KL og 3F: Kontrol og styring skal afløses af tillid på rengøringsområdet

DEBAT: Rengøring kan i stedet for regler og kontrol baseres på tillid, åbenhed og dialog. Tillidsbaseret styring skal vinde frem i det offentlige, skriver Michael Ziegler fra KL og Lydia Callesen fra 3F.

Af Michael Ziegler (K) og Lydia Callesen
Borgmester i Høje-Taastrup Kommune samt medlem af KL's bestyrelse og gruppeformand for den offentlige gruppe i 3F

Tillid, fagligt handlerum og meningsfulde arbejdsgange kan løfte den offentlige sektor både for medarbejdere og borgere. Det gælder også på rengøringsområdet, hvor medarbejderne ikke må føle, at bureaukrati og unødig kontrol står i vejen for faglighed.

Når rengøringspersonalet i kommunerne vrider kludene og svinger moppen, er det ofte med en helt udførlig plan for, hvad de skal gøre i de forskellige rum. Og der er ikke plads til mange afvigelser fra planen, selvom alle rum måske ikke trænger til lige meget rengøring.

Men sådan behøver det ikke at være. Det kræver, at vi som ledere og medarbejdere i kommunerne tør bryde med, hvad de plejer at gøre, og gøre rengøring til en tillidssag.

Tillidsbaseret rengøring
I 3F og KL har vi sammen undersøgt, hvordan man kan skabe en mere tillidsbaseret organisering på rengøringsområdet. Det er sket i projektet Tillidsbaseret rengøring i vores fælles partssamarbejde Fremfærd.

Målet har været, at rengøringsarbejdet fremadrettet i højere grad skal karakteriseres af faglighed, godt arbejdsmiljø, tillid, kvalitet og effektivitet. Tillid handler om, at vi giver medarbejderne plads til at bruge deres faglige skøn ud fra overordnede mål, og at vi tror på, at de tager det nødvendige ansvar på sig.

Når medarbejderne i højere grad får mulighed for at vurdere rengøringsindsatsen og bruge deres faglighed i opgaveløsningen, kan det give en øget arbejdsglæde og bedre udnyttelse af ressourcerne til gavn for borgerne.

Brug den faglige dømmekraft
I projektet har to kommuner, Nyborg og Tønder, deltaget i et forsøg, hvor kontrol, koder og dørklistermærker i en periode på udvalgte institutioner er blevet erstattet med dialog, tillid og definerede standarder for, hvordan et lokale skal se ud, når rengøringsassistenten henholdsvis påbegynder og afslutter sit arbejde.

Det betyder, at det har været legalt for rengøringsassistenter at bruge deres egen faglige dømmekraft til at vurdere, om de kan springe eksempelvis en gulvvask over og bruge tiden på noget andet, der trænger mere.

Som en rengøringsassistent siger: "I dag vil jeg i stedet bruge tiden på at fjerne spindelvæv eller tørre reoler af, fordi gulvet ikke er beskidt."

Selvom tillidsbaseret rengøring for nogle medarbejderne ikke har givet anledning til den store forandring, er de glade for, at det nu er blevet legitimt selv at vurdere, prioritere og planlægge med god samvittighed. 

Det viser, at det nogle steder giver god mening at skrue ned for detailstyringen, fordi medarbejderne allerede bruger deres sunde fornuft fremfor at følge planer, der ikke nødvendigvis giver mening.

Pilotprojektet skal udbredes
Der er flere eksempler på, at rengøringsassistenterne har fået mere fokus og indflydelse på, hvordan der kan planlægges fornuftigt med mere målrettet rengøring og trivsel som resultat.

For os viser resultaterne, at det er muligt at arbejde mere tillidsbaseret på rengøringsområdet. Begge kommuner vil udbrede pilotprojektet, og flere andre kommuner har givet udtryk for, at de vil indføre en form for tillidsbaseret rengøring.

Projektet om mere tillidsbaseret rengøring er en del af parternes fælles fokus på at inddrage medarbejderne i at skabe mere meningsfulde arbejdsgange der, hvor unødigt bureaukrati står i vejen for en effektiv opgaveløsning.

Vil kræve indsats fra ledere og ansatte
Rengøringsområdet er et område, hvor der er et stort potentiale i forhold til at arbejde med en mere tillidsbaseret dagsorden, og vi håber, at projektet kan give inspiration rundtom i det kommunale landskab, så fokus kan flyttes fra detaljer og kontrol over på fleksibilitet og faglige skøn. 

Det vil kræve noget af både ledelse og medarbejdere, og selvom projektet anviser én mulig vej, må hver kommune finde sin helt egen tilgang. Det vil dog kræve mere faglig kompetenceudvikling, men særligt fokus på kommunikation er vigtigt, når medarbejdere, ledere og brugere skal organisere rengøring på en ny måde.

Til gengæld kan satsningen på tillid og faglighed i sidste ende give mere kvalitet for borgerne i form af en målrettet rengøringsindsats, bedre arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledere samt en mere effektiv og fleksibel opgaveløsning.

Forrige artikel FOA: Politikere skal rette fokus mod den akutte mangel på plejepersonale FOA: Politikere skal rette fokus mod den akutte mangel på plejepersonale Næste artikel SF: Fasthold personalet i ældre- og sundhedssektoren gennem tillid SF: Fasthold personalet i ældre- og sundhedssektoren gennem tillid