Debat

UNDP: Internationalt samarbejde skal sikre omstrukturering af gæld

DEBAT: Der er brug for en øjeblikkelig omstrukturering af udviklingslandenes gæld gennem gunstige incitamentsstrukturer, som samtidig bør understøttes af langsigtet grøn og mere retfærdig finanspolitik, skriver Camilla Brückner og Lars Jensen.

Gældskrisen betyder, at de fattigste lande bruger langt færre penge på at bekæmpe covid-19 end rige lande, skriver Camilla Brückner og Lars Jensen.
Gældskrisen betyder, at de fattigste lande bruger langt færre penge på at bekæmpe covid-19 end rige lande, skriver Camilla Brückner og Lars Jensen.Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Et rekord stort antal udviklingslande har i år fået nedjusteret deres kreditvurdering, herunder seks lande grundet misligholdelse af gæld, og mange flere har svært høje gældsbyrdeindikatorer. Det vil påvirke mulighederne for at nå de 17 verdensmål, også når covid-19 har sluppet sit greb.

Allerede før den globale pandemi så dagens lys, havde gældsbyrden i mange lande nået et kritisk niveau. Men situationen er stærkt forværret af pandemien, fordi den har medført et brat fald i den økonomiske vækst og de offentlige indtægter samt eksportindtjening og valutareserver, alt imens landene fortsat forventes at skulle betale af på store mængder gæld.

Særlig de lavere mellemindkomstlande har en stor obligationsgældsbyrde, som først forventes at toppe i 2024.

Færre midler til offentlige serviceydelser
Uden hjælp kan lande blive tvunget til at refinansiere gæld i en presset situation og optage nye lån med lavere kreditvurdering og dermed højere renter og/eller ende med at skulle foretage drastiske besparelser på de offentlige budgetter.

Internationalt må det multilaterale samarbejde i højere grad prioritere arbejdet for at fremme et retfærdigt skattesystem og sætte større fokus på bekæmpelse af skattely, hvilket vil gavne alle og især udviklingslandene.  

Camilla Brückner og Lars Jensen
Hhv. direktør, UNDP’s nordiske kontor, og økonom, UNDP’s policy kontor

Resultatet vil være, at der bliver endnu færre midler til rådighed til at understøtte basale offentlige serviceydelser og hårdt trængte befolkningsgrupper. Mange lande vil have endnu færre midler til at nå de 17 verdensmål.

Ifølge Den Internationale Valutafond forventes knap en tredjedel af alle lande at få en lavere realvækst de kommende fem år sammenlignet med de fem år før covid-19. To tredjedele af disse lande er udviklingslande.

Sytten af de fattigste lande er at finde blandt de top 20 lande, hvor væksten vil aftage mest, og 13 er allerede i gældsnød eller med høj risiko for samme. Svage offentlige finanser har gjort det vanskeligt at håndtere den nuværende krise.

Mens de rigeste lande i gennemsnit har brugt omkring 6 procent af bruttonationalproduktet (BNP) på ekstra offentlige udgifter i kampen mod pandemien, har de fattigste kun brugt lidt over 2 procent  - og dette medregner ikke tiltag til understøttelse af likviditet, som ville gøre forskellen betydeligt større.

Gunstige incitamentsstrukturer
Mange udviklingslande har et akut likviditetsproblem – der er simpelthen ikke nok penge på kontoen. Det vil derfor være rationelt at udvide G20’s Debt Service Suspension Initiative samt øge allokeringerne af Den Internationale Valutafonds ’special drawing rights’ og gå til donorerne i håb om flere bistandsmidler.  

Likviditetstøttetiltag er nødvendige, men de er ingen løsning for lande med solvensproblemer. Disse lande må søge at omstrukturere deres gæld til et holdbart niveau, hvilket vil kræve deltagelse af både officielle såvel som private kreditorer.

Selvom der er god evidens for, at forebyggende omstruktureringer er mindre omkostningsfulde, venter lande oftest til det er for sent. Internationale institutioner må hjælpe med at skabe en gunstigere incitamentsstruktur for at fremme en tidligere omstrukturering, mens de multilaterale udviklingsbanker og donorer samtidig må stå klar med øget støtte for at hjælpe landene videre, når processen er startet.

