Sosu-skoler før ældretopmøde: Sæt rekruttering højt på agendaen

DEBAT: Vi skal have fokus på den brede rekrutteringsindsats. Et godt eksempel er de nye FGU'er, der har succes med at rekruttere elever til sosu-forberedende forløb, skriver Danske Sosu-skolers formand.

Af Lisbeth Nørgaard
Formand, Danske Sosu-skoler

Nu, hvor regeringen, KL, FOA og Ældre Sagen har indkaldt til topmøde om ældreplejen, skal rekrutteringen af elever til sosu-skolerne og dermed personale til morgendagens ældrepleje være det afgørende spørgsmål.

Demografiske faktorer tilskriver, at vi står over for en tredobbelt udfordring i de kommende år: Et forholdsmæssig stort antal sosu-medarbejdere nærmer sig pensionsalderen, ungdomsårgangene bliver mindre, og antallet af ældre over 80 år stiger meget.

Et af kardinalpunkterne i den diskussion, som sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har lagt op til, bliver at få flere til at søge uddannelserne, hvis vi skal sikre kvaliteten i fremtidens ældrepleje.

Ingen nemme løsninger
Alle involverede parter kender til udfordringerne med at rekruttere sosu-elever. Der er mange konstruktive drøftelser, og der tages rigtige og gode initiativer.

Det er glædeligt, at regeringen, KL og Danske Regioner i juni 2020 blev enige om en aftale med forskellige initiativer, der blandt andet indeholder øget brug af løn til sosu-elever, der ansættes fra begyndelsen af grundforløbet, og at der skal sættes fokus på en øget rekruttering af nyledige og brancheskiftere. Det er også positivt, at der i 2019 var fokus på at øge antallet af praktikpladser.

Alligevel vil vi i Danske Sosu-skoler opfordre til, at den demografiske udvikling og udfordringerne med at rekruttere elever og personale bliver sat særskilt til diskussion.

Vi tror, at det er vigtigt at erkende og være åbne om, at der ikke synes at være nemme løsninger og derfra i fællesskab finde ud af, hvad vi bedst gør for at løse udfordringerne.

FGU har succes med rekruttering
Vi skal have fokus på den brede rekrutteringsindsats.

Et godt eksempel er de nye forberedende grunduddannelser (FGU), der flere steder har succes med at rekruttere elever til deres sosu-forberedende forløb.

Jeg tror, at vi skal være meget opmærksomme på, hvad der kommer ud af sådanne forløb, og om sådanne indsatser kan udvikles til at blive en ny vej i hele landet til at rekruttere endnu flere sosu-elever.  

Men vi skal også anerkende, at sosu-uddannelserne for de fleste er et valg, der tages senere i livet. Gennemsnitsalderen for elever, der begynder på social- og sundhedsskolerne, er således cirka 30 år.

Derfor tror vi i Danske Sosu-skoler, at vi skal sætte endnu mere fokus på de unge voksne og de lidt ældre.

Sæt rekruttering højt på dagsordenen
Uddannelserne og rammerne om dem skal være attraktive for både Mia, der kommer direkte fra niende klasse, Susanne, der er alene med to små børn, og Thomas, der må skifte branche, samt nytilkomne Mahmoud, der gennem uddannelse skaber sig et fodfæste i samfundet.

Min opfordring til ældretopmødet skal derfor være at sætte rekruttering af elever højt på agendaen med fuld åbenhed om, at der er brug for, at alle står sammen om at finde løsninger. Ellers risikerer vi, at vi ikke kan nå i mål med kvalitet i fremtidens ældrepleje.

Uden tilstrækkeligt med kvalificerede og engagerede elever og personale går det simpelthen ikke.

Forrige artikel FSD: Enkeltsager præger debatten om kvaliteten i ældreplejen FSD: Enkeltsager præger debatten om kvaliteten i ældreplejen Næste artikel Overlæge: Politikerne må sikre muligheden for den værdige død Overlæge: Politikerne må sikre muligheden for den værdige død