Debat: Arbejdsgivere famler i blinde, når ansøgere er synshandicappede

DEBAT: Der er for mange spørgsmål og for få svar, når arbejdsgiverne skal ansætte synshandicappede medarbejdere. Derfor går Dansk Blindesamfund og Dansk Arbejdsgiverforening nu sammen om initiativer, der skal gøre det nemmere for begge parter, skriver Thorkild Olesen og Erik E. Simonsen.

af Thorkild Olesen og Erik E. Simonsen 
Hhv. landsformand, Dansk Blindesamfund, og underdirektør, Dansk Arbejdsgiverforening

Arbejdsgiverne vil gerne ansætte medarbejdere med synshandicap. Det er den gode nyhed i en helt ny rapport fra Aalborg Universitet, der konkluderer, at størstedelen af arbejdsgiverne ikke har noget imod synshandicappede medarbejdere.

Problemet er, at de stort set er helt usynlige for arbejdsgiverne, der heller ikke aner, hvilke støttemuligheder der er, eller hvilke hjælpemidler de kan få stillet til rådighed, ligesom de kan have svært at forestille sig, hvilke jobfunktioner blinde eller stærkt svagsynede medarbejdere kan løfte.

Hele 63 procent af de adspurgte arbejdsgivere i rapporten ”De usynlige” efterspørger mere rådgivning i processen, og det skal virksomhederne selvfølgelig have, så vi kan få flere synshandicappede i job og bidrage til regeringens målsætning om at få alle med ind på jobmarkedet til gavn for den enkelte og for samfundsøkonomien.

Assistance til virksomheder
Dansk Blindesamfund vil derfor oprette en hotline for virksomhedsledere, hvor man inden for en time kan få svar på alle de spørgsmål, som opstår, når man får en medarbejder med et synshandicap. Det er i vores fælles interesse, at der ikke er unødvendige barrierer, når der sidder en kandidat med de rette kvalifikationer, og at mangel på svar ikke fører til fravalg. Det er dumt for alle, når udfordringen kunne være løst med simpel rådgivning omkring offentlige støttemuligheder, kompenserende hjælpemidler og en bredere indsigt i, hvordan blinde og stærkt svagsynede løser opgaver som alle andre, men på egne måder med rette hjælpemidler.

En hotline er førstehjælp til at få antallet af synshandicappede i job. Under tyve procent er i beskæftigelse – heraf godt halvdelen i ordinære jobs. Det skal samtidig være nemmere for virksomhederne at finde egnede kandidater. Dansk Arbejdsgiverforening foreslår derfor, at en del af Jobnet skal være reserveret til, at virksomheder og personer med handicap kan møde hinanden.

Jobsøgende synshandicappede skal lægge deres CV på denne del af Jobnet og herigennem forklare virksomhederne, hvilke jobfunktioner de selv vurderer at kunne varetage. Virksomhederne kan så i øget omfang se de muligheder, der er i at ansætte en person med synshandicap. En anden idé er et kompetencebevis, som den synshandicappede har med sig, der så giver arbejdsgiveren et overblik over kompenserende færdigheder og de hjælpemidler og arbejdsredskaber, som jobcenteret bevilger.

Gør blinde synlige
Der er altså en række redskaber, som vi i fællesskab vil udvikle. Flere synshandicappede i beskæftigelse vil også med tiden føre til flere rollemodeller, som lige nu er svære at få øje på for arbejdsgiverne.

Undersøgelsen viser, at bare syv procent af de adspurgte arbejdsgivere har haft en blind eller stærkt svagsynet medarbejder ansat og blandt arbejdsgivere, der aldrig har haft en synshandicappet medarbejder eller ansøger, angiver 46 procent, at de er betænkelige ved en ansættelse.

Det forstår vi godt, og derfor har vi behov for både hotline, vores eget mødested på Jobnet og flere rollemodeller, for rapporten viser også, at kun fem procent af de arbejdsgivere, der tidligere har haft en blind eller stærkt svagsynet medarbejder ansat, angiver, at de er betænkelige omkring ansættelsen.

Med andre ord udgør synshandicappede en værdifuld ressource, og når først de er synlige for arbejdsgiverne, så er de ofte også en succes – både i eget liv, for arbejdsgiveren og for samfundet.

Forrige artikel Danske Gymnasier: Måske har mor bare ret Danske Gymnasier: Måske har mor bare ret Næste artikel UU-vejleder: Bedre vejledning er ingen mirakelkur UU-vejleder: Bedre vejledning er ingen mirakelkur