Debat

Hastrup før nyt møde med topmødepartnere: Nu skal vi omsætte de flotte ord til handling

Nu skal vi sætte handling bag de ord og visioner, der har været fremsat på Ældretopmøderne. Nationale og kommunale taskforces, en hygiejnemilliard og ændringer af serviceloven er konkrete tiltag, der bør gennemføres med det samme, skriver administerende direktør Bjarne Hastrup. 

Ældre Sagen, FOA, KL og Social- og Ældreministeriet mødes igen 8. oktober, hvor vi sammen vil samle op på viden og erfaringer fra begge topmøder og planlægge, hvordan vi konkret kommer videre, skriver Bjarne Hastrup.
Ældre Sagen, FOA, KL og Social- og Ældreministeriet mødes igen 8. oktober, hvor vi sammen vil samle op på viden og erfaringer fra begge topmøder og planlægge, hvordan vi konkret kommer videre, skriver Bjarne Hastrup. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix
Bjarne Hastrup
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Siden 1980’erne har det været populært at effektivisere den offentlige sektor med ledelsesværktøjer, der har sin rod i den private sektor – det såkaldte New Public Management.

I al den tid har der været fokus på effektivisering, regnearksledelse og minuttyranni. På hvor få medarbejdere, der skal til for at løse opgaverne. Utallige timer er blevet brugt på at diskutere effektivisering og økonomi, og på samme tid er den værdige ældrepleje langsomt afgået ved døden.

Nu er tiden derfor kommet, hvor jeg en gang for alle vil opfordre alle embedsmænd i Danmark til at lægge venstre hånd på hjertet og afsværge alle tanker, ord og idéer om New Public Management.

Der er 100.000 ledige i Danmark, der sukker efter at gøre en forskel. Ræk ud efter dem. Giv dem erfaring. Uddan dem. Jobcentrene skal ikke kun skaffe ledige i job i det private erhvervsliv.

Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen

Planlægning på ældreområdet skal i stedet tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, om medmenneskelighed, nærvær, omsorg, pleje og i det hele taget, hvordan vi kan få genskabt den værdige ældrepleje.

Kommuner skal leve op til ansvaret

Ældretopmødet 2.0 havde i høj grad fokus på, hvordan vi sikrer, at det nødvendige antal medarbejdere har lyst til at vende tilbage ældreområdet. Det er helt nødvendigt, hvis værdigheden skal genoprettes. Vi fik også gode eksempler fra virkeligheden om, hvordan alt kan gøres bedre.

Nu har vi et fælles grundlag at komme videre fra, og derfor skal vi alle i gang med at skabe forandringer. Nu skal der handles.

Ældre mennesker har brug for tætte relationer ligesom alle andre. Det skaber tryghed og tillid, at man kender og genkender de medarbejder, der møder en på plejehjemmet eller i eget hjem. Det er dem, der kan vise omsorg, nærvær og medmenneskelighed.

Derfor er det vigtigt, at vi får rekrutteret de mennesker, der mangler i dag, og at vi får det lange lys på med at få uddannet tilstrækkeligt i takt med, at der kommer flere ældre. Det er den enkelte kommunes ansvar at sikre sig, at de fortsat har det antal medarbejdere, som er nødvendigt for at kunne leve op til lovens krav om at tilbyde den nødvendige hjælp efter individuel vurdering.

Vi skal skrive social omsorg ind i servicelovens § 83 om hjemmehjælp og plejehjem, så kommunerne forpligtes til at hjælpe særligt udsatte ældre.

Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen

Der er ingen undskyldninger for ikke at planlægge med det. Der er 100.000 ledige i Danmark, der sukker efter at gøre en forskel. Ræk ud efter dem. Giv dem erfaring. Uddan dem. Jeres jobcentre skal ikke kun skaffe ledige i job i det private erhvervsliv – det handler også om at holde hånden under den offentlige velfærd.

8. oktober bliver ny milepæl

Vi er fire parter, der er enige om at arbejde sammen om at få værdigheden tilbage i ældreplejen – Ældre Sagen, FOA, KL og Social- og Ældreministeriet. Vi mødes igen 8. oktober, hvor vi sammen vil samler op på både viden og erfaringer fra begge topmøder for at planlægge, hvordan vi konkret kommer videre.

Ældre Sagen anerkender, at vi ikke kommer til at se mirakler lige nu og her. Men indtil genopretningen er helt i mål, vil vi se konkrete handlinger fra alle involverede nu, så alle arbejder efter en målsætning om mere værdighed og omsorg for det ældre menneske, der har brug for hjælp.  

LÆS OGSÅ: 7 ud af 10 lokalpolitikere: I min kommune trumfer økonomi jævnligt hensynet til borgernes behov

Ældre Sagen har ti konkrete forslag, som bør sættes i gang her og nu. 

Først og fremmest skal vi organisere hjemmehjælp og plejehjem i mindre teams. Det vil begrænse antallet af forskellige hjælpere hos den enkelte ældre sammen med et nyt krav om, at en fast hjælper skal være tilknyttet hver enkelt hjemmehjælpsmodtager og plejehjemsbeboer. Og så skal vi give hjælperne og eventuelle pårørende friere rammer til at tilrettelægge hjælpen i et samspil med ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem.

Ældre Sagen foreslår, at der på finansloven for 2022 afsættes en hygiejnemilliard til effektivt at forbedre helbredstilstanden i ældresektoren.

Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen

For det tredje skal vi skrive social omsorg ind i servicelovens § 83 om hjemmehjælp og plejehjem, så kommunerne forpligtes til at hjælpe særligt udsatte ældre, der har behov for hjælp til at komme ud.

Vi skal for det fjerde indføre et krav om såkaldte klippekort i alle kommuner, så de mest svækkede ældre kan få mulighed for at komme ud i den frisk luft, deltage i lokale arrangementer eller lignende.

To nye taskforces skal løse rekrutteringsproblem

For det femte skal vi styrke samarbejdet mellem hjemmepleje/plejehjem og lokale frivillige. Det kan blandt andet være gennem besøgsvenner og fælles aktiviteter. Vi skal derudover stille krav til bedre hygiejneforhold, så der for eksempel er bedre muligheder for at komme på toilettet, og der skal stilles krav til, hvor lang tid man må gå med en våd ble.

Ældre Sagen foreslår derudover, at der på finansloven for 2022 afsættes en hygiejnemilliard til effektivt at forbedre helbredstilstanden i ældresektoren og give personalet mulighed for at prioritere social omsorg. For det ottende skal vi lave forsøg med nye modeller for tildeling af hjemmehjælp, hvor den enkelte ældre selv kan være med til at definere behovet – den såkaldte selvvistering.

Regeringen skal desuden nedsætte en task-force, der har til formål at sikre bedre rammer for fremskaffelse af arbejdskraft til ældreplejen. Det samme skal hver enkelt kommune med henblik på at fremskaffe arbejdskraft til ældreplejen i egen kommune. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion