Lægeformand: Vi risikerer svigt af ældre patienter uden tilstrækkelige midler

DEBAT: Uden tilstrækkelige ressourcer til sundhedsvæsenet skal vi sænke kvaliteten for eksempelvis ældre medicinske patienter eller sortere behandlinger fra, skriver lægeformand Andreas Rudkjøbing.

Af Andreas Rudkjøbing
Formand, Lægeforeningen

På et samråd om regeringens planer for sundhedsvæsenet kom det ifølge Altinget frem, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) arbejder med tre faser forud for en sundhedsaftale.

I første fase skal der skaffes flere ressourcer til sundhedsvæsenet, i anden fase skal sundhedsaktørerne inddrages, og i tredje fase skal der være egentlige politiske forhandlinger.

I Lægeforeningen bakker vi naturligvis op om, at ministeren vil inddrage læger og andre relevante aktører i processen. Det er indlysende vigtigt med et gennemtænkt udspil til en sundhedsaftale. Det arbejde må gerne sættes i gang hurtigst muligt.

Hvilket spor vil regeringen fortsætte i?
Derudover må jeg indrømme, at jeg studsede noget over denne passage, som stod at læse i artiklen:

"Første fase handler om at skaffe flere ressourcer til sundhedsvæsenet, og det har regeringen ifølge Heunicke prioriteret med efterårets økonomiaftaler og finanslovens bevillinger."

Hvis det skal forstås på den måde, at regeringen har påbegyndt arbejdet med at prioritere flere ressourcer til det pressede sundhedsvæsen, og at dette fortsætter fremadrettet, så er det en positiv melding.

Samlet er der med finansloven og økonomiaftaler fra 2019 næsten sat de nødvendige midler af til sundhedsvæsenet i det kommende år.

Så hvis regeringen planlægger at fortsætte i det spor, der peger væk fra den underfinansiering, som sundhedsvæsenet har måttet kæmpe med i størstedelen af 2010'erne, er det en meget positiv melding.

Det betyder nemlig, at investeringerne i sundhed samlet set er tæt på det niveau, som Lægeforeningen og flere eksperter vurderer er nødvendigt for både at kunne tage hånd om det stigende antal patienter, særligt ældre, og have råd til at tage nye, dyre behandlinger i brug.

Opgaven er ikke løst endnu
Men hvis det skal forstås sådan, at ministeren nu mener, at opgaven med at lægge en økonomisk bund under sundhedsvæsenet er løst, så er det ganske bekymrende.

Eller sagt med andre ord: Hvis ikke man fortsætter væk fra underfinansieringen og rent faktisk begynder at løfte sundhedsvæsenet, så risikerer vi, at den såkaldte bund, der er lagt, bliver til mosebund.

Grundlæggende er der heller ikke ændret på den situation, som vi står i: Hvis ikke man fra politisk side tilfører tilstrækkelig med midler til sundhedsvæsenet, vil valget i de kommende år stå mellem enten at sænke kvaliteten af tilbuddene til eksempelvis ældre medicinske patienter eller at sortere behandlinger fra, som ikke længere kan tilbydes af det offentlige inden for de områder, der lægger størst pres på sundhedsvæsenets økonomi – for eksempel dyr kræftmedicin. Den situation vil vi fra Lægeforeningens side advare kraftigt imod.

Derfor håber jeg naturligvis, at den fase, hvori der skal skaffes ressourcer til sundhedsvæsenet, kun lige er begyndt. For godt begyndt er som bekendt kun halvt fuldendt.

Forrige artikel EL: Sæt fagligheden fri i ældreplejen EL: Sæt fagligheden fri i ældreplejen Næste artikel Ældreråd: Afskaffelsen af mimrekortet rammer Københavns pensionister hårdt Ældreråd: Afskaffelsen af mimrekortet rammer Københavns pensionister hårdt