Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.

Et nyt ældretopmøde i 2021 skal samle op på de initiativer og løsningsforslag, som der blev opnået enighed om på ældretopmødet tidligere på efteråret.

Det bekræfter Sundheds- og Ældreministeriet i en mail til Altinget.

Beslutningen blev truffet på et møde før efterårsferien, hvor sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) sammen med Ældre Sagen, FOA og KL var samlet for at aftale en køreplan for de initiativer, der blev aftalt på ældretopmødet.

Login