Ny fremskrivning fra Finansministeriet: Udsigt til mangel på 20.000 sosu’er og pædagoger

Ældreplejen kan mangle mellem 15.000 og 27.000 sosu’er frem mod 2035, mens der er behov for 5.000 flere pædagoger, end der er udsigt til. Til gengæld stiger udbuddet af sygeplejersker hurtigere end efterspørgslen i Finansministeriets nye fremskrivning.

Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Med flere børn og flere ældre bliver der også brug for væsentligt flere sosu’er og pædagoger til at sikre omsorg og pasning.

I en ny fremskrivning af rekrutteringsforholdene i velfærdssektoren kigger Finansministeriet frem 2035.

Her fremgår det, at det forudsætter 11.000 flere social- og sundhedsassistenter og knap 4.000 flere social- og sundhedshjælpere, hvis det aktuelle ’udbud’ af sosu’er skal følge med den stigende ’efterspørgsel’ i form af flere ældre.

Endnu flere kan mangle, hvis man forudsætter, at den aktuelt store andel af ufaglærte* inden for sektoren vil falde i fremtiden i takt med, at der generelt bliver færre ufaglærte i samfundet.

Antager man at der stigende behov for arbejdskraft i ældrepleje udelukkende skal dækkes af sosu-uddannede og ikke ufaglærte, så vil der mangle lidt over 12.000 yderligere i 2035.

I en tidligere fremskrivning vurderede Finansministeriet, at den stigende efterspørgsel efter sosu’er overgik udviklingen i udbuddet med 17.000 frem mod 2030.

Også for pædagogerne er der ifølge Finansministeriets analyse udsigt til, at der kan komme til at mangle 5.000 sæt hænder for at følge med de godt 61.000 ekstra børn i daginstitutionsalderen.

Det stigende antal børn vil også få betydning for lærerne, hvor der kan komme til at mangle omkring 1.000 for at sikre balance mellem den stigende efterspørgsel og den forudsatte udvikling i udbuddet inden for faget.

Tilstrækkeligt flere sygeplejersker og læger

Anderledes ser fremskrivningen ud for blandt andet sygeplejersker, læger og socialrådgivere.

Dem vil der ifølge fremskrivningen kommer flere af, end der skal til for alene at dække det stigende behov.

Det er dog vigtigt at have in mente, at Finansministeriet ikke forholder sig til, hvorvidt det behov er dækket i udgangspunktet. Altså om der er tilstrækkeligt med læger og sygeplejersker til at dække det aktuelle behov.

Ændring i udbud og efterspørgsel på velfærdsmedarbejdere

Uddannelse Udbud Efterspørgsel Ændring i udbud ift. efterspørgsel
SOSU-hjælper 500 11.600 -11.100
Pædagog 4.600 9.600 -5.000
SOSU-assistent 6.700 10.100 -3.400
Lærer -700 400 -1.100
Fængselsbetjente 200 100 100
Politi 2.500 500 200
Sygeplejerske 10.600 7.100 3.600
PAU 5.000 1.100 3.900
Læge 12.400 2.100 10.300
Socialrådgiver 10.800 500 10.300
Bemærk: Negativ fortegn angiver, at stigning i efterspørgsel overstiger stigning i udbud.
Kilde: Finansministeriet

Finansministeriet understreger, at der er tale om en ”mekanisk fremskrivning” og ikke om en egentlig prognose.

Fremskrivningen bygger blandt andet på forudsætninger om, at det nuværende uddannelsesoptag fastholdes og at uddannelsessammensætningen mellem de forskellige faggrupper fastholdes uændret.

Det vil sige, at et højere optag end det aktuelle vil kunne øge udbuddet af en faggruppe, mens et lavere optag vil gøre det modsatte. For de videregående uddannelser lægger ministeriet vægt på de endelige optagelsestal inklusiv efteroptag.

Når efteroptaget tages har faldet i optaget til eksempelvis sygeplejeuddannelsen i 2022 vist sig langt mindre, end de umiddelbare tal fra Den Koordinerede Tilmelding lagde op til.

Læs også

120.000 færre privatansatte

I analysen peger Finansministeriet på, at der blandt flere af de faglærte grupper inden for velfærdssektoren er mange på deltid, et højt sygefravær, en høj gennemsnitsalder for nyuddannede og en tendens til tidlig tilbagetrækning.

Det gælder ikke mindst inden for sosu-området.

Det er samlet med til at formindske det ”effektive arbejdsudbud” inden for gruppen. Ved at begrænse disse parametre vil det ifølge ministeriet kunne lade sig gøre at løse en del af de potentielle problemer med mangel på arbejdskraft.

Samlet set forudsætter Finansministeriet, at antallet af offentlige beskæftigede stiger med 49.000 frem mod 2035. Samtidig forventes den strukturelle beskæftigelse at stige med 24.000.

De to tal skal ses i lyset af, at konjunkturudviklingen med en ’afmatning’ oven på den aktuelle højkonjunktur forventes at betyde omkring 120.000 færre ansatte i den private sektor.

*Artiklen er rette den 25/09-2023 kl. 14.18. Oprindeligt fremgik det, at der ville mangle yderligere godt 12.000 sosu'er, hvis alle ufaglærte skulle erstattes af faglærte. Men tallet dækker alene over, hvor mange yderligere sosu-uddannede, der kan blive behov for, hvis stigningen i efterspørgslen alene skal dækkes af faglært personale.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00