Debat

Dansk Erhverv: Ny kontrolenhed skal sikre mere fair konkurrence på ældreområdet

Det er svært at gennemskue økonomien bag kommunernes ydelser i ældreplejen. En nyligt afsagte Højesteretsdom fra Brønderslev Kommune understreger, at der er behov for en kontrolenhed, der kan forebygge disse sager og skabe fair og lige konkurrence mellem aktører. 

Ifølge Dansk Erhverv understreger en dom fra Højesteret i en sag fra Brønderslev Kommune, at der er behov for en kontrol- og vejledningsenhed, der kan sikre mere gennemsigtige og fair prissætning, når kommuner indgør aftaler med private aktører på ældreområdet.<br>
Ifølge Dansk Erhverv understreger en dom fra Højesteret i en sag fra Brønderslev Kommune, at der er behov for en kontrol- og vejledningsenhed, der kan sikre mere gennemsigtige og fair prissætning, når kommuner indgør aftaler med private aktører på ældreområdet.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Morten Jung
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I november afsagde Højesteret dom i den såkaldte 'Brønderslev-sag', der drejede sig om, hvorvidt Brønderslev Kommune havde fastsat afregningspriser for levering af hjemmehjælpsydelser for lavt til deres private leverandør.

Med dommen afviser højesteret erstatningskrav til Brønderslev Kommune og fastslår samtidig, at det må være den private leverandørs ansvar at bevise, om afregningspriserne er fastsat for lavt. 

Dommen efterlader et behov for at skrue en praksis og politik sammen, der både økonomisk og retssikkerhedsmæssigt ligestiller kommunale og ikke-kommunale leverandører af ældrepleje. 

Reformspor på ældreområdet må ikke visne i gode intentioner uden konkret handling

Det er positivt, at den nye SVM-regering lægger op til et reformspor af vores ældrepleje med fokus på lige konkurrence og samarbejde mellem offentlige, private og selvejende aktører.

Den nye ældreminister, Mette Kierkgaard (M), har allerede været på banen og udtalte i forbindelse med overdragelsen fra Astrid Krag, at ”ældreområdet er mere vigtigt end nogensinde. Når man ser på den demografiske udvikling – altså at vi bliver flere ældre medborgere – så er det vigtigt, at vi får indrettet samfundet på en anden måde”.

Fra Dansk Erhvervs side kan vi ikke være mere enige i, at ældreområdet i stigende grad presses af udgifter til en hastigt voksende gruppe af ældre borgere.

Læs også

Flere penge er ikke optimal løsning

Samtidig ved vi fra en befolkningsundersøgelse foretaget af Dansk Erhverv, at kun hver tiende af de kommende ældre i alderen 60-69 år forventer, at kvaliteten i ældreplejen vil være god, når de selv får brug for den i fremtiden.

En løsning, der tidligere er blevet argumenteret for, er, at udgifterne til vores ældreområde skal følge den demografiske udvikling. Det lyder måske både sympatisk og logisk, men det er ikke nødvendigvis den mest optimale eller tryggeste løsning.

Det grundlæggende problem på ældreområdet er, at kommunerne – der i vid udstrækning er ansvarlige for at budgettere med de rette ressourcer og etablere kvalitetssikrede tilbud til borgerne – ikke med sikkerhed har overblik over den økonomi, der netop bør budgetteres med for at skabe de bedste tilbud.

Og selv hvis der rent faktisk er styr på kommunens økonomiske fundament, halter det fortsat med åbenheden overfor ikke-kommunale leverandører.

Når kommunen ikke er åbne om de beregninger, der ligger til grund for økonomien bag for eksempel en plejehjemsplads, risikerer ikke-kommunale aktører at få en forkert afregningspris for deres ydelser, selvom ydelsen er den samme som den, kommunen leverer, og at prisen derfor bør være ensartet.

Uden økonomisk gennemsigtighed er der kun et meget spinkelt grundlag for at eftergå til kommunens beregninger til ikke-kommunale leverandører af ældrepleje. Der er med andre ord brug for konkret, politisk handling for at imødekomme netop den demografiske udvikling, så vi kan bruge pengene mest optimalt.

Brug for kontrolenhed til at sikre korrekte

Forudsætningen for ældrepleje i verdensklasse er, at vi først og fremmest er åbne om, at ressourcerne er begrænsede.

Derfor skal pengene bruges klogt, ligesom vi skal kunne eftergå og kontrollere priserne på de enkelte ydelser. Dansk Erhverv foreslår, at der skal etableres en kontrol- og vejledningsenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som kan sikre korrekte og ensartede priser på ældreområdet.  

Stigende kompleksitet, flere aktører og et dobbelt demografisk pres afføder nemlig et behov for tilsvarende åbenhed i kommunernes beregningsgrundlag for prissætning af egne ydelser.

Desværre halter det lige nu med den økonomiske gennemsigtighed, og alt for ofte er forudsætningerne bag beregningerne ikke kendte af andre end kommunen selv. Det understreger Brønderslev-sagen også. 

En kontrol- og vejledningsenhed, som kan eftergå, om prissætningen af ydelserne er korrekte og ensartede, kan være med til at holde hånden under retssikkerheden og fremme den lige konkurrence mellem aktører. Forhåbentligt vil en sådan enhed også betyde, at vi kan undgå gentagelser af sager som Brønderslev-sagen. 

Lad os være sammen om fremtidens velfærdssamfund med det gode samarbejde på tværs af aktører. Sådan har vi haft tradition for at drive velfærd her til lands, så lad og gøre mere af det, vi ved virker, nemlig at samarbejde. Det hele starter dog med, at der er økonomisk gennemsigtighed. Det er desværre ikke tilfældet lige nu.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024