Fuld gennemsigtighed og demokratiske processer er vigtige, og fremtidige gældskontrakter bør lettere eller helt automatisk kunne omstruktureres.

Vi må de tackle underliggende årsager
Det er ligeledes vigtigt at tackle de underliggende årsager til at gælden (igen) er nået et uholdbart niveau. Gældseftergivelserne i den første halvdel af 00’erne forbedrede landenes gældsbyrdeindikatorer og faldt sammen med begyndelsen af et bredt opsving i råvarepriserne.

Senere ramte den globale finanskrise efterfulgt af en stormflod af likviditet, som også fandt vej til udviklingslandene i en ”jagt på afkast”.

Læs også

Disse tre faktorer har bidraget til den markante låntagning. Råvareprisopsvinget er for længst forbi, gældsbyrdeindikatorerne er igen stressede, og de finansielle markeder ser i stigende grad ud til at være afkoblet fra realøkonomiske forhold.

I de fattigste lande har offentlige indtægter været helt afkoblede fra gældsudviklingen i årevis. Fra 2010-2019 steg gælden med 15 procent af BNP mens offentlige indtægter forblev uændrede. Faktisk er de offentlige indtægter i dag målt i procent af BNP på kun cirka 15 procent, og dermed ikke anderledes end for 30 år siden.

Multilateralt samarbejde skal fremme et retfærdigt skattesystem
Nationalt bør finanspolitikken fremover være opmærksom på mindst to ting.

Den bør ikke bidrage til højere ulighed, men til en grøn omstilling og grøn vækst. Et åbenlyst tiltag vil være at udfase subsidier til fossile brændstoffer, hvilke er en højst ineffektiv form for social beskyttelse, og i stedet erstatte disse med et system af målrettede sociale overførsler.

En anden vil være at indføre en CO2-afgift, hvilket er et effektivt instrument til at fremme grøn omstilling og en skat, som relativt let kan administreres.

Hvor beslutninger om låntagning ofte har været taget af en snæver gruppe centreret omkring finansministeriet, er der behov for stærke nationale processer med stor åbenhed og dialog for at sikre, at nye lån og offentlige udgifter bidrager til både vækst og reduktion af ulighed.

Internationalt må det multilaterale samarbejde i højere grad prioritere arbejdet for at fremme et retfærdigt skattesystem og sætte større fokus på bekæmpelse af skattely, hvilket vil gavne alle og især udviklingslandene.

Overordnet set må alle lande samarbejde om at tilpasse det globale finansielle system, så det bidrager bedre til indfrielsen af verdensmålene. Den nuværende klimakrise, hvis omkostninger kan blive uoverskuelige, bør være førsteprioritet. Tiden er ved at løbe fra os. Men vi kan stadig nå det, hvis vi styrker det globale samarbejde omkring grøn omstilling og bekæmpelse af ulighed.

Dokumentation

Temadebat: Hvordan afværger vi en global gældskrise? 

Verden er på vej mod en global gældskrise, der ser ud til særligt at ramme vækst- og udviklingslande hårdest. Her er gælden siden 2008 tredoblet, og 52 lande står overfor en truende statsbankerot.

Hos både G20-landene, Den Internationale Valutafond og FN står spørgsmålet højt på dagsordenen. Men hvordan tackler vi den truende krise? Hvad kan Danmark gøre, og hvad skal verdenssamfundet gøre?

Det spørger Altinget Udvikling om i denne temadebat.

Her er debattørerne:

  • Katarina Ammitzbøll (K), udviklingsordfører
  • Camilla Brückner, direktør, UNDP's nordiske kontor
  • Erik Bjørsted, cheføkonom, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Daniel Toft Jakobsen (S), udviklingsordfører
  • Christian Juhl (EL), udviklingsordfører
  • Helge J. Pedersen, cheføkonom, Nordea
  • Kristian Weise & Hannah Brejnholt, generalsekretær og politisk rådgiver, Oxfam IBIS
  • Tim Whyte, generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024