3F til Krifa: Fagforeninger må aldrig blive profitfokuserede forretninger

DEBAT: Krifa vil reducere fagforeninger til forretninger, som i sidste ende udnytter et velment og solidarisk projekt ved at tjene penge på det, skriver Peter Bøgh Kjærulff.

Af Peter Bøgh Kjærulff
Formand for Byggegruppen, 3F Frederiksborg

5. september kunne du og jeg læse en opfordring fra Krifa til den rigtige fagbevægelse om, at vi skulle komme ud af forhandlingslokalerne og ind i virkeligheden. 

De mener, at vi skal gøre op med faggrænser, og de prøver samtidig at tegne en dyster skygge over overenskomsternes fremtid, fordi de efter Krifas opfattelse ikke tager hånd om fremtidens udfordringer og konsekvenser.

Krifa kalder i artiklen slet og ret til et opgør.

Ønsker et rigidt arbejdsmarked 
Et opgør, som vil betyde, at vi overenskomstmæssigt skal sidestille murersvenden med eksportchaufføren eller sygeplejersken med industrioperatøren. 

Et opgør, som sammen med Krifas drøm om en lovbestemt mindsteløn i sidste ende vil overflødiggøre overenskomsterne og skabe et lovstyret og dermed også mere rigidt arbejdsmarked. Et opgør med forskellen på Krifa og FH-bevægelsen. Et opgør mellem profit og solidaritet.

Jeg tillod mig at spørge Krifa på Twitter, hvad det egentlig var for nogle udfordringer og konsekvenser, som overenskomsterne i dag ikke tager hånd om.

Her fik jeg efter flere forsøg svar på, at Krifa mener, at overenskomsterne ikke rummer ny teknologi, kompetenceudvikling og nye ansættelsesformer, men når jeg beder Krifa give eksempler i overenskomsterne, så bliver de tavse.

Glemmer at sige det med småt
I stedet for at svare forsøgte de at flytte fokus, og svaret falder derefer på, at vores overenskomsterne ikke tager hånd om eksempelvis stress, og det har de jo en lille smule ret i. 

For når vi ser bort fra gratis psykologhjælp fra pensionsordningen, 37-timers arbejdsuge og arbejdsmiljørådgivning, så er det gennem arbejdsmiljøloven, som vi skal hjælpe vores kolleger, når de for eksempel bliver udsat for dårlig ledelse eller mobning på arbejdspladsen. 

I bund og grund prøver Krifa at skabe et problem, som ikke er der.

Derfor er det tydeligt, at dette opgør handler om det, Krifa ønsker sig mere end noget andet, men ikke tør sige. 

De vil reducere fagforeningerne til forretninger, som i sidste ende udnytter en velment og solidarisk tanke ved at tjene penge på det, som vi ønsker os -  et godt og trygt arbejdsliv.

I min verden er det ussel måde at øge sin profit og kan egentlig sammenlignes med samme metoder som kviklånsfirmaerne, for de prøver at tjene på vores drøm og glemmer at sige det med småt.

Forværrer den enkeltes situation
I et desperat forsøg på at sætte en udløbsdato på et system, som har udviklet sig i takt med arbejdsmarkedet, forsøger Krifa at tjene penge på at tilbyde en løsning, som i sidste ende stiller den enkelte i en værre situation.

Så når Krifa beskylder os for at være ude af trit med udviklingen, så er det blot et forsøg på at kaste et røgslør over deres eget forsøg på at tjene penge.

Jeg vil tillade mig at rette opfordringen tilbage mod Krifa: Drop at gøre fagforening til cool business og lad det faglige fællesskab sørge for et arbejdsmarked, som har fungeret i mere 120 år.

Forrige artikel Krifa til 3F: Der er brug for et opgør med kassetænkning og fagforeningspres Krifa til 3F: Der er brug for et opgør med kassetænkning og fagforeningspres Næste artikel DA: Lønaftale for chauffører er en hastesag DA: Lønaftale for chauffører er en hastesag