FOA og 3F: Politikerne skal sætte hårdere ind mod fysisk nedslidning

DEBAT: Den politiske aftale om arbejdsmiljø fra april 2019 rummer gode takter, men vi frygter, aftalen ikke formår at stoppe den fysiske nedslidning på de danske arbejdspladser, skriver Jens Nielsen og Ulla Sørensen fra FOA og 3F. 

Af Jens Nielsen og Ulla Sørensen
Ansvarlig for arbejdsmiljø i hhv. FOA og 3F

Hårdt arbejde er kilde til nedslidning. Det ved medlemmerne af FOA og 3F udmærket. Og for at der ikke skal herske nogen tvivl: Medlemmerne af FOA og 3F vil gerne arbejde, hvis helbredet tillader det.

Men der er brug for en ekstraordinær indsats mod fysisk nedslidning, hvis flere skal blive længere på arbejdsmarkedet.

En investering på 50 millioner kroner
FOA og 3F foreslår, at der fra politisk side igangsættes et nationalt 5-årigt program for at forebygge fysisk nedslidning på arbejdspladserne.

Programmet målrettes de arbejdspladser, der ikke selv ved, hvordan de sikrer et forsvarligt ergonomisk arbejdsmiljø.

Det skal give ny viden om tekniske løsninger og holdbare måder at tilrettelægge arbejdet på. Programmet kan eksempelvis omfatte økonomisk støtte til arbejdspladser, der iværksætter ekstraordinære indsatser mod fysisk nedslidning, og tilbud om netværk om ergonomisk arbejdsmiljø.

Og hvad koster det så, må man spørge? Det kommer an på ambitionerne.

En investering på 50 millioner kroner årligt i 5 år er et beskedent beløb, når man tænker på, at dårligt arbejdsmiljø koster i omegnen af 80 milliarder kroner årligt.

FOA og 3F hjælper gerne med at designe det nationale program, og vi håber, at toneangivende arbejdsgiverorganisationer også vil være med. Man kan passende bygge på erfaringer fra fortiden.

Danmark har nemlig tidligere gennemført nationale programmer mod fysisk nedslidning med succes.

Med en investering på omkring 100 millioner kroner førte handlingsplanen mod ensidigt, gentaget arbejde i starten af 1990’erne til, at omfanget af det belastende arbejde blev reduceret med cirka 25 procent.

Byg på viden og lær af tidligere fejl
FOA og 3F foreslår, at det nationale program, der målrettes selve arbejdspladserne, suppleres af to initiativer, der støtter op om indsatsen på arbejdspladserne.

  • Ekstern rådgivning: Mindre offentlige og private arbejdspladser bør sikres billig og let adgang til ekstern rådgivning om arbejdsmiljø.
    Det kan eksempelvis ske ved at realisere en anbefaling fra DA og LO om at etablere en pulje på 100 millioner kroner årligt til mindre virksomheders brug af arbejdsmiljørådgivning.

  • Ekstra midler til parternes arbejdsmiljøindsats: Arbejdspladserne bør sikres mere information og vejledning om, hvordan problemer i arbejdsmiljøet løses i deres branche.
    Det kan ske ved at føre 50 millioner kroner tilbage til parternes brancheindsats om arbejdsmiljø – midler som blev fjernet i 2010 som led i den politiske aftale om genopretning af dansk økonomi.

Byg på viden og lær af tidligere fejl. Videnskaben dokumenterer, at høje fysiske krav i arbejdet har betydning for, hvor længe man kan holde som lønmodtager.

Indsatsen er slået fejl
En undersøgelse fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at lønmodtagere med høje fysiske krav i arbejdet har 22 procent færre produktive arbejdsår end lønmodtagere med lave fysiske krav i arbejdet.

En anden undersøgelse fra NFA slår fast, at andelen af lønmodtagere, som falder inden for det særlige indeks for muskelskelbesvær ikke har ændret sig nævneværdigt mellem 2012 og 2018.

Vi må se i øjnene, at det ikke er lykkedes at indfri det nationale mål om at reducere de fysiske overbelastninger med 20 procent - og det på trods af, at både arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har prioriteret området højt.

Når indsatsen er slået fejl, er der brug for at gøre noget nyt.

Den politiske aftale om arbejdsmiljø fra april 2019 rummer gode takter, eksempelvis flere penge til Arbejdstilsynet.

Men FOA og 3F frygter, at den politiske aftale ikke for alvor formår at sætte en stopper for den fysiske nedslidning på arbejdspladserne.

Vi ønsker ikke at svigte de mange lønmodtagere, der leverer varen hver dag, men som alligevel har udsigt til at blive slidt ned.

Forrige artikel Forfatter: Alt for mange borgere dør kort efter at have fået førtidspension Forfatter: Alt for mange borgere dør kort efter at have fået førtidspension Næste artikel Forbund: Fagforeninger må reagere på ny virkelighed med atypiske ansættelser Forbund: Fagforeninger må reagere på ny virkelighed med atypiske ansættelser