog alle med forskellige udgangspunkter. Dermed kan alle lande også måle sig med hinanden, gennemse hinandens arbejde og lade sig inspirere af hinanden.

FN giver hvert år mulighed for netop det ved topmødet ”UN High-Level Political Forum” i New York i juli. En slags eksamen i, hvordan landene bidrager til opnåelsen af verdensmålene, kan man kalde det.

Det er mit håb, at Danmark vil gå op til den eksamen næste år, i juli 2021. At Nicolai Wammen stiller sig åbent frem, ærligt og viser resten af verden, hvordan Danmark bidrager til verdensmålene – både hvor vi klarer os godt, og hvor vi har udfordringer.

Hvis udarbejdelsen af en handlingsplan kan forstås som Nicolai Wammens årsprøve, er en international opfølgning på Danmarks arbejde Wammens egentlige eksamen.

”Voluntary National Review”
Selve Verdensmåls-eksamenen hedder i FN-sprog et ”Voluntary National Review”, og FN-lingoen peger i første omgang på flere vigtige faktorer: For det første, at eksamenen er frivillig. Det er indskrevet i selve aftalerammen for verdensmålene (2030-dagsordenen) fra 2015, at der løbende må følges op på verdensmålenes opnåelse, og at denne opfølgning skal ledes af FN’s medlemslande på frivillig basis.

Første – og eneste – gang Danmark har været til eksamen i verdensmålene var tilbage i 2017, umiddelbart efter daværende finansminister, Kristian Jensen (V) havde offentliggjort den tidligere regeringens handlingsplan for Danmarks bidrag til verdensmålene.

Næste sommer er det fire år siden, og anledningen synes oplagt med Wammens og Socialdemokratiets kommende handlingsplan. Ikke mindst fordi FN opfordrer alle lande til at lade sig eksaminere mindst 3 gange i perioden 2015-2030. Samtidig har andre lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, allerede været til Verdensmåls-eksamen af flere omgange, og næste år har både Sverige og Tyskland meldt sig. Det vil være naturligt, at Danmark følger trop.

For det andet betoner FN, at der er tale om et review. Det betyder, at der ikke blot er tale om en rapport fra regeringens side. Det er ikke kun en præsentation fra talerstolen i New York. Det er mere. Et review indikerer en kritisk gennemgang af Danmarks arbejde - ikke blot fra andre lande, men også fra alle interesserede i Danmark.

Det kræver en grundig proces med involvering, omtanke og erkendelse af styrker og svagheder fra regeringens side. Ønsker Nicolai Wammen lidt inspiration, kan han blot kigge mod Finland, som over et år gennemgik 18 forskellige trin for involvering af forskellige aktører op mod landets eksamen i juli i år. Sådan kan det også gøres.

Hvem lyser den bæredygtige ledestjerne på?
Med en inkluderende og kritisk gennemgang af Danmarks bidrag til verdensmålene vil vi for alvor se, om regeringen med sin kommende handlingsplan træder et skridt frem, og om resten af verden skal tage Danmark seriøst. Eller om den bæredygtige ledestjerne i stedet lysere kraftigere i andre lande.

Forhåbningen må være, at Danmark med sin Verdensmåls-eksamen kan inspirere ude i verden, men det kræver naturligvis først og fremmest, at regeringen med sin kommende handlingsplan sætter gang i reel politiske udvikling herhjemme, der skubber bæredygtighed helt i front.

Regeringen må være ærlig, erkende Danmarks udfordringer og vise forsøgene på at løse dem. Hvis Nicolai Wammen udarbejder en handlingsplan, der netop gør det, og bruger den som udgangspunkt for Danmarks Verdensmåls-eksamen i New York næste sommer, vil flere vil kigge mod Danmark og flere vil forstå, at bæredygtig udvikling er en svær, langsigtet proces, der kræver en bred involvering af eksperter på tværs af samfundet, for at lykkes.

Om Nicolai Wammen tør det, må vi se i det kommende efterår og forår. Sidst Danmark var til Verdensmåls-eksamen, var civilsamfundet via én af Globalt Fokus’ medlemsorganisationer repræsenteret på scenen i New York sammen med daværende Finansminister, Kristian Jensen (V).

Danmark har siden da markeret sig som en central magt i håndhævelsen af den globale respekt for og inklusion af civilsamfundet, og det vil være oplagt, hvis Nicolai Wammen ikke blot inviterer en repræsentant fra civilsamfundet med, men lader civilsamfundet spille en central rolle i både processen op til og under selve eksamenen.

Det vil være en ledestjerne værdig.

 

Forrige artikel Nye Borgerlige: Verdensmål på skoleskemaet er venstreorienteret indoktrinering Nye Borgerlige: Verdensmål på skoleskemaet er venstreorienteret indoktrinering Næste artikel DUF: Danske unge har medansvar for deres globale generationsfæller DUF: Danske unge har medansvar for deres globale generationsfæller