Faglige Seniorer: Syv forslag får samfundsøkonomien op i gear

DEBAT: Tusindvis af nye boliger til de ældre og en ekstra ældrecheck til september er vigtige initiativer, som kan kickstarte økonomien efter coronakrisen, skriver Faglige Seniorers direktør.

Af Palle Smed
Direktør, Faglige Seniorer

I kølvandet på coronakrisen står Danmark både nationalt og internationalt over for en hidtil uset økonomisk krise. Arbejdsløsheden er eksploderet, og det vil tage lang tid for os alle at finde benene igen.

Danmark har brug for en kickstart, og når vi taler om økonomisk genopretning, kan vi lige så godt kaste blikket på nogle af de store udfordringer, som vi som samfund stod overfor før krisen. Udfordringerne er fortsat de samme, men løsningerne kan være med til at bringe Danmark ud af krisen og tilbage på sporet.

Vi bliver flere ældre. Derfor er et vigtigt perspektiv i den økonomiske genopretning massive investeringer i flere ældreegnede boliger og plejeboliger.

Konkret foreslår Faglige Seniorer, at de almene boligselskaber får til opgave at bygge 10.000 ældreboliger over de næste to til tre år.

Som betingelse skal de kommuner, der vil byde ind på de mange boliger, stille med en udviklingsplan for ældreboligområdet, sådan at vi nok bygger hurtigt, men ikke med hovedet under armen.

Ventetider på plejeboliger er for lange
Også plejeboliger er der stort behov for. Mange steder er ventetiderne alt for lange, og Kommunernes Landsforening har tidligere konstateret, at der er behov for at sikre 10.000 flere plejeboliger frem til 2030.

Derfor foreslår Faglige Seniorer, at der straks tages initiativ til en konkret udviklingsplan om at få bygget 5.000 ekstra plejebolig-pladser over de kommende to til tre år. Der er allerede projekter, som er grydeklare, men som ikke er igangsat under de eksisterende budgetrammer.

Plejeboliger kræver varme hænder. Derfor kræver forslaget, at regering, kommuner, regionsråd og private investorer samlet indgår en udviklingsplan, som skal sikre rekruttering af plejepersonale til de mange nye plejeboliger.

Men vi skal ikke alene med at bygge os til en økonomisk kickstart. De ældre kan også bidrage til at sætte gang i økonomien gennem et øget forbrug.

Ekstra ældrecheck og hovedrengøring
Mange pensionister har et meget begrænset økonomisk råderum.

Derfor foreslår Faglige Seniorer, at der til september udbetales en ekstraordinær ældrecheck på 50 procent af det beløb, som den enkelte var stillet i udsigt i 2020. I gennemsnit betyder det en ekstra ældrecheck på 7.500 kroner, som hurtigt vil få ben af gå på. Godt for de ældre og godt for økonomien.

Vi foreslår også, at håndværker­fradraget udvides, så boligejere kan få fradrag for at gøre boligen mere ældreegnet. Det betyder, at flere ældre vil kunne blive boende i deres egen bolig i længere tid, og det betyder ekstra opgaver til mange lokale håndværkere.

Faglige Seniorer har allerede foreslået, at alle ældre over 70 år skal have tilbud om to timers gratis hovedrengøring. Det trænger mange ældres hjem og bolig til efter måneders coronaisolation.

Skab startskuddet til ny velfærdsindustri
Vi foreslår samtidig et skattefrit tilskud, som kan bruges til at købe servicefunktioner eller mindre renoveringsopgaver i boligen.

Beløbet sættes til 10.000 kroner om året i en foreløbig treårig periode til og med 2022, som ligger ud over det eksisterende håndværkerfradrag.

Endelig foreslår Faglige Seniorer, at kommunerne i en treårig periode får lov til at trække investering og drift af ny velfærdsteknologi ud af de eksisterende service- og anlægsrammer.

Det vil gøre det muligt for langt flere kommuner at gå i gang med investeringer i nye velfærdsteknologier både i plejecentre og hjemme hos den enkelte ældre. Og det kan blive startskuddet til en helt ny, indbringende velfærdsindustri i Danmark.

Offentlige bygninger skal gøres ældrevenlige
Der er mange plejehjem, plejecentre og plejeboliger, der trænger til en kærlig hånd. Som det syvende og sidste punkt i den ældrepolitiske kickstart ønsker vi, at kommunerne sætter gang i disse renoveringsopgaver blandt andet ved at gøre dem mere klimavenlige.

Men derudover er der mange offentlige bygninger og anlæg, som trænger til at blive gjort mere ældrevenlige. Det gælder ikke mindst vores offentlige transport og togstationer. Blandt andet er der alt for mange dystre S-togsstationer uden toiletfaciliteter, som trænger til en gedigen opgradering.

Derfor foreslår Faglige Seniorer som led i en samlet økonomisk genopretningspakke, at regeringen og kommunerne bliver enige om en samlet investeringspakke på en milliard kroner årligt til at få sat gang i nødvendige investeringer og renoveringsopgaver.

Den samlede ældrepolitiske pakke, som investeres som led i en samlet genopretningsplan for dansk økonomi, beløber sig over perioden 2020 til 2022 til lige knap fem milliarder kroner. Dertil kommer yderligere anlægsinvesteringer på to til tre milliarder kroner årligt.

Vi forventer, at opgaverne vil give arbejde til op imod 5.000 personer årligt i de kommende tre år, hvor mange ellers måtte blive i ledighed.

Forrige artikel Debat: Ensomhed forstærkes af sprogbarriere blandt ældre indvandrere Debat: Ensomhed forstærkes af sprogbarriere blandt ældre indvandrere Næste artikel DA: Afskaf modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen DA: Afskaf modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.