DA: Lysten til efteruddannelse skal øges

DEBAT: Danske virksomheder bruger milliarder på at holde deres medarbejderes viden up to date. Ud over den offentlige AMU-aktivitet er der ofte tale om interne kurser, sidemandsoplæring eller kurser på det private marked.

Af Jannik Bay
Uddannelses- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening

Efteruddannelse er en del af hverdagen hos langt de fleste danske virksomheder. Uden medarbejdere med de rette kompetencer må virksomhederne sige nej til nye ordrer og nye jobs. Mere end ni ud af ti arbejdsgivere gør brug af voksen- og efteruddannelse (VEU). Det sker på mange forskellige måder. Nogle bruger interne kurser. Andre går på jagt efter den rigtige viden på det private marked for efteruddannelse.

Der er også leverandørkurser - eksempelvis udbudt af maskinleverandører – og klassisk sidemandsoplæring. Derudover er der selvfølgelig det offentlige arbejdsmarkedsuddannelsessystem (AMU). Når man gør regnestykket op, ender det totale skøn for virksomhedernes investering i viden til medarbejderne på omkring 15 milliarder kroner om året. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Massive investeringer
Virksomhederne investerer således massivt i efteruddannelse. Eurostat placerer da også Danmark internationalt i top på området.

AMU-systemet er én del af indsatsen og en vigtig del for særligt ufaglærte og faglærte. Den ordinære AMU-aktivitet var i 2018 ifølge Undervisningsministeriet på godt 0,7 milliarder kroner, og aktiviteten i AMU-systemet er begyndt at stige, om end det endnu blot er en enkelt procent fra 2017 til 2018.

Der er dog god grund til at tro, at den stigning både fortsætter og tager til. I oktober 2017 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter nemlig en omfattende trepartsaftale om den offentligt regulerede del af VEU-midlerne. Den styrkede systemet med omtrent 2,5 milliarder kroner fordelt på fire år.

Det har betydet bedre vilkår for offentlig VEU allerede i 2018. De sidste lovændringer til implementering af aftalen blev dog først vedtaget i december 2018, og Undervisningsministeriet er netop nu ved at sende adgangen til at afholde AMU-kurser i udbud på ny.

Så effekten af aftalen kan ikke forventes at være slået helt igennem endnu.

Brug for fælles indsats
Det er dog stadig en udfordring, at mange medarbejdere ikke ønsker efteruddannelse. Epinion har i en undersøgelse eksempelvis opgjort, at over halvdelen af de ufaglærte slet ikke mener, at de har brug for efteruddannelse. Så der er fortsat brug for en fælles indsats. Om det er AMU-kurser, private kurser, internt, eksternt eller noget helt femte ændrer ikke på, at det er et vigtigt område – både for virksomheder og for medarbejdere.

Og at virksomhederne tager opgaven alvorligt, viser både trepartsaftalen på området samt de 15 milliarder kroner, de hvert år investerer i medarbejderne.

Forrige artikel Forfatter: S-pension er for de privilegerede arbejdere Forfatter: S-pension er for de privilegerede arbejdere Næste artikel Claes Nilas: Lavt sygefravær hænger sammen med trivsel og god ledelse Claes Nilas: Lavt sygefravær hænger sammen med trivsel og god ledelse